CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Saudi Aramcos IPO

Børsnoteringen til Saudi Aramco er forventet å overgå enhver IPO i historien siden selskapet ble verdsatt til 1,88 billioner dollar. Les mer om dette olje- og gasskonsernet og få all informasjon om Saudi Aramcos IPO i denne guiden.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Saudi Aramcos IPO

Børsnoteringen er forventet å overgå enhver IPO i historien siden selskapet ble verdsatt til 1,88 billioner dollar. Les mer om dette olje- og gasskonsernet og få all informasjon om Saudi Aramcos IPO i denne guiden.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Hvorfor trade på Saudi Aramcos IPO hos IG?

Ta en posisjon på Saudi Aramco

Med giring blir eksponeringen din større ved trading av CFDer

Gå long eller short

Kjøp eller selg basert på hva du tror markedsverdien blir

Handle på Saudi Aramco-aksjer

Handle CFDer på Saudi Aramcos IPO

Når ble Saudi Aramco børsnotert?

Saudi Aramco ble børsintrodusert den 11. desember 2019. Planene for børsnoteringen ble annonsert i 2016, men Saudi Aramco, som er verdens mest lønnsomme selskap, har utsatt datoen flere ganger på grunn av problemer med bokføring og selskapsstrukturen. Under midten av 2019 ble planene lagt på is etter et droneangrep på oljeanlegget deres, før selskapet ble klart for å børsintroduseres.

Selskapet er børsnotert i Saudi-Arabia. Det er muligheter for en sekundærnotering på London Stock Exchange (LSE), hvor obligasjonene deres allerede er notert, eller på New York Stock Exchange (NYSE).

Hvordan handle på Saudi Aramcos aksjer?

For den vanlige traderen kan det bli vanskelig å handle på Saudi Aramcos aksjer etter børsintroduksjonen siden selskapet børsnoteres på Tadawul-børsen i Saudi-Arabia. Det er kun institusjonelle utenlandske investorer som har tilgang på disse markedene.

Hos IG kan du handle på mer enn 16 000 internasjonale aksjer, inkludert en rekke råvarer som olje. Det er lett å åpne en tradingkonto for å komme i gang.

Hos IG kan du handle på Airbnbs IPO.

Før børsnoteringen

Hvis IG tilbyr et «gråmarked» før noteringen kan du handle på selskapets aksjekurs før det blir notert på en børs. Vi baserer kursen i gråmarkedet på vår antagelse av hva selskapets totale markedsverdi vil være på slutten av den første tradingdagen. Dette gjør deg i stand til å «kjøpe» eller «selge» avhengig av retningen du tror markedsverdien kommer til å ta.

Etter børsnoteringen

Du kan trade på Saudi Aramcos aksjekurs etter selskapet er notert. Dette kan du gjøre gjennom en CFD-konto

Vår analyse av Saudi Aramcos IPO

Av Sam Dickens

Målt etter både inntekt og fortjeneste så er Saudi Aramco verdens største olje- og gasselskap. Selskapet produserer ca. ti millioner fat råolje per dag, som tilsvarer 15 % av verdens oljeforsyninger, og genererte 111 milliarder dollar i nettoinntekt i 2018 (Apple tjente 59 milliarder dollar i fortjeneste). Aramco har rapportert en nettoinntekt på 68 milliarder dollar etter de første ni månedene i 2019.

Etter mange år med spekulasjoner har Aramco startet børsintroduksjonen sin og sende inn IPO-prospekt den 17. november 2019. IPO-kursen, prosentandelen av selskapet som skal selges og verdien av selskapet vil fastslås ved slutten av bokbyggingsprosessen.

IPOen ble først fremmet i 2016 av Mohammad bin Salman, kronprins og leder i Saudi-Arabia. Mohammad Bin Salman Al Saud holder også posisjonen som leder for Rådet for økonomi og utvikling (CEDA) og en av hans høyeste prioriteringer er å redusere landets avhengighet av råoljeproduksjon som en del av CEDAs Saudi Vision 2030.

Han ønsker å sikre finansieringen av inversteringer som kreves for å balansere økonomien ved å selge 5 % av Aramco. Tanken er at til å starte med vil selskapet notere 2-3 % av selskapet på den lokale børsen Tadawul. Det betyr at ikke-profesjonelle kunder ikke vil være i stand til å kjøpe eller selge aksjer i Saudi Aramco etter børsnoteringen på grunn av restriksjoner for utenlandske deltakere. Det er usikkert om det vil forekomme sekundærnoteringer på internasjonale børser i fremtiden. Det har versert rykter om at Tokyobørsen er en mulighet på grunn av landets gunstige politiske klima sammenlignet med USA, Storbritannia og Hong Kong.

Når det gjelder verdsettelsen av Aramco så er den nåværende enigheten blant analytikere at selskapet er verdt ca. 1,5 billion dollar, en halv billion mindre enn hva Mohammad Bin Salman Al Saud mener selskapet er verdt.

Diskontert kontantstrømmetode er den vanligste metoden å verdsette Aramco på siden selskapet genererer en positiv kontantstrøm. Et problem med denne metoden er å forutsi hva prisen på råolje kommer til å bli over lengre perioder. En høyere oljepris vil bety en høyere verdsettelse.

En alternativ verdsettingsteknikk som unngår å forutsi fremtidige oljepriser er gjennom en sammenlignbar tilnærming. Dette måler gjennomsnittet på finansielle forhold for lignende, men allerede børsnoterte, selskaper for å regne ut en verdi for et selskap som ikke er notert.

Vi har regnet ut forholdene pris-til-fortjeneste og pris-til-fri-kontantstrøm fra seks store oljeselskaper. Deretter tok vi gjennomsnittene av disse og ganget med henholdsvis Aramcos resultater og fri kontantstrøm for å få en estimert verdi på 1,3 billioner dollar for Saudi Aramco (gjennomsnittet av verdsettelsene som antydet av de to metodene).

Figur 1: Sammenlignbar tilnærming for verdsettelse av Saudi Aramco

Pris-til-fortjeneste-forhold Pris-til-fri-kontantstrøm-forhold
Exxon Mobil (USA) 18,1 26,8
Chevron (USA) 16,5 12,7
Royal Dutch Shell (Storbritannia) 11,6 8,6
Eni (Italia) 11,1 7,6
BP (Storbritannia) 10,6 16,1
Total (Frankrike) 10,6 10,8
Gjennomsnitt 13,1 13

Resultater (milliarder amerikanske dollar) Fri kontantstrøm (milliarder amerikanske dollar)
Saudi Aramco 110,6 85,9
Gjennomsnittsforhold (over) 13,1 13,8
Antatt verdsetting 1 445,7 1 183,1
Gjennomsnittsverdsetting 1 314,4
Nedsatt verdsetting -17,2 % 1 088,8

Kilder: Bloomberg, IG

Alle selskapene det sammenlignes med i denne analysen handles på vestlige børser og derfor må det legges til en risikopremie, som tar med seg geopolitiske- og sikkerhetsrisikoer, så vel som problemstillinger omkring eierstyring og selskapsledelse, og burde være innebygd i en verdsetting av Aramco.

Ulmende spenninger mellom Saudi Arabia og både Iran og Qatar gjør disse risikoene reelle, men vanskelige å måle. En forenklet måte å måle hva størrelsen på denne premien skal være er å se på de langsiktige forskjellene til pris-til-fortjeneste-forholdene til den saudiarabiske børsen og den amerikanske børsen. Denne nedsatte verdsettingen har hatt et gjennomsnitt på 17 % siden 2006, som vil si at verdsettelsen til Saudi Aramco på 1,1 billioner dollar er mer realistisk. men er fortsatt en fire ganger større enn den høyeste børsnoteringen noen sinne.

Åpne en konto nå

Rask execution på et stort antall markeder

Fleksibel tilgang til mer enn 17 000 globale markeder, med pålitelig execution

Handle smidig, uansett hvor du befinner deg

Trade på farten med vår prisvinnende trading-app

Du er i sikre hender hos en pålitelig leverandør

Med 45 års erfaring tilbyr vi en markedsledende service

Hva ble Saudi Aramcos verdesetting?

Ved børsintroduksjonen på Tadawul ble Saudi Aramco verdsatt til 1,88 billioner dollar. Aksjene lå på 32 SAR og steg til 35,20 SAR i løpet av dagen den ble introdusert - opp med 10 %. Saudi Aramco fikk inn 25,6 milliarder dollar ved å selge 1,5 % av selskapet.

Hva kan Saudi Aramcos aksjekurs være når den lanseres?

Selskapets aksjekurs vil avhenge av den endelige verdivurderingen og antall aksjer som selskapet vil gjøre tilgjengelig for offentligheten. Saudi-Arabia planlegger å selge 5 % av selskapets aksjer og la majoriteten av aksjene forbli statens eiendom. Etter noteringen vil aksjekursen svinge ettersom tilbud og etterspørsel endres.

Hvorfor offentliggjøres Saudi Aramco?

Planen var at Saudi Aramco skulle gå offentlig for å skaffe kapital til fondet Public Investment Fund (PIF) som selskapet skulle bli en del av. Det ble da antatt at en notering ville øke fondets verdi til 3 billioner dollar. Selskapet ble ikke en del av PIF og fokuserer nå på å samle inn kapital til sin egen diversifisering. Ved å gjøre dette er selskapet blitt det verdens største etter markedsverdi.

Hva er fremtidsutsiktene til Saudi Aramco?

Selskapets fremtidsutsikter er blandede siden flere faktorer må tas med i betraktningen. Korttidsutsiktene er basert hovedsakelig på olje og derfor oljeprisen. Dersom denne går opp vil selskapets aksjer mest sannsynligvis også stige. Frykten for resesjon i USA kan påvirke etterspørselen negativt.

De langsiktige utsiktene vil avhenge av selskapets evne til å diversifisere og bevege seg bort fra industritrender. Denne diversifiseringen er allerede startet ved at selskapet har kjøpt opp 70 % av Saudi-Arabias petrokjemiske gigant SABIC.

Hvordan har ytelsen til Saudi Aramco vært?

Inntekten til selskapet har vokst hvert år, samtidig som det har kuttet produksjonskostnader og redusert karbonutslipp. Nettoinntekten i 2017 var 75,9 milliarder dollar som økte til 110,1 milliarder i 2018. Halvårsrapporten for 2019 viste en nettoinntekt på 46,9 milliarder dollar. Selskapet har kuttet utvinningskostnader på råolje til 7,50 $ per fat og faste kostnader er kun 1,50 $ per fat. Oljeproduksjonen i 2019 er forventet å nå 12,5 millioner fat per dag.

Hvem er Saudi Aramcos konkurrenter?

Konkurrentene inkluderer Shell (223 milliarder pund), BP (102 milliarder pund), Chevron (224 milliarder pund) og Exxon Mobil (295 milliarder pund), men Saudi Aramco overgår alle disse i forhold til markedsverdi og inntekter. Overraskende nok ble Saudi Aramco grunnlagt lenge etter konkurrentene, det har færrest ansatte og er det siste av disse fem selskapene som ble børsnotert.

Ledergruppe

Det er 7 medlemmer i selskapets ledergruppe.

Amin H. Nasser President and chief executive officer
Nabeel A. Al Mansour Senior VP general counsel and corporate secretary
Mohammed Y. Al Qahtani Senior VP upstream
Abdulaziz M. Al-Judaimi Senior VP downstream
Ahmad A. Al-Sa’adi Senior VP technical services
Muhammad M. Al-Saggaf Senior VP operations and business services
Khalid H. Al-Dabbagh Senior VP Culture

Hvem er rådgiverne angående børsnoteringen?

Saudi Aramco har tre uavhengige IPO-rådgivere og tre globale koordinatorer (forsikringsgiver). Nylige rapporter melder at strukturen kan endres før børsintroduksjonen.

Evercore Uavhengig rådgiver
Moelis & Co Uavhengig rådgiver
Michael Klein Uavhengig rådgiver
JPMorgan Forsikringsgiver
Morgan Stanley Forsikringsgiver
HSBC Holdings Forsikringsgiver

Register your interest for IPO news


Dette samtykket er gitt frivillig og kan på ethvert tidspunkt trekkes tilbake. Tilbaketrekkingen av samtykket vårt skal ikke påvirke lovligheten til databehandlingen som har skjedd før en slik tilbaketrekking. For mer informasjon angående rettigheter til tilbaketrekking eller hvordan vi bruker dataene dine, les Personvernerklæring og retningslinjer for tilgang og informasjon om databehandling.

Hvordan fungerer IPOer?

IPOer er en børsintroduksjon som skjer når et selskap bestemmer seg for å notere aksjene sine på en børs. Det betyr at offentligheten nå kan kjøpe eller trade på aksjene. Børsnoteringer skaper stor offentlig interesse, spesielt dersom selskapet går bra. Se videoen nedenfor for å lære mer om IPOer og hvordan de fungerer.

Velg verdens ledende leverandør innen CFDer1

Hvorfor åpne en tradingkonto hos noen andre enn den beste CFD-leverandør? Med 45 års erfaring er vi stolte over å tilby en markedsledende service.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forretningsmodellen til Saudi Aramco?

Dette er verdens største olje og gass selskap. Driften inkluderer leting, produksjon, raffinering, distribusjon og markedsføring av olje og gass.

Kanskje du også er interessert i...

Les mer om CFD-trading hos IG

Les mer om Airbnbs børsnotering

Start å trade aksjer hos IG

1Største CFD-leverandør målt etter omsetning. Kilde: Publisert regnskap fra juni 2022.