Det grunnleggende innen teknisk analyse

Kurs 4 av 11

Brudd og falske brudd

I forrige avsnitt så vi hvordan visse kursnivåer oppfører seg som glassgulv eller glasstak. Glass er skjørt, og støtte- og motstandslinjer blir ikke stående for alltid. La oss se på hva du kan oppleve når kursen faktisk klarer å passere gjennom disse barrierene.

Brudd

Hvis markedet jevnlig tester et nivå, er det sannsynlig at kursen før eller siden bryter gjennom – dette kalles et bruddNår dette skjer, kan kursbevegelsen være svært kraftig – særlig hvis støtte- eller motstandsnivået var sterkt til å begynne med. Hvorfor skjer dette?

Psykologi spiller nok en gang en rolle. Sett for eksempel at kursen på Media Company DEF stadig har testet en motstand på rundt 800 p.

Jo flere ganger kursen når dette nivået og faller tilbake, jo mer signifikant blir det betraktet for å være. Bullish investorer – som satser på oppgang – kan bestemme seg for bare å kjøpe aksjen når den har brutt gjennom dette nivået og ikke ser ut til å være begrenset av det lenger. Bearish investorer – som satser på nedgang og har drevet shortsalg – kunne også beslutte å lukke sine posisjoner (også kjøpe aksjen), fordi de er bekymret for å ta på seg for stort tap hvis kursene fortsetter å stige.

Dette kunne føre til et langt større antall kjøpere enn selgere på dette tidspunktet, og dermed presse kursen oppover. Potensielt langt oppover. Dette kan skje raskt, særlig hvis det er mange ordre i markedet som er plassert rett over motstandsnivået.

Etter et brudd gjennom motstand blir dette motstandsnivået ofte et støtteområde. Etter et brudd gjennom støtte blir på samme måte støttenivået ofte til motstand.

Falske brudd

Som vi har sett, er imidlertid støtte- og motstandsnivåer snarere områder enn eksakte tall. I eksemplet ovenfor, selv om du tror at motstanden ble brutt ved 800 p, kan andre tradere ha en annen oppfatning og øyne en god mulighet for shortsalg av aksjen. Følelser spiller også en rolle.

Mange tradere føler kanskje ikke at markedet er klar til å gå høyere, og vil derfor ønske å «gå short» ved et så høyt nivå som mulig for å maksimere fortjenesten. Dette kunne potensielt få markedet til å gå over motstandsnivået en kort stund før det faller tilbake igjen – noe som kalles et falskt brudd.

Spørsmål

Hva ser vi i diagrammet nedenfor – et brudd fra 800 p-nivået eller et falskt brudd?
  • a Brudd
  • b Falskt brudd

Korrekt

Ikke korrekt

Et brudd er når markedet aggressivt presser seg gjennom et støtte- eller motstandsnivå. Et falskt brudd ses når markedet går gjennom støtte eller motstand, og deretter reverserer tilbake kort tid etter.
Vis svar

Sammendrag av leksjon

  • Hvis en kurs aggressivt presser seg gjennom et støtte- eller motstandsnivå, kalles det et brudd
  • Hvis en kurs passerer gjennom støtte eller motstand, for deretter bare å reversere tilbake kort tid etter, kalles det et falskt brudd
Leksjon fullført