Fusjon – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Når to eller flere selskaper bestemmer seg for å slå seg sammen til én enhet, kalles dette for en fusjon.

Fusjoner skjer vanligvis i form av et aksjebytte mellom aksjonærer. Flere forskjellige børsnoteringer blir til én enkelt notering, og aksjonærene i ett selskap får derfor aksjer i det andre selskapet som kompensasjon for bortfallet av deres egne aksjer.

Selv om de ofte blir nevnt sammen, gjennom samlebegrepet fusjoner og oppkjøp, skiller fusjoner seg i vesentlig grad fra oppkjøp. De finner som regel sted etter felles overenskomst mellom – og leder til opprettelsen av et nytt selskap som består av – alle de involverte firmaene.

Fusjoner kan finne sted av mange forskjellige årsaker.

Les mer om nyheter og analyser

Finn alle de siste nyhetene om fusjoner i på siden Nyheter og analyser.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra mandag til fredag samt kl. 10-18 lør-søn.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com