Aksjer

Handle i aksjer

Slik investerer du i aksjer

Når du investerer i aksjer, kan du bruke en rekke forskjellige strategier. Du kan:

Alternativt kan du spekulere i aksjekurser ved hjelp av et avledet produkt, for eksempel CFD-er. Slik kan du kan handle den fulle verdien av underliggende aksjer selv om du bare skyter inn en liten prosentandel som margin.

Mer informasjon om CFD-handel hos IG

Aksjer anses tradisjonelt som en langsiktig investering som bør holdes i minst fem til ti år. Aksjekursen kommer sannsynligvis til å svinge i løpet av denne tiden. Og hvis selskapet går konkurs, kan du tape hele den opprinnelige investeringen.

Her er noen teknikker for å handle i aksjer eller aksjederivater:

 

CFD

Hos IG kan du handle i differansekontrakter (CFD-er). Det vil si at du kan handle i aksjer uten å måtte betale kostnadene forbundet med fysisk eierskap. Ved å handle på margin oppnår du en betydelig markedseksponering uten å måtte binde opp for mye av kapitalen.

Handler du i CFD-er, samtykker du i å utveksle forskjellen i aksjeverdien mellom tidspunktet når du åpner posisjonen, og tidspunktet når du lukker den.

Du kan bruke CFD-handelskontoen på en rekke andre markeder, for eksempel markedene for valutaer, indekser, råvarer og aksjer.

Les mer om CFD-aksjehandel i Slik handler du.

CFD er gearede produkter og kan føre til tap som overskrider det opprinnelige innskuddet.

Aksjemegling

For å kjøpe eller selge aksjer trenger du en aksjemegler som fungerer som et mellomledd mellom deg og aksjebørsen. Hovedrollen til aksjemegleren er å kjøpe og selge aksjer på dine vegne. Hvor mye megleren engasjerer seg i handelsstrategien, avhenger av hvilket tjenestenivå du trenger.

Tjenestenivået kan klassifiseres i tre grupper:

Fullservice-meglere
Rolle: Lytte til dine investeringsmål samt utarbeide og gjennomføre en strategi for å innfri disse målene.
Kurtasje:
Høy.

Rådgivende meglere
Rolle: Gi investeringsråd og anbefale handler, men la deg ta den endelige avgjørelsen.
Kurtasje: Medium.

Megler som bare utfører ordre
Rolle: Utfører bare dine instruksjoner uten å gi investeringsråd. Det finnes et bredt spekter av nettmeglere som kun tilbyr ordreutførelse.
Kurtasje: Minimal.

Med så mange forskjellige meglerselskaper er det viktig at du velger nøye hvilken megler du trenger. Vurder hvor høyt kunnskapsnivå du har, og mye hvor tid at du er forberedt på å bruke på å observere porteføljen. Dette avgjør hvilken form for rådgivning du har behov for.

Husk at en og samme megler kan tilby ulike tjenestenivåer. En megler som bare utfører order, kan for eksempel tilby rådgivning mot et ekstra honorar.

 

Futures

Futureskontrakter gjør det mulig for to parter å utveksle en spesifisert mengde aksjer (eller andre instrumenter) på en bestemt fremtidig dato til en kurs avtalt i dag.

Slike posisjoner lar aksjeeierne sikre kursen og dermed begrense risikoen hvis markedet skulle endre seg i ugunstig retning i den angitte tidsperioden. Spekulanter tar et gebyr for å fungere som motpart.

 

Opsjoner

Opsjoner er kontrakter som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge til en spesifisert kurs på eller før en spesifisert dato.

Du kan bruke dem til å spekulere i utviklingen til en bestemt aksje eller sikre de eksisterende investeringene.

 

Dette betaler du

Kjøper du aksjer direkte, er ikke posisjonen giret. Hvis du kjøper aksjer gjennom en vanlig aksjemegler, må du betale full verdi, som tilsvarer omfanget av eksponeringen mot selskapets utvikling.

I tillegg til selgerkursen kommer vanligvis noen ekstra kostnader – klikk på bildeserien for mer informasjon.

Hvis du velger å bruke en megler, vil gebyrene avhenge av ønsket tjenestenivå. I den ene enden av skalaen har du en fullstendig rådgivingstjeneste som omfatter en detaljert vurdering av dine behov og din eksisterende investeringsportefølje, slik at megleren kan gi deg egnede anbefalinger. For dette krever megleren kanskje et gebyr eller tar en høyere kurtasje.

I den andre enden av skalaen har du «execution-only», kun ordreutførelse, der megleren bare utfører ordren uten å gi råd. Denne tjenesten er mye billigere, men du vil måtte gjøre dine egne analyser.

Alternativt kan du handle aksjer som en CFD og betale en kurtasje på kun 0,10% av posisjonens verdi. Og siden du handler på margin, må du til å begynne med bare skyte inn en prosentandel av posisjonens totale verdi.

Hvis markedet beveger seg i ugunstig retning, er imidlertid risikoen akkurat den samme som om du hadde kjøpt andelene direkte.

Shortsalg av aksjer

Dette kalles å «shorte» og betyr å selge aksjer i håp om å kunne kjøpe dem tilbake til en lavere kurs. Investorene bruker denne teknikken til å prøve å tjene på en forventet nedgang i aksjekursen.

Konseptet går ut på at du låner aksjer fra en megler og selger dem umiddelbart med en juridisk forpliktelse om å kjøpe tilbake identiske aksjer på en senere dato. Du håper at kursen på aksjene faller, slik at du kan kjøpe dem tilbake til en lavere kurs og innkassere differansen.

Shortsalg blir for det meste praktisert av profesjonelle investorer, siden mange tradisjonelle aksjemeglere ikke tilbyr denne tjenesten til privatinvestorer. Du kan imidlertid shorte aksjer gjennom IG Markets CFD-tilbud. Dessuten tilbyr vi andre derivatprodukter, for eksempel opsjoner, futures og spreadhandel (i Storbritannia).

eksempel på en posisjon med tap

 1. La oss si at aksjene i Prudential omsettes til 1000 p.
 2. Jonathan bestemmer seg for å låne 100 aksjer i Prudential fra en megler og selge dem for totalt GBP 1000.
 3. Like etterpå stiger aksjekursen til 1200 p.
 4. Jonathan bestemmer seg for å lukke posisjonen ved å kjøpe 100 aksjer i Prudential for GBP 1200.
 5. Jonathan gir disse aksjene tilbake til utlåneren, som nå har samme antall aksjer som før. I tillegg har utlåneren mottatt gebyr for tjenesten fra Jonathan.
 6. Jonathans tap på GBP 200 utgjør differansen mellom kursen som han solgte den lånte aksjen for, og den høyere kursen som han kjøpte aksjen tilbake for, pluss gebyret han betalte til megleren.

 

eksempel på en posisjon med fortjeneste

 1. La oss si at aksjene i Prudential omsettes til 1000 p.
 2. Jonathan bestemmer seg for å låne 100 aksjer i Prudential fra en megler og selge dem for totalt GBP 1000.
 3. Like etterpå faller aksjekursen til 800 p.
 4. Jonathan kan nå kjøpe 100 aksjer i Prudential for GBP 800.
 5. Jonathan gir disse aksjene tilbake til utlåneren, som nå har samme antall aksjer som før. I tillegg har utlåneren mottatt gebyr for tjenesten fra Jonathan.
 6. Jonathan beholder differansen på GBP 200 mellom kursen som han solgte de lånte aksjene til, og den lavere kursen som han betalte for aksjene som skulle returneres. Dessuten kommer gebyret han betalte til megleren, til å trekkes fra gevinsten.

 

 
 

Handelstider

Du kan handle aksjer i den aktuelle børsens åpningstid.

I Storbritannia skjer for eksempel omsetningen mellom kl. 8.00 og kl. 16.30. Imidlertid avholdes det også en FTSE-auksjon mellom kl. 7.50 og kl. 8.00 før åpningen og fra kl.16.30 til kl. 16.35 før de endelige sluttkursene noteres.

Se tabellen for en liste over åpnings- og lukkingstider på globale aksjebørser.

Børs

Tidssone

Åpner

Stenger

Australian Securities Exchange (ASX)

AEST (GMT+10)

10.00

16.10

Kobenhavns Fondsbørs (CSE)

CST (GMT+1)

9.00

17.00

Euronext Amsterdam (AMS)

CET (GMT+1)

9.00

17.40

Euronext Paris (EPA)

CET (GMT+1)

9.00

17.30

Frankfurt Xetra (FSX)

CET (GMT+1)

9.00

17.30

Helsinki Stock Exchange (OMX)

EET (GMT+2)

10.00

18.30

Hong Kong Stock Exchange (HKEX)

HKT (GMT+8)

9.30

16.00

Irish Stock Exchange (ISE)

GMT

8.00

16.30

Johannesburg Securities Exchange (JSE)

CAT (GMT+2)

9.00

17.00

London Stock Exchange (LSE)

GMT

8.00

16.30

Milan Stock Exchange (MTA)

CET (GMT+1)

9.00

17.25

NASDAQ

ET (GMT-5)

9.30

16.00

National Stock Exchange of India (NSE)

IST (GMT+5.5)

9.00

15.30

New York Stock Exchange (NYSE)

ET (GMT-5)

9.30

16.00

New Zealand Stock Market (NZSX)

NZST (GMT+12)

10.00

17.00

Oslo Stock Exchange

CET (GMT+1)

9.00

17.30

Shanghai Stock Exchange (SSE)

CSE (GMT+8)

9.30

15.00

Singapore Exchange (SGX)

SGT (GMT+8)

9.00

17.00

Spanish Stock Exchange (BME)

CET (GMT+1)

9.00

17.30

Stockholm Stock Exchange (OMX)

CET (GMT+1)

9.00

17.30

Swiss Stock Exchange

CET (GMT+1)

9.00

17.30

Toronto Stock Exchange

ET (GMT-5)

9.30

16.00

Tokyo Stock Exchange (TSE)

JST (GMT+9)

9.30

15.00

Vienna Stock Exchange

CET (GMT+1)

8.55

17.35