RSI – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Begrepet RSI har en spesifikk betydning når det gjelder IGs handelsplattform. Her definerer vi RSI innen investering og forklarer hva det innebærer når du handler med IG.

RSI står for relative strength index (relativ styrke-indeks). Det er et viktig verktøy som brukes innen teknisk analyse for å vurdere aktivas momentum og finne ut om de befinner seg i overkjøpt eller oversolgt territorium.

RSI beregnes ved bruk av den følgende formelen:

RSI = 100 – 100/(1+(gjennomsnittlig stigning/gjennomsnittlig fall))

RSI-beregningen resulterer i et tall mellom 0 og 100. De fleste analytikere vil mene at et aktivum som har en RSI på rundt 70 er i overkjøpt territorium og kan være klar for en korreksjon, mens et aktivum med en RSI på eller nær 30 er oversolgt og kan være klar for et rally.

Eksempel på beregning av RSI

La oss si at Amazon den siste måneden har hatt en gjennomsnittlig kursoppgang på 5 punkter og en gjennomsnittlig kursnedgang på 10 punkter. Vi deler 5 på 10 og får 0,5, og legger deretter til 1, slik at vi får 1,5. Så deler vi 100 på dette tallet og får 66,66, før vi trekker dette fra 100.

I eksempelet vårt har Amazon dermed en RSI på 33,34.

Hos IG

RSI er en av de tekniske indikatorene som er tilgjengelig i diagrammene vi tilbyr. For å se RSI, klikk på «teknisk»-fanen på diagrammet og rull til RSI.

Les mer om RSI

Sjekk hvilke aksjer som har høy og lav RSI på siden Nyheter og analyser.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra mandag til fredag samt kl. 10-18 lør-søn.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com