Det grunnleggende innen teknisk analyse

Kurs 11 av 11

Velge analyseverktøy

Nå som vi har utforsket noen av de viktigste verktøyene og teknikkene som ofte brukes av tekniske analytikere, la oss avslutte med å se på hvordan du kan velge ut hvilke du skal bruke i din egen trading.

Hvilke glidende gjennomsnitt bør jeg bruke?

Som vi så i forrige avsnitt, kan bruken av flere glidende gjennomsnitt på én gang gi mange forskjellige tradingsignaler, så det er viktig å velge de som passer til situasjonen og din egen tradingstil. Husk at glidende gjennomsnitt for kortere perioder (som er raskere) følger kursen nærmere, slik at det er større sjanse for at du fanger opp trender eller reverseringer tidlig – men det er også større sjanse for at du kan bli villedet av falske signaler og falske brudd.

På samme måte legger EMAer mer vekt på kursbevegelser av nyere dato enn MAer, og reagerer dermed gjerne raskere på kursbevegelser – men er også mer sårbare overfor kortvarige kurshopp.

Den beste måten å handle med glidende gjennomsnitt på, er å eksperimentere med forskjellige hastigheter, og finne dem som passer for deg ut fra den typen signaler du ser etter, og om du handler kortsiktig eller langsiktig. Det er imidlertid fornuftig å begynne med å se på de mest populære periodene, fordi jo flere tradere som bruker disse nivåene, jo større sannsynlighet er det for at de blir selvoppfyllende. 

Hvis det for eksempel er mange nok tradere som har tro på at et aktivums 50-dagers enkle, glidende gjennomsnitt skal holde seg som et sterkt motstandsnivå – og bestemmer seg for å selge når markedet når dette – så kommer kursen faktisk til å bli presset ned av dette salgstrykket.

De mest populære periodene for glidende gjennomsnitt er:

Føre sammen det du har lært

I denne grunnleggende introduksjonen til teknisk analyse har vi gått gjennom en god del diagrammønstre og candlestick-formasjoner, og sett nærmere på én teknisk indikator. Selv med denne begrensede kunnskapen om emnet, kan du begynne å identifisere et stort antall tradingsignaler i et hvilket som helst diagram du velger å se på.  Og likevel blir dette bare som å skrape i overflaten av alle teknikkene og indikatorene som er tilgjengelig. Hvordan skal du velge ut de beste å bruke?

Som vi var inne på tidligere, finnes det ingen indikatorer, mønstre eller teknikker som er riktige hele tiden. Falske signaler utløses konstant – den beste måten å bruke teknisk analyse på, er å prøve å identifisere når du kan stole på et signal og når (og hvorfor) falske signaler oppstår. Dette kan du gjøre ved å studere hvordan markedet har en tendens til å reagere i forskjellige situasjoner, og ved å kombinere teknikker som trendanalyse med glidende gjennomsnitt, diagrammønstre og andre indikatorer.

Jo flere teknikker du kjenner til, jo mer har du å trekke av for å informere tradingstrategiene dine – selv om det på ingen måte er nødvendig å vite hvordan man bruker hver eneste hovedindikator som finnes. Det er faktisk helt opp til deg og hvordan du foretrekker å trade. Noen tradere bruker for eksempel bare støtte- og motstandsnivåer, mens andre kombinerer et stort antall komplekse indikatorer.

Den eneste måten du virkelig lærer på, er ved å forsøke selv og finne ut hva som fungerer for deg – selv om vi anbefaler å øve på disse teknikkene på en demoplattform først.

Sammendrag av leksjon

  • MAer og EMAer kan være nyttige hver for seg, men de kan bli enda mer virkningsfulle når de kombineres med hverandre, eller med andre teknikker for teknisk analyse
  • Husk at ingen indikatorer, mønstre eller teknikker vil være korrekte hele tiden – vær på vakt mot falske signaler
  • I stedet for å prøve å mestre hver eneste tilgjengelige tekniske indikator, bør du heller ta deg tid til å utforske måter å bruke forskjellige analyseverktøy på, for å finne ut hva som fungerer for deg
Leksjon fullført