Det grunnleggende innen teknisk analyse

Kurs 6 av 11

Grunnleggende diagrammønstre - del 1

Som vi har sett, når et marked treffer en betydelig grad av støtte eller motstand har det en tendens til enten å sprette tilbake eller bryte gjennom (unntatt, selvsagt, når det gjelder falske brudd). Det ville utvilsomt vært mye penger å tjene hvis du kunne forutsi når markedet kom til å oppføre seg på den ene eller andre måten.

Markedenes uforutsigbarhet gjør det umulig å treffe riktig hver gang, men en god ting med teknisk analyse er at de forskjellige diagrammønstrene har en tendens til å gjenta seg. Hvis du kan lære deg å gjenkjenne disse mønstrene når de er i ferd med å dannes, kan du ofte finne indikasjoner på hva som kan komme til å skje med kursen.

Husk at disse mønstrene på ingen måte er ufeilbarlige, og bare bør brukes som veiledning til en mulig fremtidig retning for et marked.

Doble topper og bunner

Doble topper og doble bunner er reverseringsformasjoner, og gir tilhengere av teknisk børsanalyse et signal om at en vedvarende trend kan være i ferd med å snu. Doble topper forekommer vanligvis når det blir solgt inn i to etterfølgende oppganger slik at det dannes to topper i diagrammet.

Det laveste punktet mellom disse to toppene kalles halslinjen (neckline), og mønsteret kulminerer med et brudd gjennom dette nivået.

I dette tilfellet kan du se at den andre toppen ikke klarer å bryte gjennom over den opprinnelige toppen. Dette indikerer at den oppadgående trenden kan være over, og at det er sannsynlighet for en reversering. Hvis du skal benytte dette mønsteret til trading, er det fornuftig å legge shortsalg under halslinjen, når mønsteret er ferdig formet (særlig ettersom et annet mønster kan være i ferd med å dannes, for eksempel en trippel topp – se nedenfor.). Fordelen med trading etter et mønster som en dobbel topp, er at det gir deg et kursmål.

Med andre ord kan du projisere hvor langt prisen vil kunne falle etter at den bryter gjennom halslinjen. Ofte kan fallet gjerne tilsvare avstanden fra halslinjen til den høyeste toppen, som vist i [blått] i diagrammet ovenfor.

Doble bunner fungerer på samme måte som doble topper, men i motsatt retning, og indikerer en oppadgående (bullish) trendreversering etter en vedvarende nedadgående trend.

Triple topper og bunner

Dette er det samme som doble topper og bunner, bortsett fra at markedet treffer støtte- eller motstandsnivået tre ganger før det snur.

Spørsmål

Hvilken type diagrammønster ser vi her?
 • a Trippel topp
 • b Trippel bunn

Korrekt

Ikke korrekt

I en trippel topp treffer markedet motstand tre ganger før det snur.
Vis svar

Spørsmål

Hvilken type diagrammønster ser vi her?
 • a Trippel topp
 • b Trippel bunn

Korrekt

Ikke korrekt

En trippel bunn er når markedet treffer støtte tre ganger før det snur.
Vis svar

Hode og skuldre

Dette er et annet mønster som signaliserer en trendreversering. Det ligner svært på den triple toppen, men her har du en topp (skulder) etterfulgt av en høyere topp (hodet) etterfulgt av en lavere topp (en skulder til). Det ser omtrent ut som dette:

Hvis halslinjen skråner nedover, er dette en enda bedre indikasjon på en reversering. Du kan beregne målnivå ut fra avstanden mellom hodet og halslinjen: du legger bare til denne avstanden fra bruddpunktet. Det er verd å merke seg at et hode og skuldre-mønster bare beskrives som komplett når halslinjen er brutt.

Det er ved dette punktet målet får betydning.

Omvendt hode og skuldre-mønstre fungerer på samme måte, men i motsatt retning.

Sammendrag av leksjon

 • Diagrammønstre har en tendens til å gjenta seg, slik at du kan bruke dem til å lage prognoser for hvilken retning markedet kan være på vei
 • Reverseringsformasjoner signaliserer at en vedvarende trend kan være i ferd med å snu
 • Kontinuasjonsformasjoner signaliserer at en vedvarende trend kan være på vei til å fortsette
 • De følgende diagrammønstrene antyder at markedet kan bryte gjennom nedover:
  • Doble topper
  • Triple topper
  • Hode og skuldre
 • Disse mønstrene antyder at markedet kan bryte gjennom oppover:
  • Doble bunner
  • Triple bunner
  • Omvendt hode og skuldre
Leksjon fullført