Det grunnleggende innen teknisk analyse

Kurs 5 av 11

Trender og kanaler

Som du legger merke til når du ser på et diagram, stiger vanligvis ikke markedspriser i rette linjer over en tidsperiode, men i en serie sikksakkmønstre. Prisen stiger til en topp eller høyeste verdi, og synker deretter til en bunn eller laveste verdi. Bortsett fra dette beveger markedet seg vanligvis i en generell retning eller trend, og det er den relative plasseringen av topper og bunner som definerer denne trenden.

Det finnes tre typer av markedstrender:

Oppadgående trend

For at et marked skal vise en oppadgående trend, må hver påfølgende topp være høyere enn den forrige, og hver bunn må også være høyere enn den foregående.

Nedadgående trend For at et marked skal vise en nedadgående trend, må det finnes en serie med stadig lavere topper og lavere bunner

Sidelengs trend

I en sidelengs trend har ikke toppene og bunnene noe klart mønster, og kursen varierer vanligvis over et nokså smalt område mellom støtte- og motstandsnivå.

Trender er ganske enkle å plotte inn i et diagram – alt du trenger å gjøre er å forbinde to større topper eller to større bunner med en linje. Hvis du tegner dem riktig, vil trendlinjer ofte oppføre seg på lignende måte som støtte- og motstandsnivåer.

Vær imidlertid oppmerksom på følgende:

 • Det kreves to topper eller bunner for å tegne en trendlinje, men det kreves tre for å bekrefte trenden
 • Akkurat som for støtte- og motstandsnivåer, jo flere ganger en trendlinje testes, jo sterkere blir den sagt å være
 • Brattere trendlinjer har en tendens til å være usikre og blir lett brutt

Kanaler

Kanaler er en forlengelse av trendlinjer, og er en annen metode for å identifisere kjøps- og salgsområder i et diagram. For å opprette en kanal trenger du å tegne to trendlinjer – én som forbinder topper og en som forbinder bunner.

Når kanalen er tegnet, kan bunnen av den benyttes som et kjøpsområde, mens toppen kan fungere som et salgsområde (med mindre du satser på å tjene på brudd, selvsagt, der det motsatte gjelder).

Spørsmål

Angi hvilken av følgende trendlinjer som er tegnet korrekt: A, B eller C?
 • a Linje A
 • b Linje B
 • c Linje C

Korrekt

Ikke korrekt

Linje A og B skjærer gjennom toppene og bunnene. Linje C forbinder to større bunner, og er dermed den eneste trendlinjen som er tegnet korrekt.
Vis svar

Sammendrag av leksjon

 • En oppadgående trend kjennetegnes av en serie høyere topper og høyere bunner
 • En nedadgående trend dannes av en serie lavere topper og lavere bunner
 • En sidelengs trend har ikke noe klart mønster
 • En trendlinje forbinder to større topper eller to større bunner
 • Trendlinjer blir bare bekreftet hvis prisnivået berører dem minst tre ganger
 • Jo mer markedsprisen berører en trendlinje, jo sterkere blir den oppfattet å være
 • Kanaler er en forlengelse av trendlinjer, og kan brukes til å identifisere kjøps- og salgsområder
Leksjon fullført