CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Konveksitet definisjon

Hva er obligasjonskonveksitet?

Obligasjonskonveksitet er et mål for forholdet mellom en obligasjons pris og rentesatser. Det brukes for å vurdere innvirkningen en økning eller reduksjon i rentesatsene kan ha på obligasjonsprisen – noe som fremhever en obligasjonsinnehavers risikoeksponering.

Les mer om obligasjonstrading

Lær om de forskjellige statsobligasjonene og hvordan du tar en posisjon.

Konveksitet og varighet

For å forstå konveksitet må vi se på hva som menes med obligasjonsvarighet – den gjennomsnittlige tiden det tar å få tilbake en obligasjons pengestrøm. Dette er et nyttig konsept innen obligasjonshandel. Ved å sammenligne obligasjoners varighet, kan traders forutse graden av prisendringer i en obligasjon etter en renteendring.

Som en tommelfingerregel, dersom rentesatsene øker eller reduseres med 1 %, vil en obligasjons pris reduseres eller økes med 1 % for hvert år av dens varighet. Hvis for eksempel en trader akkurat hadde kjøpt en tiårig obligasjon, og rentesatsen økte med 1 %, ville obligasjonens verdi sannsynligvis falle med 10 %. Dersom rentesatsen begynner å stige ut over obligasjonens avkastningsrente, kan obligasjonshandlere ønske å selge.

Dette er fordi obligasjonsinnehaveren mottar en mindre attraktiv rente enn de hadde forventet da de først kjøpte obligasjonen. I et marked med stigende rentesatser ser obligasjonsinnehavere ut til å gå inn i nyutstedte obligasjoner som gir høyere avkastning.

En renteendring kan påvirke obligasjonens varighet, siden en økning i rentesatser betyr at det vil ta lengre tid før obligasjonshandleren oppnår gevinst. Tilsvarende betyr en reduksjon i rentesatsen at det tar kortere tid for en obligasjonstrader å oppnå full avkastning.

Med konveksitet håper man å korrigere forskjellen mellom obligasjonspriser og rentesatser, noe som oppnås ved å ta hensyn til hvilken virkning rentesatser kan ha på obligasjonens varighet.

Eksempel på obligasjonskonveksitet

Grafen nedenfor viser sammenhengen mellom obligasjonsvarighet og konveksitet. Obligasjonsvarigheten representeres den rette linjen som er tegnet opp mellom «rentesatser» og «prisene på obligasjonene». Konveksiteten er derimot den buede linjen som mer nøyaktig forutser eventuelle endringer i obligasjonens pris i tråd med renteendringer.

Eksempel på obligasjonskonveksitet

Positiv og negativ konveksitet

Generelt sett er det to former for konveksitet: positiv og negativ.

  • Positiv konveksitet er når obligasjonsvarigheten øker etterhvert som prisen reduseres.
  • Negativ konveksitet er når obligasjonsvarigheten øker sammen med prisen.

Traders har en tendens til å ville ha positiv konveksitet da dette betyr at obligasjonsprisene er mindre følsomme for endringer i rentesatser. Negativ konveksitet virker ofte mot traders fordi det betyr at det vil bli større prissvingninger hvis rentesatsene øker.

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.