Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är bitcoin och hur fungerar det?

Är du intresserad av att lära dig grunderna om bitcoin? Läs mer om kryptovalutan och hur den fungerar, prissätts och används.

Video poster image

Vad är bitcoin?

Bitcoin är en kryptografiskt säker digital valuta som används utanför centrala myndighetsmandat. Den skapades 2009 av pseudonymen Satoshi Nakamoto och var ursprungligen avsedd som en betalningsmetod utan statlig tillsyn, transaktionsavgifter eller överföringsförseningar – till skillnad från ”fiat”-valutor.

2010 var en bitcoin värd runt 0,003 cent. I oktober 2017 var priset uppemot 4 200 dollar – även om detta värdet har visat sig instabilt med frekventa intradagssvängningar. Under denna tid har flera hundra olika kryptovalutor uppstått, alla med egna unika funktioner och tillämpningar. Få av dessa har något egentligt värde men bitcoin har rivaler som ether bitcoin cash och – i något mindre utsträckning – litecoin och dash.

Råvara eller valuta?

Bitcoin behöver två underliggande mekanismer för att fungera: blockkedjan och utvinningsprocessen.

Blockkedjan är en delad digital huvudbok som består av alla transaktioner för bitcoin som har ägt rum fram till den tidpunkten. Dessa transaktioner är grupperade tillsammans i ”block” som är kryptografiskt säkrade under utvinningen och länkade till varandra.

Kom ihåg att även om bitcoin inte utsätts för många av de faktorer som påverkar traditionella valutor, finns det ett antal unika omständigheter som påverkar den och som måste hanteras.

Hur fungerar bitcoin?

Bitcoin behöver två underliggande mekanismer för att fungera: blockkedjan och utvinningsprocessen.

Blockkedjan är en delad digital huvudbok som består av alla transaktioner för bitcoin som har ägt rum fram till den tidpunkten. Dessa transaktioner är grupperade tillsammans i ”block” som är kryptografiskt säkrade under utvinningen och länkade till varandra.

Vem som helst kan när som helst komma åt blockkedjan och den kan endast ändras om viljan och datorkraften från en nätverksmajoritet finns. Detta betyder att det är nästan omöjligt att göra tillägg i efterhand, att den inte påverkas av mänskliga misstag och att den saknar en sårbar punkt.

Utvinnaren konsoliderar kryptovalutans senaste transaktioner i ett ”block”. 

Blocket är kryptografiskt säkert och länkat till den befintliga blockkedjan. 

Utvinnaren tjänar en blockbelöning som de direkt kan återföra till marknaden.

Utvinning är den process som krävs för att säkra alla blocken och genom att göra detta skapar man också nya enheter av kryptovalutan. Dessa enheter kallas ”blockbelöningen”. För bitcoin är den aktuella blockbelöningen 12,5 bitcoin, men detta har halverats ungefär vart fjärde år.

Utvinnarens roll är att utföra denna process genom att lösa komplexa algoritmer – en pågående uppgift som kan göras enklare eller svårare. Genom att ändra algoritmens komplexitet kan utvinnarna säkerställa att bearbetningstiden per block är relativt konstant. På grund av deras avgörande roll i nätverket har utvinnarna en betydande kontroll över bitcoin, speciellt eftersom utvinningen nu har blivit en stor verksamhet. 

När dessa token väl är i omlopp kan de växlas gratis via en börs och lagras i en digital plånbok. När du handlar bitcoin med IG äger du aldrig den underliggande tillgången, så du behöver ingen plånbok eller ett börskonto. 

Vad är en delning av bitcoin?

En delning sker när man delar en blockkedja i två delar vilket skapar två separata dataposter. Det är upp till nätverkets utvinnare av bitcoin att komma överens om vilken av dessa man ska fortsätta använda och vilken som ska kasseras.

När de gemensamma utvinningsprogrammen blir felinriktade uppstår en delning, vilket gör det möjligt för blockkedjan att genomgå väsentliga programuppdateringar. Det finns två olika slags delningar: en mjuk och en hård.

Mjuka delningar: Den uppgraderade blockkedjan är nu ansvarig för all transaktionsvalidering (block) men den befintliga blockkedjan kommer fortfarande att erkänna och registrera dessa transaktioner. Kom ihåg att detta endast fungerar åt ena hållet: den uppgraderade blockkedjan kommer inte att erkänna några utvunna block från den befintliga blockkedjan. 

Hårda delningar: Den uppgraderade blockkedjan är nu ansvarig för all transaktionsvalidering (block) men den befintliga blockkedjan erkänner inte längre dessa block som giltiga och registrerar dem inte heller. Detta innebär att alla gamla program måste uppdateras för att få åtkomst till den uppgraderade blockkedjan.

I allmänhet genomförs delningar utan några direkta störningar. Men meningsskiljaktigheter angående hur en kryptovaluta ska skalas upp eller fungera har tidigare visat sig oöverstigliga. Det mest uppmärksammade exemplet på detta är bitcoin cash, vilket skedde när bitcoin gjorde en hård delning som också delade utvinnarna av bitcoin. I slutändan resulterade detta i två separata kryptovalutor, bitcoin och bitcoin cash, även om de delade samma transaktionshistorik fram till juli 2017.

Hur använder företag bitcoin?

Som betalning

Ett antal företag, även om de är i minoritet, accepterar redan bitcoin som ett betalningsmedel. Dessa inkluderar:

  • WordPress
  • Subway
  • Microsoft
  • Virgin Galactic
  • Wikipedia

Dessa stora namn har självklart den infrastruktur som krävs för att hantera kryptovalutan. Men på grund av de regelverksrelaterade frågetecknen och volatiliteten i marknaden, kommer det inte som någon överraskning att det fortfarande är ovanligt med integrering av bitcoin.

Som en teknikgrund

Många företag ser bortom själva valutan och mot den decentraliserade huvudboken som är hjärtat i bitcoin.

Blockkedjeteknologin har redan sett framväxten av en ny rad affärsmodeller, vilka inkluderar globala betalningar, webbutveckling och datasäkerhet. Dessutom finns det ett antal fonder som vill investera i blockkedjeprojekten, vilket tvingar världens finansiella nav att uppmärksamma kryptovalutan.

Vanliga frågor

Är bitcoin reglerad?

Nej, för närvarande är bitcoin mestadels oreglerad av både regeringar och centralbanker. En av de viktigaste framtidsfrågorna för bitcoin är hur det regelverket kommer att förändras under de kommande åren och hur detta kommer att påverka investeringsvärdet.

Amerikanska tillsynsmyndigheter har tagit ledningen i regleringen av bitcoin och bitcoinbörser, även om många meningsskiljaktigheter fortfarande kvarstår. Till exempel klassificerar US Treasury bitcoin som en virtuell valuta, CFTC klassificerar bitcoin som en råvara och IRS anser att bitcoin är en egendom för skattemässiga ändamål.

Är bitcoin lagligt överallt?

Nej, i fyra länder är det olagligt med bitcoin: Kirgizistan, Bolivia, Ecuador och Bangladesh. Andra länder vidtar också åtgärder – såsom Kina där bitcoinbörser och ICO:er har förbjudits – för att minska intresset och användningen av kryptovalutan.

Beskattas bitcoin?

Det beror på var du befinner dig, men i Storbritannien är svaret ja – all vinst från överföring av bitcoin från en part till en annan ska betala reavinstskatt.

Är bitcoin riskabelt?

All marknadshandel medför risker men bitcoin har några få viktiga fallgropar som man ska ha i åtanke:

  • Den är instabil: snabba och plötsliga prissvängningar kan göra att bitcoin tappar flera hundra dollar i värde på en gång.
  • Det är en nischad marknad: även om bitcoin har blivit väldigt populär den senaste tiden har den fortfarande en bit kvar innan de flesta företag och konsumenter börjar använda den på allvar.
  • Överföringar är inte idiotsäkra: det finns inget perfekt sätt att förebygga mänskliga misstag eller tekniska störningar – och det finns inget system som återbetalar dina förluster.
  • Framtiden är osäker: kryptovalutor kommer att hårdgranskas av regeringar och centralbanker under de kommande åren och nya regelverk kan minska fördelarna mot fiatvalutor.

Hur många bitcoin har försvunnit?

Man kan inte säkert veta hur många bitcoin som har försvunnit, men man har uppskattat att – av de över 16 miljoner bitcoin som hittills har utvunnits – kan uppemot 25 % ha försvunnit för gott. Orsaken till detta är att det inte går att återskapa de som har gått förlorade på grund av vårdslöshet, dödsfall, hårdvaruproblem eller någon av de många andra orsakerna till att de har försvunnit. 

Du kanske är intresserad av …

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.