Oppkjøp – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Når et selskap bestemmer seg for å overta et annet selskap, kaller vi dette for et oppkjøp. Det overtakende selskapet vil gjøre dette ved å kjøpe enten flertallet av eller alle eierandelene i selskapet som overtas.

Det finnes to typer oppkjøp: vennligsinnede og fiendtlige. Begrepet fiendtlig overtakelse viser til en situasjon der et selskap kjøper opp et annet selskap uten sistnevntes samtykke, som regel ved at det overtakende selskapet kjøper et flertall av aksjene og dermed skaffer seg en kontrollerende eierandel. Når begge selskapene er enige om vilkårene for oppkjøpet, kaller vi dette en vennligsinnet overtakelse.

Oppkjøp foretas ofte som et ledd i et selskaps vekststrategi, når selskapet som søkes kjøpt, har noe det overtakende selskapet ønsker seg, men som det ikke kan eller ikke ønsker å utvikle internt. De finner for det meste sted mot betaling i form av kontanter, i form av aksjer i det overtakende selskapet eller en kombinasjon av disse.

Fusjoner og oppkjøp

Når begge selskapene ser at de kan oppnå synergieffekter ved å slå seg sammen, men ønsker å gjøre dette som likeverdige parter, omtales dette som en fusjon. Tradere omtaler gjerne begge deler under én samlebetegnelse: fusjoner og oppkjøp.

Les mer om aksjer i tradingskolen

For å finne ut mer om terminologien forbundet med aksjetrading kan du lese veiledningen vår om aksjer.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com