SEC – definisjon

SEC står for Securities and Exchange Commission. Dette er et amerikansk føderalt organ som er opprettet for å regulere markedene, beskytte investorer i USA og føre tilsyn med fusjoner og oppkjøp.

SEC ble etablert i 1934 og har mandat til å håndheve den amerikanske lovgivningen om verdipapirer (finansielle aktiva), sørge for at markedene er rettferdige og effektive og at investorer ikke blir utsatt for svindel, og bidra til å opprettholde en velfungerende økonomi.

SEC krever at enhver enkeltperson som kjøper mer enn 5 % av aksjene i et selskap, oppgir dette. Det sørger for at børsnoterte selskaper publiserer regelmessige resultatrapporter, og det tar rettslige skritt mot selskaper som opptrer i strid med verdipapirlovgivningen.

SEC består av en komité på fem personer der hvert medlem sitter i en periode på fem år.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.