CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

En nybegynners guide til strategier for swingtrading

Det finnes en rekke teknikker og strategier for swingtrading som traders kan ta i bruk for å få de beste resultatene fra denne kortsiktige tradingstilen. Oppdag hva swingtrading er, og tre populære indikatorer for swingtrading.

Hva er swingtrading?

Swingtrading er en tradingstil som fokuserer på å forsøke å fange opp en andel av en større bevegelse. Swingtraders vil fokusere på å ta mindre, men mer regelmessige gevinster, og kutte tap så kjapt som mulig.

Denne tradingstilen er basert på antakelsen om at markedspriser sjelden beveger seg i en rett linje, og at traders kan finne muligheter i mindre svingninger. Swingtraders fokuserer på de punktene der et marked skifter retning, og åpner eller lukker trades ved disse svingningene. Denne typen trading handler om å trade kortsiktig på langsiktige trender.

Det grunnleggende innen swingtrading – hvordan fungerer swingtrading

Swingtrading innebærer å identifisere lønnsomme tidspunkt for å inngå trades basert på to forskjellige typer «swing»: «swing lows» og «swing highs». Uttrykket «swing low» brukes til å referere til et betydelig lavpunkt i prisen, mens «swing high» brukes for å fremheve et betydelig høydepunkt i prisen.

En swingtrader ønsker å fange prisbevegelsene mellom disse høyde- og lavpunktene. I en oppadgående trend vil en trader ønske å kjøpe, eller «gå long», i disse lavpunktene og lukke traden på høydepunktet. I en nedadgående trend vil traders heller selge, eller «gå short», fra høyde- til lavpunktene.

Det er umulig å fastsette det nøyaktige høyde- og lavpunktet til enhver swingbevegelse, men tanken er å fange opp så mye som mulig av prisbevegelsen. Det er faktisk vanlig å gå glipp av de nøyaktige høyde- og lavpunktene, da det kan ta litt tid å bekrefte om en ny swing er på vei.

Hvordan komme i gang med swingtrading

Det finnes to måter å komme i gang med swingtrading på, alt avhengig av kompetansen og selvtilliten din. Du kan enten:

 1. Åpne en konto. Du kan raskt og enkelt åpne en konto hos IG
 2. Øv på å trade på en demokonto. Test swingtradingstrategiene dine i et risikofritt tradingmiljø med en demokonto hos IG

Du kan også prøve IG Academy for å lære mer om swingtrading og andre tradingstiler.

Swingtrading vs. day trading – hva er forskjellen?

Forskjellen mellom day trading og swingtrading er hvor lenge du holder posisjonen. Day tradingstilen innebærer å lukke posisjoner før slutten av hver tradingdag. En day trader vil kjøpe og selge flere aktiva i løpet av en og samme dag, for å dra nytte av små markedsbevegelser.

Swingtraders har ikke nødvendigvis denne begrensningen, da varigheten til en swingtrade er relativ i forhold til trendens tidsramme, som kan variere betraktelig. Mens en trade kan vare så kort som 30 minutter, eller til og med mindre, kan den også vare lenger enn et døgn.

To populære strategier for swingtrading

Vi har oppsummert to populære swingtradingstrategier som brukes for å skape en metodikk for å gå inn i, og ut av et marked. Disse er:

 1. Trendtrading
 2. Breakout-trading

Trendtrading

En trendtradingstrategi avhenger av å bruke tekniske indikatorer for å identifisere retningen til markedsmomentet. Swingtradingstrategier vil prøve å fange opp en andel av denne trenden, og dra nytte av svingningens høyde- eller lavpunkt.

Trendtraders vil ta en long posisjon dersom de tror at markedet kommer til å nå nye høydepunkt, og en short posisjon dersom de tror at markedet vil synke ytterligere. Deretter ville de gått ut av traden når analysen indikerer at et omslag var nært forestående.

Noen av de mest populære verktøyene for teknisk analyse som brukes i trendfølgende strategier inkluderer glidende gjennomsnitt, «relative strength index» (RSI) og «average directional index» (ADX).

Breakout-trading

Breakout-trading er strategien der man tar en posisjon så tidlig som mulig innen en gitt trend, for å kunne tjene på markedsbevegelsen. Swingtraders vil forsøke å identifisere punkter hvor markedet er i ferd med å «bryte ut» fra det området det har blitt tradet – vanligvis når en støtte- eller motstandslinje har blitt brutt.

Breakout-trading krever at en trader kjenner hvor sterkt eller svakt markedets moment er, noe som vanligvis beregnes ved å bruke volum på trades som allerede er i gang. Derfor er volumvektet glidende gjennomsnitt et populært verktøy innen teknisk analyse blant swingtraders.

Populære swingtradingindikatorer

For å kunne opprette en strategi for swingtrading vil mange traders bruke prisdiagrammer og tekniske indikatorer for å identifisere mulige svingninger i et marked, og dermed lønnsomme inngangs- og utgangspunkter. Populære swingtradingindikatorer inkluderer:

 1. Glidende gjennomsnitt
 2. «Relative strength index»
 3. Stokastisk oscillator

Glidende gjennomsnitt

En av de mest populære indikatorene å bruke er glidende gjennomsnitt (MA). Denne indikatoren ser på data for lukkingsprisen over en bestemt tidsperiode for å fastslå den gjennomsnittlige verdien til aktivumet. Ved å for eksempel bruke et MA på 50 dager, vil dette ta lukkingsprisen for hver av de siste 50 dagene, legge disse sammen, og dermed dele på 50 for å finne gjennomsnittsprisen. Disse punktene plottes deretter sammen for å skape en enkel linje som glatter ut markedsbevegelsene, for at en trader lettere skal kunne forstå trenden i sin helhet.

Swingtradingstrategi for kryssende glidende gjennomsnitt

Kilde: IG-diagrammer

MA fokuserer på å identifisere eller bekrefte en trend, i stedet for å forutse den – dette er fordi MA er en haltende indikator, og dermed alltid vil være et lite stykke bak markedsprisen. I prinsippet, når prisen trades til godt over det glidende gjennomsnittet, ses trenden på som oppadgående, og når prisen trades til under det glidende gjennomsnittet er trenden nedadgående.

En vanlig strategi for glidende gjennomsnitt er å se etter krysninger mellom to eksponentielle glidende gjennomsnitt, noe som gir større vekt til senere prisdata, i motsetning til standard MA. Denne strategien bruker vanligvis et raskt eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA), slik som 50-dags EMA i diagrammet nedenfor (den røde linjen) og en sakte EMA, slik som 100-dags EMA nedenfor (den grønne linjen). Målet er å se etter punkter der glidende gjennomsnitt krysser hverandre, noe som kan signalisere en endring i prisretningen. Dersom det raske EMA krysser det sakte EMA fra undersiden, vil en swingtrader vurdere å åpne en long posisjon, mens de ville åpnet en short posisjon når det raske EMA krysser det sakte EMA fra oversiden.

50-dagers glidende gjennomsnitt for FTSE

Kilde: Bloomberg

«Relative strength index» (RSI)

Så snart en trend er identifisert, burde en trader vurdere å bruke en momentindikator for å prøve å fange opp svingninger i den helhetlige trenden. En populær momentindikator er RSI, som swingtraders kan bruke til å vurdere om et marked er overkjøpt eller oversolgt – noe som vil si at markedet kan nærme seg en ‘swing’.

RSI klassifiseres som en oscillator, da den representeres i et diagram fra null til 100. Alt over 70 ses vanligvis på som overkjøpt, noe som vises i rødt i diagrammet nedenfor. Skulle prisen falle under 30 ses det på som oversolgt, noe som vises i grønt i diagrammet nedenfor.

RSI-indikator for swingtrading

Kilde: IG-diagrammer

I en oppadgående trend, kan en bevegelse ut av et oversolgt territorium, som indikert av RSI, være et signal om å kjøpe en trade. Et signal om overkjøp kan være et tegn på å gå ut av traden. I en nedadgående trend, kan en bevegelse ut av et overkjøpt territorium være et signal om å inngå en short trade, mens et oversolgt signal kan være et tegn på å gå ut av den shorte traden og ikke trade mot trenden.

Stokastisk oscillator

På samme måte som RSI, er stokastisk oscillator en momentindikator. Den sammenligner de seneste lukkingsprisene til det forrige tradingområdet for en gitt periode, som vanligvis er på 14 dager. Teorien bak det stokastiske er at markedsmoment endres i forkant av markedsvolum eller selve prisen, noe som gjør det til en ledende indikator. Ved å trade basert på moment kan en trader forsøke å forutse svingninger.

Det stokastiske presenteres som to linjer – indikatorlinjen (den svarte linjen i diagrammet nedenfor) og signallinjen (den røde stiplede linjen nedenfor). Disse linjene vil svinge på en skala mellom null til 100. Dersom målingen er på over 80, anses markedet som overkjøpt, mens en måling på under 20 vil anses som oversolgte tilstander.

Trendindikator for stochastic oscillator

Kilde: IG-diagrammer

Dersom to linjer krysser hverandre, er det ofte et tegn på at en endring i markedet nærmer seg. Dersom indikatorlinjen stiger over signallinjen, vil swingtraders vurdere å åpne en long posisjon – med mindre verdiene er over 80. Skulle indikatorlinjen falle under signallinjen, vil swingtraders vurdere å åpne en short posisjon – med mindre verdiene er lavere enn 20.

Swingtrading oppsummert

 • Swingtrading er en tradingstil som fokuserer på å forsøke å fange opp en andel av en større bevegelse
 • Den er basert på antakelsen om at markedspriser sjelden beveger seg i en rett linje, og at traders kan finne muligheter i mindre svingninger
 • Swingtrading fungerer ved å identifisere lønnsomme tidspunkt for å inngå trades basert på to forskjellige typer «swing»: «swing lows» og «swing highs»
 • Du kan ikke alltid fastsette det nøyaktige høyde- og lavpunktet til enhver swingbevegelse, men tanken er å fange opp så mye som mulig av prisbevegelsen
 • Swingtraders kan holde posisjonene sine i tidsperioder på alt fra et par minutter til lenger enn et døgn, da varigheten til en swingtrade avhenger av tidsrammen til trenden
 • To populære strategier for swingtrading er områdetrading og breakout-trading, som begge ser på kortsiktige markedsbevegelser
 • Swingtraders vil bruke verktøy for teknisk analyse, som glidende gjennomsnitt, RSI og stokastisk oscillator

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Oppdag hvordan du kan trade på markedene

Utforsk de forskjellige markedene du kan trade – og lær hvordan de fungerer – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.