Rally – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Et rally er en periode der prisen på et aktivum eller marked eller en indeks opplever et vedvarende oppsving. Typisk vil dette inntreffe etter en periode der prisene har vært flate eller fallende.

Rallyer oppstår når antallet personer som ønsker å kjøpe seg inn i et marked, øker. Den økte etterspørselen leder til høyere priser. Rallyer kan forekomme både i bull-markeder og i bear-markeder. Et bear-marked-rally er når en generell nedadgående trend blir avbrutt av et kortvarig oppsving.

Les mer om nyheter og analyser

Finn analyser av selskapers resultater i delen vår med nyheter og analyser.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com