Velkommen til quiz

 • Du kan ta quizen så mange ganger du vil. Vi registrer det beste resultatet ditt dersom du logger inn eller oppretter en IG Academy-konto
 • Du har ingen tidsgrense, så du kan bruke så lang tid du ønsker på hvert spørsmål.
Ta quizen på ny Flere kurs
Spørsmål 1 av 10

Hvilken type diagram ses på det som gir klarest og mest detaljert oversit over markedsbevegelser og trender?

 • A Linje
 • B Candlestick
 • C Søyle/HLOC

Forklaring

Candlestick-diagrammer er populære blant traders fordi de gir en stor mengde data i et visuelt behagelig og lettfordøyelig format. Det er ofte enklere å oppdage mønstre og trender med denne type diagram.

Neste
Spørsmål 2 av 10

Når en markedskurs har en tendens til å sprette tilbake hver gang den synker til et visst nivå, er dette nivået kjent som...

 • A Støtte
 • B Motstand

Forklaring

Et støttenivå er som et glassgulv, mens motstandsnivå er som et glasstak, som virker å begrense et markeds rekkevidde for bevegelse.

Forrige
Neste
Spørsmål 3 av 10

Hva viser størrelsen på kroppen til en candlestick til?

 • A Markedets høy/lav-rekkevidde
 • B Markedets åpne/lukke-rekkevidde

Forklaring

Kroppen til et candle representerer rekkevidden mellom åpnings- og stengingskursen, mens veken viser de høyeste og laveste punktene nådd.

Forrige
Neste
Spørsmål 4 av 10

Når et marked er borti støtte- og motstandsnivå og dermed reverserer, er dette kjent som...

 • A En nedadgående trend
 • B Et gjennombrudd
 • C Et falskt gjennombrudd
 • D Å teste nivået

Forklaring

Dersom markedet såvidt er borti eller hopper gjennom og så umiddelbart reverserer, sies det at det tester nivået. Dersom det går gjennom støtte- eller motstandsnivået og fortsetter, er det et gjennombrudd. Dersom gjennombruddet ikke varer, og kursen reverserer igjen, kalles det et falskt gjennombrudd.

Forrige
Neste
Spørsmål 5 av 10

Dersom du tegner en trendlinje, hvor mange topper eller bunner må du ha for å bekrefte trenden?

 • A To
 • B Tre
 • C Fem
 • D Ti

Forklaring

Du behøver kun å knytte sammen to store topper eller bunner for å tegne en trendlinje, men en tredje linje trengs for å bekrefte trenden.

Forrige
Neste
Spørsmål 6 av 10

Hvilket mønster har blitt fullført her?

 • A Trippel topp
 • B Trippel bunn
 • C Hode og skuldre
 • D Triangel

Forklaring

Når et marked stiger til tre topper på rad, hvor nummer to er den høyeste, og dermed synker under halslinjen i bunnene mellom dem, sies det at mønsteret “hode og skuldre” er fullført.

Forrige
Neste
Spørsmål 7 av 10

Hvilket av de følgende diagrammønstrene viser at markedet snart vil snu nedover?

Se alle gjeldende svar
 • Stigende klemme
 • Fallende klemme
 • Rektangel
 • Bearish oppsluking
 • Tweezer tops

Forklaring

Et candlestick-mønster som stigende klemme, bearish oppsluking eller tweezer tops, peker alle mot at kursen snart vil bevege seg lavere. En rektangel indikerer en konsolideringsperiode hvor markedet sannsynligvis kommer til å fortsette i samme retning, mens en fallende klemme er et bullish-mønster som indikerer en mulig stigning.

Forrige
Neste
Spørsmål 8 av 10

Et doji er et candle med nesten ingen kropp i det hele tatt, skapt når åpnings- og stegningskursen er nesten identisk...

 • A Sant
 • B Usant

Forklaring

En doji oppstår når åpnings- og stengingskursen er ekstremt nære hverandre, og krymper kroppen til candle. Vekene kan være allslags lengder i begge retninger. En doji peker ofte mot ubesluttsomhet eller konsolidering før en trend reverserer.

Forrige
Neste
Spørsmål 9 av 10

Dersom er marked er i en oppadgående trend, hvilken av de følgende glidende gjennomsnitt (MA) vil du forvente å se i diagrammet fremfor noen andre?

 • A 10 MA
 • B 20 MA
 • C 50 MA

Forklaring

Glidende gjennomsnitt over lengre perioder er saktere og jevnere, og henger lenger etter den nåværende kursen. I dette eksempelet er 10 MA den korteste perioden. Den burde derfor følge prisen nærmest og kan være den høyeste av de tre glidende gjennomsnittene i diagrammet. Dersom markedet var i en nedadgående trend, ville 10 MA normalt sett være den laveste.

Forrige
Neste
Spørsmål 10 av 10

Hva viser et glidende gjennomsnitt-crossover til, vanligvis?

 • A En fortsettende trend
 • B Et ubesluttsomt marked
 • C En reverserende trend
 • D En sidelengs trend

Forklaring

Et kortere glidende gjennomsnitt følger normalt sett kursen nærmere, mens lengre gjennomsnitt henger etter. Når linjene deres møtes indikerer dette at markedet er på vei mot å endre retning.

Forrige
Vis svar