Variable kostnader – definisjon

Variable kostnader er forretningsmessige kostnader som endrer seg når produksjonsvolumene endres. De skiller seg fra faste kostnader, som holder seg konstante selv om produksjonsvolumet stiger eller synker.

De vanligste formene for variable kostnader er materialer som brukes til å fremstille produkter, og lønnskostnader. Disse kostnadene vil øke hvis produksjonen øker, siden bedriften da vil trenge mer råvarer og mer arbeidskraft. Hvis produksjonen derimot faller, kan disse kostnadene synke.

Forholdet mellom variable kostnader og faste kostnader er en viktig faktor for bedrifter og investorene deres. Det gir en indikasjon på hvor høy fortjeneste en økning i salget kan gi, og i hvilken grad et fall i salget kan svekke bedriftens bunnlinje.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Å

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 68 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.