CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Flytende valutakurs definisjon

Hva er flytende valutakurs?

En flytende valutakurs refererer til en valuta hvor prisen bestemmes av tilbuds- og etterspørselsfaktorer i forhold til andre valutaer. En flytende valutakurs er forskjellig fra en fast – eller bundet – vekslingskurs, som bestemmes fullt ut av regjeringen for den aktuelle valutaen.

Les mer om valutatrading

Finn ut mer om valutatrading, inkludert hva valutakryss er.

Hvordan fungerer flytende valutakurs?

Flytende valutakurs fungerer gjennom et åpent markedssystem hvor prisen drives av spekulasjon og tilbuds- og etterspørselskrefter. I dette systemet betyr økt tilbud, men lavere etterspørsel, at prisen for et valutakryss vil falle. Mens økt etterspørsel og lavere tilbud betyr at prisen vil stige.

Flytende valutaer oppfattes som sterke eller svake avhengig av markedssentimentet mot landets økonomi. Hvis en regjering for eksempel blir sett på som ustabil, vil valutaen sannsynligvis avskrives ettersom troen på deres evne til å regulere økonomien avtar.

Regjeringer kan imidlertid gripe inn i en flytende valutakurs for å holde valutaens pris på et gunstig nivå for internasjonal handel – dette bidrar også til at man unngår manipulering fra andre regjeringer.

Flytende valutakurs vs fast vekslingskurs

Flytende valutakurs blir sett på som mer rettferdig, friere og mer effektivt sammenlignet med systemer med faste kurser. Bundede valutaer blir sett på som mer rigide, og prisene har en tendens til å svinge mindre.

Imidlertid kan faste vekslingskurser være fordelaktige i tider med økonomisk usikkerhet når markedene er ustabile. Utviklingsland- og økonomier binder også ofte valutaene sine – ofte til amerikanske dollar – siden den økte stabiliteten som tilbys kan oppmuntre til investeringer og føre til lavere inflasjonsrater.

Bretton Woods-avtalen

Bretton Woods-avtalen bandt den amerikanske dollaren til gullprisen, og andre verdensvalutaer ble bundet til dollarens verdi – noe som gjorde det til verdens reservevaluta.

Avtalen var resultatet av et møte i 1944 som hadde som mål å regulere den internasjonale pengepolitikken og etablere finansiell orden etter avslutningen av andre verdenskrig.

I 1971, to år etter at president Nixon forlot gullstandarden, brøt Bretton Woods-systemet sammen. Landene sluttet å binde sine valutaer til verdien på dollaren og begynte i stedet med flytende valutaer.

Eksempel på regjeringsinngrep i vekslingskurser

Den kinesiske regjeringen – via Kinas folkebank (PBOC) – intervenerer regelmessig i vekslingskurser for å holde yuanen undervurdert. Den gjør dette for å svekke verdien av yuanen slik at eksporten blir billigere – med yuanen bundet til en valutakurv for å kunne oppnå dette.

Valutakurven domineres av amerikanske dollar, og PBOC forsøker å holde yuanen innenfor et tradingbånd på 2 % rundt den amerikanske dollaren. PBOC oppnår dette ved å kjøpe opp andre valutaer – eller noen ganger amerikanske statsobligasjoner – og utstede flere yuan tilbake i markedet. Ved å gjøre dette økes tilbudet av yuan samtidig som tilbudet på andre valutaer begrenses.

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.