PMI – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

PMI står for Purchasing Managers’ Index (innkjøpssjefenes indeks) og er en nyttig indikator på tilstanden i en bestemt sektor i en økonomi. I Storbritannia utarbeider Markit en PMI for produksjonssektoren, tjenestesektoren og bygg- og anleggssektoren.

PMI kan ofte fungere som et nyttig alternativ til BNP, siden PMI-tall kunngjøres hyppigere og ofte kan gi et bedre øyeblikksbilde av en økonomi enn kvartalsvise BNP-tall.

En PMI på 50 betyr at den aktuelle sektoren ikke har endret seg sammenlignet med foregående måned. Hvis PMI-tallet er høyere enn 50, betyr det at sektoren har vokst, mens et lavere tall enn 50 indikerer at sektoren har krympet.

Til tross for at produksjonssektoren i mange økonomier har en mindre fremtredende plass i dag enn den hadde tidligere, betrakter mange analytikere og tradere fremdeles PMI-tallet for denne sektoren som en viktig økonomisk indikator.

Les mer om IGs økonomiske kalender

Finn kommende kunngjøringer av PMI-tall i vår økonomiske kalender.

Kontakt oss

Vår kundeservice er tilgjengelig fra mandag til fredag kl. 9-18.

22 400 240

Du kan også sende en
e-post: kundeservice@ig.com