Det grunnleggende innen teknisk analyse

Kurs 3 av 11

Støtte og motstand

Støtte og motstand er byggeklossene i teknisk analyse, og mange effektive tradingstrategier kan være basert utelukkende på disse. Kort fortalt er støtte og motstand som glassgulv og glasstak som tilsynelatende begrenser et markeds bevegelsesområde.

Hvor disse nivågrensene går, bestemmes av balansen mellom kjøpere og selgere samt etterspørsel og tilbud. Når det er flere kjøpere enn selgere i et marked (eller mer etterspørsel enn tilbud) har kursen en tendens til å stige. Når det er flere selgere enn kjøpere (eller mer tilbud enn etterspørsel) har kursen en tendens til å falle.

Støtte og motstand er vendepunktene. Et støttenivå forekommer for eksempel når nedgangen i et fallende marked stanser, og det begynner å ta seg opp igjen. Dette betyr vanligvis at balansen av markedsaktører beveger seg fra et selgers marked til et kjøpers marked. Bevegelsens laveste punkt betraktes som et støttenivå.

Motstand er det motsatte. Det er et nivå der en stigende kurs reverseres og synker når balansen tipper over fra kjøpere til selgere og presser kursen nedover. Det høyeste punktet er motstandsnivået.

Spørsmål

Linjene merket 1 og 2 nedenfor representerer et støttenivå eller et motstandsnivå. Hva er hva?
  • a Linje 1 er støtte, linje 2 er motstand
  • b Linje 1 er motstand, linje 2 er støtte

Korrekt

Ikke korrekt

Motstand er taket som kursen ikke så lett bryter gjennom. Støtte er gulvet der kursen har en tendens til å stanse nedgangen.
Vis svar

Finne støtte og motstand

Områder med støtte og motstand er relativt enkle å plotte i et diagram. Du trenger bare å finne et nivå som markedet har nådd, men ikke vært i stand til å bryte gjennom. Jo flere ganger markedet når dette nivået, men ikke bryter gjennom det, jo sterkere blir gjeldende støtte- eller motstandsnivå sagt å være. Faktisk kan tydelige nivåer av støtte og motstand ofte bli psykologiske barrierer, der mange tradere kjøper eller selger så snart nivået er nådd – noe som bidrar til å forsterke effekten.

Det er viktig å merke seg at større støtte- og motstandsnivåer sjelden er eksakte tall. Det er uvanlig for et marked å nå eksakt samme kurs gang på gang før det reverserer, så det er sannsynligvis nyttigere å tenke på disse nivåene som støtte- og motstandssoner.

Som du ser i diagrammet ovenfor, går markedet ofte forbi, eller stopper før det når, støtte- eller motstandslinjene – uansett hvor sterke de synes å være.

Når et marked kjapt berører eller bryter gjennom et støtte- eller motstandsnivå før det reverserer, heter det seg at markedet tester nivået.

Sammendrag av leksjon

  • Støtte er som et glassgulv og motstand er som et glasstak som begrenser et markeds bevegelser
  • De er ikke eksakte nivåer, men snarere kurssoner
  • Når en markedspris når et støtte- eller motstandsnivå men ikke bryter gjennom, heter det seg at markedet tester nivået
Leksjon fullført