CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Strut – definition

En strut är en typ av tradingstrategi för optioner som traders kan använda för att spekulera på om en marknad kommer att bli volatil eller inte utan att behöva förutse specifika prisrörelser. En strut utgörs av att du samtidigt köper eller säljer köp- och säljoptioner med samma lösenpriser och förfallodatum.

Det finns två sätt att använda en strut:

  • En lång strut ger dig en vinst om den underliggande tillgångens pris ändras kraftigt och utgörs av att du köper matchande köp- och säljoptioner
  • En kort strut ger dig en vinst om den underliggande tillgångens pris inte ändras kraftigt och utgörs av att du säljer matchande köp- och säljoptioner

Exempel på strut

Du anser att Apples inkomstsiffror kommer att få en stor påverkan på företagets aktiepris. Så du köper köp- och säljoptioner med samma lösenpris. Båda optionerna förfaller 24 timmar efter inkomstrapporten.

Om Apple-aktiens pris stiger högt över lösenpriset har du en köpoption och kan köpa aktierna till diskonto. Om Apple-aktiens pris faller långt under lösenpriset har du en säljoption och kan sälja aktierna för en vinst.

Men om Apples inkomstsiffror inte påverkar aktiepriset särskilt mycket alls måste du betala premien på två optioner som inte gett dig någon vinst. Hade du använt en kort strut hade du kunnat behålla två premier om marknaden inte hade rört sig, men du hade samtidigt riskerat förlust om marknaden hade rört sig.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Visa alla definitioner

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.