Amerikanska presidentvalet 2020

Det finns inte bara två alternativ under detta val – det finns 17 000. Läs mer om vilka tradingmöjligheter vi erbjuder i samband med det amerikanska presidentvalet och hur du hedgar din portfölj och dollarexponering.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Kundservice nås på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Kundservice nås på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Tips för att handla på det amerikanska valet

  • Hedga din portfölj eller exponering mot USD
  • Ställ in kurslarm och få push-notiser om större förändringar före, under och efter valet
  • Begränsa din risk genom att använda garanterade stopp på dina positioner1
  • Gå lång eller kort så fort en möjlighet uppstår, även på helgen
  • Handla när du är på språng och reagera på de senaste nyheterna från valet med vår kostnadsfria tradingapp

Under ett presidentval brukar volatiliteten ofta stiga kraftigt om resultatet är osäkert eller jämnt. Om det står klart att en av kandidaterna kommer att vinna brukar marknaderna hålla sig mer stabila, särskilt om den sittande presidenten förväntas bli omvald. Se därför till att hålla koll på de senaste opinionsmätningarna så att du inte överraskas av resultatet.

Varför handla på det amerikanska valet med oss?

Handla GBP/USD från bara 0,9 punkter

Gå lång eller kort på flera valutapar, bl.a. alla större par med USD, GBP och EUR

Kostnadsfri riskhantering

Skydda ditt kapital med garanterade stopp – som bara medför en avgift om de triggas1 – och ett konto med skydd mot negativ kontobalans2

Välj bland olika kurslarm

Håll koll på marknadsrörelser med procent- och punktbaserade kurslarm – bara för våra kunder

Handla på unika helgmarknader

Ta position eller hedga dygnet runt3 med helghandel på GBP/USD och Tyskland30

När hålls presidentvalet i USA?

Det amerikanska presidentvalet hålls tisdagen den 3 november 2020 då man röstar i alla 50 delstater samt Washington DC. Röstningen sträcker sig över sex tidszoner, så de första preliminära resultaten väntas runt kl. 23 (EST) när vallokalerna på USA:s västkust stänger. I Sverige motsvarar det kl. 5 på onsdag morgon den 4 november 2020.

Valet kommer sannolikt att skapa möjligheter för trading då vi kan förvänta oss kursrörelser för en rad olika valutapar, index och råvaror före valdagen. Volatiliteten i samband med valet kan komma att hålla i sig fram till att kongressen bekräftar resultatet under onsdagen den 6 januari 2021, eller till och med fram till att vinnaren installeras onsdagen den 20 januari 2021. För att hålla koll på betydande marknadsrörelser i realtid kan du ställa in larm som följer utvecklingen både på ditt demokonto och ditt tradingkonto.

Marknader att bevaka

Här är några finansiella marknader som sannolikt kommer att påverkas av det amerikanska presidentvalet.

Valuta

Valutapar med USD, däribland EUR/USD, USD/JPY och GBP/USD kommer troligtvis att vara volatila eftersom investerarna väger in konsekvenserna av den potentiella vinnarens utrikespolitik.

Aktier och index

Amerikanska aktier och index, inklusive USA500 och Wall Street, väntas svänga rejält på grund av kandidaternas olika inställning till internationell handel.

Råvaror

Priset på råvaror som guld och olja kommer förmodligen att fluktuera i linje med förväntningarna på landets ekonomiska riktning under de kommande fyra åren.

Populära realtidskurser

Sälja
Köpa
Förändring
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Webbplatsens villkor gäller för kurserna ovan. Kurserna är endast vägledande.

Så handlar du på valet i USA

  1. Välj en tradingmetod
  2. Välj en marknad
  3. Öppna ett tradingkonto hos IG
  4. Bevaka nyheterna om valet i USA
  5. Logga in och ta en position

I samband med valet kan du handla på marknader som index, aktier och valutapar. USA500, GBP/USD och amerikanska aktier tenderar alla att röra sig före valdagen och fortsätter ofta att göra det efter att slutresultatet presenterats. Det finns alltså möjlighet att dra fördel av valet.

Med CFDs, turbo24, barriers och vanilla-optioner kan du handla på en tillgångs värde utan att behöva bli ägare till den underliggande tillgången. Du kan välja mellan att gå lång om du tror att kursen för en tillgång kommer stiga, eller kort om du tror att den kommer falla.

Öppna ett konto idag

Öppna ett konto idag

Snabb exekvering, enormt marknadsutbud

Upptäck möjligheter på över 17 000 internationella instrument

Ta en position var du än är

Handla även när du är på språng med vår prisbelönta app

Lita på en marknadsledare

Dra nytta av vår 45 år långa erfarenhet inom branschen

Öppna ett tradingkonto

Öppna ett tradingkonto

Snabb exekvering, enormt marknadsutbud

Upptäck möjligheter på över 17 000 internationella instrument

Ta en position var du än är

Handla även när du är på språng med vår prisbelönta app

Lita på en marknadsledare

Dra nytta av vår 45 år långa erfarenhet inom branschen

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Hur kan jag hedga min risk under presidentvalet?

Du kan hedga din risk under presidentvalet genom att öppna positioner som kommer att ge vinst om tillgångar som du äger – t.ex. valuta eller aktier – börjar gå med förlust. Hos oss kan du hedga mot:

Volatilitet i dollarn

Vi erbjuder över 80 valutapar, däribland EUR/USD och GBP/USD, vilket ger dig möjlighet att skydda dig mot valutarisk

Risk i en aktieportfölj

Hos oss kan du gå kort på flera globala aktieindex och över 12 000 olika aktier för att skydda hela din portfölj från risken för förlust

Rörelser under helgerna

Vi är den enda tradingmäklaren som erbjuder handel på GBP/USD och Tyskland30 på helgen, så du kan kompensera för din risk så fort volatilitet uppstår

För att börja hedga är det bara att öppna ett tradingkonto med oss idag. Alternativt kan du testa dina strategier på ett riskfritt demokonto.

Vad kan traders förvänta sig under det amerikanska valet?

Volatiliteten brukar öka på samtliga amerikanska marknader under upptakten till ett presidentval, bland annat för valutapar med USD samt för index och råvaror. Skälet är att många investerare försöker låsa sina positioner innan resultatet meddelas genom att bedöma stämningen bland väljarna med hjälp av opinionsundersökningar. Målet är att dra full nytta av kursrörelserna som uppstår när landets politiska riktning bekräftas.

På en generell nivå pekar tidiga indikationer på följande möjliga scenarier beroende på vilken av de båda huvudkandidaterna som vinner:

Donald Trump

Om Trump vinner kan det leda till att handelskriget eskalerar, vilket potentiellt kan orsaka problem för en del amerikanska exportföretag och påverka dollarnas värde negativt.

Detta skulle dock kunna uppvägas av försäkringar om fortsatta skattesänkningar och avregleringar, som kan ge den amerikanska ekonomin en skjuts.

Joe Biden

En vinst för Biden kan leda till att det spända läget i handelskriget lättar, vilket hjälper amerikanska exportföretag och dollarns värde.

Dessa effekter kan dock komma att överskuggas av höjda skatter för hushåll med högre inkomster och mer begränsade avregleringar.

Läs analysen av IGs marknadsanalytiker Joshua Mahony.

Det är också viktigt att komma ihåg att coronapandemin troligen kommer att orsaka hög volatilitet under valperioden. Skulle antalet coronafall öka kraftigt kan amerikanska aktieindex och dollarn komma att tappa i värde när investerarna väger in minskad konsumtion och ekonomisk produktion. Omvänt skulle en minskning i antalet coronafall kunna leda till att både index och dollarn stiger i värde. Oavsett i vilken riktning marknaderna rör sig kan du göra dig redo att ta position med ett tradingkonto hos IG.

Hur kommer marknaderna att reagera på de olika kandidaterna?

Marknadskommentar från Joshua Mahony, senior marknadsanalytiker på IG

Aktier

Marknaderna ogillar osäkerhet och historiskt sett har uppfattningen varit att en ny president kan innebära nya policyer som kan påverka aktier negativt. Så var fallet 2016 när analytikerna var säkra på att en marknadskollaps skulle ske om Trump valdes till president.

Idag ser vi samma rädsla kommer smygande vid tanken på att Biden kan bli nästa president och den potentiella osäkerhet som det kan leda till. Biden är öppet mer vänsterorienterad och hans politik väntas vara mer inriktad på behoven hos vanliga människor, snarare än traders och investerare.

Sentimentet förstärks dessutom ytterligare av att Biden vill upphäva Trumps skattesänkningar, och marknaderna kommer troligtvis att stiga i värde ju närmare valdagen vi kommer om Trumps vinstutsikter ökar.

USD

Värdet på en valuta är tänkt att spegla ekonomin i ett land och dess framtidsutsikter. Många tror att Biden kommer vara mindre fokuserad på marknaderna än hans republikanska motståndare, så dollarn skulle kunna försvagas om Biden vinner.

Effekten skulle kunna vägas upp av att Biden lyckas förbättra relationen mellan USA och Kina efter flera år av oroligheter på marknaderna. Den kinesiska valutan yuan är troligtvis den största vinnaren i det scenariot, då handelskriget har lett till en rejäl uppsida för USD/CNH.

Vi ska inte glömma att om Biden vinner valet och den bredare marknaden faller – inklusive amerikanska aktier och index – kommer dollarn sannolikt att rusa på kort sikt för att spegla risk-off-läget då investerare börjar söka sig till USD.

Guld

Utsikterna för en mer expansiv finanspolitik under Biden, och från en regering som är villig att dra igång omfattande utgiftsprogram, skulle kunna ge ädelmetaller en skjuts.

En varning är dock på sin plats, eftersom ädelmetaller tidigare har följt samma mönster som aktiemarknaden under kriser. En kollaps på aktiemarknaderna till följd av ett maktskifte i Vita huset skulle därför kunna sänka guldpriset under perioden omedelbart efter.

Även om Trump äntligen har fått igenom de stimulansåtgärder han hoppats på, kan en vinst för Biden dessutom leda till ännu större stimulanspaket om Demokraterna får fotfäste i kongressen.

Öppna ett konto idag

Det kostar inget att öppna ett konto, det går snabbt och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Öppna ett konto idag

Det kostar inget att öppna ett konto, det går snabbt och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Öppna ett tradingkonto idag

Det kostar inget att öppna ett tradingkonto, det går snabbt och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Öppna ett tradingkonto idag

Det kostar inget att öppna ett tradingkonto, det går snabbt och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

1 En premie debiteras om din garanterade stopp triggas.
2 Skyddet mot negativ kontobalans gäller enbart för tradingrelaterade skulder och är inte tillgängligt för professionella traders.
3 Du kan handla dygnet runt, förutom från kl. 23.00 på fredagar till kl. 9.00 på lördagar (svensk tid) och 20 minuter innan marknaderna öppnar på söndagar.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-, options, och turbokontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.