CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Anleggsmidler definisjon

Hva er anleggsmidler?

Anleggsmidler representerer et selskaps langsiktige investeringer, hvor full verdi ikke blir realisert i løpet av regnskapsåret. Dette kan også omfatte elementer som ikke har en iboende verdi – for eksempel immaterielle eiendeler – eller eiendeler uten fast utløp, for eksempel eiendom.

I stedet for å bli kostnadsført balanseføres anleggsmidlene. Dette betyr at kostnadene er spredt ut over varigheten av eiendelens antatte levetid i stedet for å regnskapsføre kostnaden for aktivumet i det året selskapet kjøpte det. Et aktivum kan sies å ha blitt amortisert eller avskrevet, avhengig av om den er immateriell eller materiell.

Markedsanalyse

Få markedsanalyse og siste nytt fra våre eksperter.

Anleggsmidler kontra omløpsmidler

I motsetning til anleggsmidler blir omløpsmidler ofte ansett for å være en kortsiktig investering. Omløpsmidler inkluderer kundefordringer, et selskaps varelager og eventuelle forhåndsbetalte utgifter. La oss se litt nærmere på hver av disse.

  • Kundefordringer: Utestående penger som kundene skylder en virksomhet
  • Varelager: Varene som et selskap har tilgjengelig for salg
  • Forhåndsbetalte utgifter: Alle utgifter som selskapet betaler på forhånd inkludert forsikring, administrasjonskostnader og husleie

Hvordan klassifiseres anleggsmidler?

Selskapets balanseregnskap deles opp i henhold til type eiendel det refereres til. Vanligvis vises anleggsmidler under overskriftene for langsiktige investeringer, anleggsmidler – som eiendom, anlegg og utstyr – eller immaterielle eiendeler, inkludert patenter og varemerker.

Investeringer klassifiseres kun som langsiktige hvis de ikke forventes å gi et overskudd eller generere kontanter for et selskap i løpet av en 12-måneders periode.

Eksempel på anleggsmiddel

La oss se på en mobiltelefonprodusent som et eksempel på et anleggsmiddel. Selskapet trenger en maskin for å lage telefoner, og kjøper derfor én maskin til to millioner norske kroner. Maskinens forventede nyttige levetid er ti år, og selskapet tror at det etter denne tiden fortsatt kan selge maskinen for 200 000 NOK.

I dette scenariet er avskrivningskostnadene for maskinen 180 000 NOK. Dette beregnes ved å trekke endelig verdi fra opprinnelig verdi, og dele resultatet på aktivumets levetid ([2 millioner NOK - 200 000 NOK] delt på 10). Ved slutten av maskinens levetid vil selskapet regnskapsføre dette ved hjelp av bergingsverdien på 200 000 NOK.

Utvikle tradingkunnskapen din

Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.