Gå direkte til innhold

Det grunnleggende innen teknisk analyse

Kurs 8 av 11

Candlestick-mønstre

Når du utfører teknisk analyse, er det ofte å anbefale å bruke mer enn ett signal, ett mønster eller én indikator til å informere handlene/posisjonene dine. Markedet følger ikke alltid diagrammønstre, og hvert potensielle brudd kan vise seg å være falskt. Jo flere signaler som indikerer at et marked kommer til å bevege seg i en bestemt retning, jo tryggere kan du være på sannsynligheten for at markedet skal oppføre seg slik.

Candlesticks er særlig nyttige, ettersom formen på dem kan gi deg indikasjoner om balansen mellom kjøpere og selgere. Noen av candlestick-formene er så særegne at de har egne navn:

Marabuzo (bullish, oppgang)

Stor kropp, svært liten eller ingen veke. Denne formen viser at kjøperne har presset prisen betydelig opp fra åpning til avslutning.

Marabuzo (bearish, nedgang)

Denne formen angir tydelig nedgang og viser at selgerne har fullstendig kontroll.

Spinning top

Disse har små kropper og veker med omtrent samme lengde over og under. De indikerer gjerne uvisshet i markedet, og ses ofte i perioder med konsolidering etter en oppadgående eller nedadgående trend, eller ved topper eller bunner i markedet.

Doji

Disse tyder også ofte på uvisshet, og har nesten ingen kropp i det hele tatt: Dette betyr at åpnings- og sluttkurs for denne candlestick-formen er identiske (eller i alle fall svært nær hverandre). Vekene kan ha hvilken som helst lengde i begge retninger.

En doji ses vanligvis under konsolidering og ved topper eller bunner i markedet. Formen kan også indikere at en trend er i ferd med å snu, når kjøperne eller selgerne som driver markedet begynner å miste overbevisningen.

Hammer

Når den ses i en nedadgående trend, kan denne candlestick-formen betegne at markedet er på vei til å bevege seg oppover.

For at signalet skal være særlig sterkt, må den nedre veken i hammerformen være minst like lang som kroppen, og det skal være liten eller ingen øvre veke. Fargen på kroppen er ikke spesielt viktig, men grønne hammere har en tendens til å indikere mer oppgang (være mer bullish) enn røde.

Omvendt hammer

Dette er også en bullish candlestick-form, som når den ses i en nedadgående trend, kan signalisere at markedet er på vei til å bevege seg høyere. Den eneste forskjellen fra en standard hammer er at den øvre veken er lang mens den nedre veken er svært kort (eller mangler).

Hanging man

Formen er den samme som for hammeren, og betegner dermed reversering, men denne gangen dannet i en oppadgående trend. Her er heller ikke fargen spesielt viktig, men en rød candlestick-form har en tendens til å være mer bearish.

Shooting star

Enda en reverserende candlestick-form som forekommer i en oppadgående trend. Formen er den samme som for den omvendte hammeren.

Akkurat som diagrammønstre, kan flere candlestick-former også danne igjenkjennbare mønstre som ofte betegner at markedet kommer til å bevege seg i den ene eller andre retningen.

Bullish engulfing

En rød candlestick-form umiddelbart etterfulgt av en større, grønnfarget form, som antyder en sterk bevegelse oppover. Den andre candlestick-formens kropp er så stor at den omslutter den første.

Bearish engulfing

Denne gangen er en mindre grønn candlestick-form omsluttet av en større, rødfarget form – og betegner en sterk bevegelse nedover.

Tweezer bottoms

Et reverseringsmønster som forekommer i en nedadgående trend. En tweezer (pinsett) dannes når to candlestick-former finner støtte på samme nivå og begynner å reversere. Den første candlestick-formen er rød, mens den andre candlestick-formen er grønn.

Tweezer tops

Det motsatte av tweezer bottoms, noe som indikerer reversering av en oppadgående trend. Her treffer to candlestick-former motstand på samme nivå. Den første formen er grønn og den andre rød.

Morning star

Et mønster med tre candlestick-former som indikerer en reversering av en nedadgående trend. Den første candlestick-formen er rød, den andre er en Spinning top eller Doji, mens den tredje er grønn. Stjerneformasjonen skal tradisjonelt ha mindre gap ved åpning og deretter større gap ved avslutning inn til den tredje candlestick-formen. 24-timersmarkeder har imidlertid vanligvis få gap, så tradere ignorer ofte dette kravet.

Evening star

Den fallende (bearish) versjonen av Morning star, som begynner med en grønn candlestick-form og slutter med en rød. Dette indikerer reversering av en oppadgående trend.

Three white soldiers

Et svært sterkt stigende (bullish) signal som forekommer etter reversering av en nedadgående trend. Den består av tre grønne (eller hvite) candlestick-former med store kropper og små veker.

Three black crows

Den fallende (bearish) versjonen av Three white soldiers, som ses etter reversering av en oppadgående trend. Her vises tre etterfølgende røde (eller svarte) candlestick-former med store kropper og små veker.

Spørsmål

Hvilken type diagrammønster ser du her?
 • a Three white soldiers
 • b Bearish engulfing
 • c Evening star
 • d Tweezer bottoms

Korrekt

Ikke korrekt

This pattern is a bearish engulfing.
Vis svar

Spørsmål

Hvilken type diagrammønster ser du her?
 • a Three white soldiers
 • b Bearish engulfing
 • c Evening star
 • d Tweezer bottoms

Korrekt

Ikke korrekt

This pattern is three white soldiers.
Vis svar

Spørsmål

Hvilken type diagrammønster ser du her?
 • a Three white soldiers
 • b Bearish engulfing
 • c Evening star
 • d Tweezer bottoms

Korrekt

Ikke korrekt

This pattern is an evening star.
Vis svar

Sammendrag av leksjon

 • Disse candlestick-mønstrene indikerer at markedet sannsynligvis kommer til å vise en nedadgående trend:
  • Marabuzo (bearish, nedgang)
  • Hanging man
  • Shooting star
  • Bearish engulfing
  • Tweezer tops
  • Evening star
  • Three black crows
 • Og disse antyder en oppadgående trend:
  • Marabuzo (bullish, oppgang)
  • Hammer
  • Omvendt hammer
  • Bullish engulfing
  • Tweezer bottoms
  • Morning star
  • Three white soldiers
 • Mens disse vanligvis angir uvisshet i markedet:
  • Spinning top
  • Doji
Leksjon fullført