ROCE – definisjon

ROCE står for return on capital employed (avkastning på sysselsatt kapital) og er et forholdstall som måler hvor effektivt et selskap bruker kapitalen sin.

ROCE beregnes ved å dele et selskaps resultat før renter og skatt (EBIT) på den sysselsatte kapitalen. I en ROCE-beregning betyr sysselsatt kapital selskapets samlede aktiva etter at alle passiva er trukket fra.

Ved å bruke ROCE kan tradere og analytikere få et bedre bilde av hvor effektivt et selskap bruker kapitalen sin. To selskaper med tilsvarende resultater og fortjenestemarginer kan ha svært ulik avkastning på den sysselsatte kapitalen, og de kan dermed fremstå nokså like på overflaten til tross for at det ene bruker kapitalen sin langt mer effektivt enn det andre.

Analytikere kan også bruke ROCE til å analysere et selskaps resultattrend. I de fleste tilfeller vil en stigende ROCE indikere økende langsiktig lønnsomhet.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Å

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.