Opec-mötet

Opec står för Organization of the Petroleum Exporting Countries. Läs om organisationens möten och beslut – bland annat vilken roll den spelar för traders och priserna på den globala oljemarknaden.

Varför ska jag handla OPEC-möten med IG?

 • Handla råvaror med hävstång
  Trading med CFDs ger dig full exponering mot marknaded men genom endast en liten initial insättning

 • Stort val av marknader
  Gå lång eller kort på US Crude, Brent Crude, uppvärmningsolja, naturgas och blyfribensin

 • Effektiv riskhantering
  Skydda dina vinster och begränsa dina förluster med vårt utbud av verktyg

Vad är Opec-mötet?

Två gånger per år håller organisationen Opec ett möte där man beslutar hur mycket olja var och ett av de 14 medlemsländerna får producera. De produktionskvoter som man kommer överens om är viktiga eftersom de påverkar den globala tillgången på olja och, i förlängningen, oljepriset.

När kommer nästa rapport från Opec?

Nästa Opec-möte hålls den 22 juni 2018 vid organisationens högkvarter i Wien, Österrike. Resultatet kommer att presenteras på en presskonferens kl. 18 (svensk tid) på mötesdagen.

Hur påverkar Opec-mötena traders?

Opecs medlemmar beräknas kontrollera över två tredjedelar av de kända reserverna av råolja och tillhandahåller i dag cirka 44 % av all olja i världen. Produktionskvoterna som fastställs under Opec-mötena kan därför ha stor inverkan på den globala tillgången och priset på olja. De kan också påverka efterfrågan på andra energier, exempelvis naturgas och eldningsolja.

Marknader att bevaka

Marknader Sälja Köpa Uppdaterad Förändring
Olja - US Crude
liveprices.javascriptrequired
-
-
-
Olja - Brent Crude
-
-
-
-
Naturgas
-
-
-
-
Eldningsolja
-
-
-
-
Blyfri Bensin
-
-
-
-
London Gasolja
-
-
-
-

Hur reglerar Opec oljepriset?

Opec strävar efter att reglera oljepriset genom att justera mängden olja som finns tillgänglig. Om medlemmarna vill höja priset på olja kan de sänka sina produktionskvoter för att begränsa tillgången. Vill medlemsländerna istället sänka priset på olja kan de höja sina produktionskvoter, för att på så sätt utöka tillgången. Om efterfrågan håller sig på samma nivå kommer oljepriset att röra sig i önskad riktning. 

Ibland deltar även andra stora producenter på Opecs möten som observatörer utan rösträtt i syfte att koordinera produktionsnivåerna. I januari 2017 ställde sig exempelvis flera icke-medlemmar bakom Opecs beslut att dra ner oljeproduktionen fram till mars 2018.

Opecs inflytande över oljepriserna har dock minskat under det senaste årtiondet på grund av ändrade förhållanden för den globala tillgången och efterfrågan. USA har på senare tid utökat den inhemska produktionen av oljeskiffer och därmed minskat sin efterfråga på olja från Opec. Detta har lett till en global prispress nedåt, trots att oljekonsumtionen i Kina samtidigt har skjutit i höjden. Likväl har man upplevt tillfälliga, kortvariga pristoppar till följd av globala kriser (t.ex. arabiska våren 2011), eftersom osäkerhet kring framtida försörjning driver upp efterfrågan.

För traders kan det därför vara en god idé att ta hänsyn till andra ekonomiska data och nyhetskällor (förutom de senaste Opec-kvoterna) innan de spekulerar i oljepriserna.

Läs mer om vad som påverkar oljepriserna

Varför går Opec-länderna med på att använda oljekvoter?

Opec har som uttalat mål att samordna och harmonisera medlemsländernas oljepolitik samt att stabilisera oljemarknaden för att säkra en effektiv, ekonomisk och regelbunden tillgång till olja för konsumenterna, stabila intäkter för producenterna och en rättvis avkastning för de som investerar i oljeindustrin.

Det må låta nobelt, men i själva verket handlar det om en kartell som sätter priser, maximerar vinster och begränsar konkurrensen mellan sina medlemmar.

Opec-länderna har ofta anklagats för att snedvrida konkurrensen, bl.a. genom att begränsa oljeproduktionen för sin egen vinnings skull och genom att medvetet skapa ett överskott på olja i ett försök att dra ned priserna och försätta sina konkurrenter i konkurs (såsom amerikanska oljeskifferproducenter).
Ibland är också politik inblandat. Som 1973, då medlemmarna röstade för en begränsning av oljetillgångarna i syfte att komma åt de länder som man ansåg stod på Israels sida i Oktoberkriget. Det globala priset gick från 3 $ per fat i oktober 1973 till 12 $ per fat i mars 1974.

Opec-mötena kan dock sluta i dödläge om medlemmarna inte lyckas komma överens om nya produktionsvolymer. Enighet har visat sig vara svårt att uppnå, då medlemsländerna i allmänhet försöker maximera sina egna produktionsnivåer och begränsa andra länders i syfte att få tillgång till bästa möjliga pris och volymer.

Problemet förvärras ibland av icke-relaterade politiska spänningar mellan nationer.
Motsättningar mellan medlemmar kan också uppstå om ett land överskrider den avtalade kvoten, eftersom det kan innebära att priserna sänks för gruppen som helhet.

Datum och form för Opec-mötena

Opec-medlemmarna håller ordinarie möte två gånger per år vid organisationens högkvarter, känt som Sekretariatet. Extraordinära möten kan också läggas in, under förutsättning att de begärs av ett medlemsland och att majoriteten av medlemmarna godkänner dem.

Beslut meddelas via presskonferens på mötesdagen. De flesta beslut träder i kraft 30 dagar senare (förutom i de fall då man har avtalat ett annat datum eller då ett medlemsland lägger in ett veto mot beslutet innan det implementeras).

Opec publicerar även månatliga och årliga rapporter om oljemarknaden samt en årlig utbudsprognos som utvärderar den långsiktiga utvecklingen för olja i världen.

Opecs kalender 2017 

Händelse Datum Kungörelse
174:e (ordinarie) Opec-mötet 22 juni 2018 Presskonfrerens kl. 18 (svensk tid)

 

Vad hände på senaste Opec-mötet?

 

I november beslutade Opec att förlänga sitt avtal om produktionssänkningar fram till slutet av 2018.

Även flera utomstående länder, däribland Ryssland, har gått med på att strypa oljeproduktionen för att hålla en enad front mot USA:s framställning av oljeskiffer (som lett till en minskad efterfrågan på importerad olja i USA).

Det ska bli spännande att följa prisutvecklingen för olja fram till nästa möte den 22 juni 2018, för att se om den förlängda produktionssänkningen kommer att räcka för att undvika ännu en nedgång.

Vilka länder ingår i Opec?

Opec grundades 1960 av de fem ursprungliga medlemmarna: Iran, Irak, Kuwait, Saudiarabien och Venezuela. I dag består organisationen av 14 medlemsländer.


Varje land förväntas skicka minst en delegat till varje möte, men minst två tredjedelar av medlemmarna måste närvara för att beslut som fattas ska anses giltiga. Om ett land sänder flera personer till ett möte ska en chef för delegationen utses. Ofta brukar det vara landets olje- eller energiminister.


Varje land har en röst och länderna måste rösta enhälligt för att en policyändring ska kunna genomföras. Andra länder kan delta i mötena som observatörer om de får tillåtelse av medlemmarna, men de får ingen rösträtt.

Land Medlemskapsår
Algeriet 1969 – idag
Angola 2007 – idag
Ecuador 1973 – 1992, 2007 – idag
Ekvatorialguinea 2017 – idag
Gabon 1975 – 1995, 2016 – idag
Iran 1960 – idag
Irak 1960 – idag
Kuwait 1960 – idag
Libyen 1962 – idag
Nigeria 1971 – idag
Qatar 1961 – idag
Saudiarabien 1960 – idag
Förenade Arabemiraten 1967 – idag
Venezuela 1960 – idag

Öppna konto

Det kostar inget att öppna konto, det går snabbt och smidigt, och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Du kanske är intresserad av …

 • Oljehandel

  Upptäck vad som driver oljepriserna

 • Råvaruhandel

  Välj bland en mängd kända och mindre kända råvaror

 • Indexhandel

  Ta en lång eller en kort position på över 8 000 globala aktier, däribland Apple och Facebook

Kontakta oss

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com