Gå direkte til innhold

Det grunnleggende innen teknisk analyse

Kurs 9 av 11

Glidende gjennomsnitt

Så langt har vi sett på de forskjellige mønstrene eller formasjonene som kan komme til syne som følge av bevegelser i selve prisen eller kursen. Det finnes imidlertid et helt område av teknisk analyse dedikert til å studere tradingsignaler som er utledet fra markedsprisen ved hjelp av matematiske beregninger. Disse kalles tekniske indikatorer, og kan være svært nyttige redskaper for en teknisk analytiker.

Det finnes hundrevis av tilgjengelige indikatorer, og analytikere arbeider konstant med nye beregninger for å prøve å oppnå et forsprang i markedene. Det ligger utenfor rammen av dette kurset å se på alle disse i detalj, men vi skal ta en rask kikk på en av de mest populære og oftest brukte indikatorene der ute – glidende gjennomsnitt.

Det finnes to hovedtyper av glidende gjennomsnitt:

  • Enkelt
  • Eksponentiell

Enkelt glidende gjennomsnitt (MA eller SMA)

Ikke uventet ut fra navnet, plotter det enkle, glidende gjennomsnittet ganske enkelt gjennomsnittsprisen i et marked over en angitt tidsperiode. La oss se på et daglig GBP/USD-diagram med et overlegg i form av et 10-perioders MA:

Alt du trenger å gjøre i dette tilfellet for å få det enkle, glidende gjennomsnittet for en bestemt dag, er å legge sammen sluttkursene for de siste ti periodene (eller dagene i dette tilfellet) og deretter dividere dem med ti for å få gjennomsnittet. Den grønne linjen du ser ovenfor får du ved å forbinde disse gjennomsnittene med hverandre. Heldigvis trenger du sjelden å utføre disse beregningene selv – de fleste diagrampakker har funksjonalitet for å legge til glidende gjennomsnitt i diagrammer automatisk. Legg merke til hvordan det 10-perioders glidende gjennomsnittet ser ut til å følge kursen, men linjen er jevnere og henger noe etter.

Se nå hva som skjer når du legger til et 20-perioders glidende gjennomsnitt i diagrammet:

Det 20-perioders glidende gjennomsnittet er enda jevnere og henger enda lengre etter kursen. Dette er ikke særlig overraskende når du tenker på at det tar hensyn til de siste 20 periodene, ikke de siste ti. Derfor ville en teknisk analytiker betegne et 20-perioders MA som tregere enn et 10-perioder MA. La oss nå legge til et 50-perioders glidende gjennomsnitt:

Det er enda jevnere, og henger enda lengre etter. Av de tre glidende gjennomsnittene er 50 MA tregest mens 10 MA er raskest.

Eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA)

Det eksponentielle, glidende gjennomsnittet fungerer stort sett på samme måte som det enkle, glidende gjennomsnittet, bortsett fra at det legger mer vekt på periodene av nyere dato. Dette betyr at et EMA er raskere til å reagere på kursbevegelser og ofte følger den underliggende kursen nærmere enn et tilsvarende MA. La oss se på hvordan 20 EMA opptrer sammenlignet med 20 MA i et daglig GBP/USD-diagram:

Her er så 50 EMA og 50 MA:

På grunn av måten det beregnes på, er EMA mer følsomt overfor kurshopp i perioder av nyere dato, men mindre følsomt overfor kurshopp i perioder lengre tilbake i tid. Dette kan være nyttig informasjon ved trading på bakgrunn av glidende gjennomsnitt, som vi skal se i neste avsnitt.

Sammendrag av leksjon

  • Tekniske indikatorer er matematiske beregninger utledet fra markedspris og brukes ofte til å gi tradingsignaler
  • Det enkle, glidende gjennomsnittet (MA eller SMA) plotter gjennomsnittsprisen i et marked over en angitt tidsperiode
  • Det eksponentielle, glidende gjennomsnittet (EMA) fungerer tilsvarende, men legger mer vekt på perioder av nyere dato
  • Raske, glidende gjennomsnitt følger tett etter markedsprisen, mens trege, glidende gjennomsnitt er jevnere og henger lengre etter
Leksjon fullført