ROCE – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

ROCE står for return on capital employed (avkastning på sysselsatt kapital) og er et forholdstall som måler hvor effektivt et selskap bruker kapitalen sin.

ROCE beregnes ved å dele et selskaps resultat før renter og skatt (EBIT) på den sysselsatte kapitalen. I en ROCE-beregning betyr sysselsatt kapital selskapets samlede aktiva etter at alle passiva er trukket fra.

Ved å bruke ROCE kan tradere og analytikere få et bedre bilde av hvor effektivt et selskap bruker kapitalen sin. To selskaper med tilsvarende resultater og fortjenestemarginer kan ha svært ulik avkastning på den sysselsatte kapitalen, og de kan dermed fremstå nokså like på overflaten til tross for at det ene bruker kapitalen sin langt mer effektivt enn det andre.

Analytikere kan også bruke ROCE til å analysere et selskaps resultattrend. I de fleste tilfeller vil en stigende ROCE indikere økende langsiktig lønnsomhet.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com