Det grunnleggende innen teknisk analyse

Kurs 7 av 11

Grunnleggende diagrammønstre - del 2

I dette avsnittet skal vi se på ytterligere fire mønstre som ofte identifiseres av tekniske analytikere.

Triangler

Disse forekommer når en markedspris begynner å konvergere mot et enkeltpunkt. Hvordan triangelet er utformet kan gi en indikasjon på hvilken retning prisen er på vei. Det finnes tre hovedtyper:

Et stigende triangel dannes når markedet når et sterkt nivå av horisontal motstand, men en serie med stadig høyere bunner antyder at prisen konvergerer mot den. Dette mønsteret signaliserer vanligvis at prisen kommer til å bevege seg oppover, men husk at motstandsnivået kan være for sterkt og føre til at prisen «spretter tilbake». En fornuftig tradingstrategi for triangler er vanligvis å vente til mønsteret er dannet, og deretter handle ved bruddet.

Et synkende triangel fungerer på motsatt måte av et stigende triangel. Markedet treffer et nivå med støtte, men en serie med stadig lavere topper antyder at prisen kommer til å bevege seg nedover.

En symmetrisk trekant dannes når prisen ser ut til å konvergere med en serie stadig lavere topper og høyere bunner. Dette er et kontinuitetsmønster, noe som betyr at markedet vanligvis kommer til å fortsette i samme retning som den generelle trenden etter at mønsteret er dannet.

Hvis det ikke finnes noen klar trend før triangelet, er det like stor sannsynlighet for at markedet bryter gjennom oppover som nedover.

Rektangler

På samme måte som symmetriske triangler, er dette kontinuitetsmønstre som markerer en konsolideringsfase i den gjeldende trenden, før prisen fortsetter å bevege seg høyere eller lavere. Etter en sterk bevegelse vil markedet ofte handle i et smalt område mellom støtte- og motstandsnivåer og danne en klar rektangelformasjon. Etter dette har markedet en tendens til å fortsette i den samme retningen.

Kiler

Disse mønstrene, som ikke må forveksles med triangler, dannes når prisen i et marked begynner å spisse seg inn mot et smalt område mellom to skrånende trendlinjer.

En stigende kile dannes mellom to oppadskrånende linjer for støtte og motstand. I dette tilfellet er støttelinjen brattere enn motstandslinjen. Dette mønsteret signaliserer vanligvis at prisen kommer til å presses lavere.

En fallende kile dannes mellom to nedadskrånende nivåer. I dette tilfellet er motstandslinjen brattere enn støttelinjen, og signaliserer vanligvis at prisen kommer til å stige.

Husk: diagrammønstre er ikke garanterte indikatorer

Som vi så i forrige avsnitt, er diagrammønstre bare signaler om hvor prisen på et aktivum kan komme til å bevege seg i fremtiden. Med alle diagrammønstre er det fornuftig å vente til bevegelsesretningen er fastslått før du plasserer ordren din.

I noen tilfeller, hvis et brudd virker sannsynlig, kan det til og med være en god strategi å plassere ordre på begge sider av støtte-, motstands- eller trendlinjen. Deretter, når en av ordrene utløses, kan du kansellere den andre i håp om å fange opp bruddet uansett hvilken retning det går i. Denne strategien er imidlertid likevel utsatt for falske brudd, så når du åpner en posisjon er det viktig å legge inn stopp-ordre for å begrense risikoen.

Sammendrag av leksjon

 • De følgende diagrammønstrene antyder at markedet kan bryte gjennom nedover:
  • Stigende kile
  • Synkende triangel
 • Disse mønstrene antyder at markedet kan bryte gjennom oppover:
  • Synkende kile
  • Stigende triangel
 • Disse kontinuitetsmønstrene antyder at markedet kan fortsette i gjeldende trend:
  • Rektangler
  • Symmetrisk triangel
Leksjon fullført