OPEC-mötet

Opec står för Organization of the Petroleum Exporting Countries. Läs om organisationens möten och beslut – bland annat vilken roll den spelar för traders och priserna på den globala oljemarknaden.

Vad är Opec-mötet?

Två gånger per år håller organisationen Opec ett möte där man beslutar hur mycket olja var och ett av de 15 medlemsländerna får producera. De produktionskvoter som man kommer överens om är viktiga eftersom de påverkar den globala tillgången på olja och, i förlängningen, oljepriset.

Varför ska jag handla OPEC-möten med IG?

 • Handla råvaror med hävstång
  Trading med CFDs ger dig full exponering mot marknaded men genom endast en liten initial insättning

 • Stort val av marknader
  Gå lång eller kort på US Crude, Brent Crude, uppvärmningsolja, naturgas och blyfribensin

 • Effektiv riskhantering
  Skydda dina vinster och begränsa dina förluster med vårt utbud av verktyg

När är nästa OPEC-möte?

Nästa OPEC-möte hålls den 5 mars 2020. Resultatet kommer att meddelas vid en presskonferens kl. 18 (svenska tid) på mötesdagen.

Hur påverkar Opec-mötena traders?

Opecs medlemmar beräknas kontrollera över tre fjärdedelar av de kända reserverna av råolja1 och tillhandahåller i dag cirka 34 % av all olja i världen 20172. Produktionskvoterna som fastställs under Opec-mötena kan därför ha stor inverkan på den globala tillgången och priset på olja. De kan också påverka efterfrågan på andra energier, exempelvis naturgas och eldningsolja.

Marknader Sälja Köpa Uppdaterad Förändring
Olja - US Crude
liveprices.javascriptrequired
-
-
-
Olja - Brent Crude
-
-
-
-
Naturgas
-
-
-
-
Eldningsolja
-
-
-
-
Blyfri Bensin
-
-
-
-
London Gasolja
-
-
-
-

Webbplatsens villkor gäller för kurserna ovan. Kurserna är endast vägledande.

Hur reglerar Opec oljepriset?

Opec strävar efter att reglera oljepriset genom att justera mängden olja som finns tillgänglig. Om medlemmarna vill höja priset på olja kan de sänka sina produktionskvoter för att begränsa tillgången. Vill medlemsländerna istället sänka priset på olja kan de höja sina produktionskvoter, för att på så sätt utöka tillgången. Om efterfrågan håller sig på samma nivå kommer oljepriset att röra sig i önskad riktning.

Ibland deltar även andra stora producenter på Opecs möten som observatörer utan rösträtt i syfte att koordinera produktionsnivåerna. I januari 2017 ställde sig exempelvis flera icke-medlemmar bakom Opecs beslut att dra ner oljeproduktionen fram till mars 2018. Under decembermötet 2018 har vidare restriktioner på oljeproduktionen röstats igenom.

Opecs inflytande över oljepriserna har dock minskat under det senaste årtiondet på grund av ändrade förhållanden för den globala tillgången och efterfrågan. USA har på senare tid utökat den inhemska produktionen av oljeskiffer och därmed minskat sin efterfråga på olja från Opec. Detta har lett till en global prispress nedåt, trots att oljekonsumtionen i Kina samtidigt har skjutit i höjden. Likväl har man upplevt tillfälliga, kortvariga pristoppar till följd av globala kriser (t.ex. arabiska våren 2011), eftersom osäkerhet kring framtida försörjning driver upp efterfrågan.

För traders kan det därför vara en god idé att ta hänsyn till andra ekonomiska data och nyhetskällor (förutom de senaste Opec-kvoterna) innan de spekulerar i oljepriserna.

Läs mer om vad som påverkar oljepriserna.

Varför går Opec-länderna med på att använda oljekvoter?

Opec har som uttalat mål att samordna och harmonisera medlemsländernas oljepolitik samt att stabilisera oljemarknaden för att säkra en effektiv, ekonomisk och regelbunden tillgång till olja för konsumenterna, stabila intäkter för producenterna och en rättvis avkastning för de som investerar i oljeindustrin.

Det må låta nobelt, men i själva verket handlar det om en kartell som sätter priser, maximerar vinster och begränsar konkurrensen mellan sina medlemmar.

Opec-länderna har ofta anklagats för att snedvrida konkurrensen, bl.a. genom att begränsa oljeproduktionen för sin egen vinnings skull och genom att medvetet skapa ett överskott på olja i ett försök att dra ned priserna och försätta sina konkurrenter i konkurs (såsom amerikanska oljeskifferproducenter).
Ibland är också politik inblandat. Som 1973, då medlemmarna röstade för en begränsning av oljetillgångarna i syfte att komma åt de länder som man ansåg stod på Israels sida i Oktoberkriget. Det globala priset gick från 3 $ per fat i oktober 1973 till 12 $ per fat i mars 1974.

Opec-mötena kan dock sluta i dödläge om medlemmarna inte lyckas komma överens om nya produktionsvolymer. Enighet har visat sig vara svårt att uppnå, då medlemsländerna i allmänhet försöker maximera sina egna produktionsnivåer och begränsa andra länders i syfte att få tillgång till bästa möjliga pris och volymer.

Problemet förvärras ibland av icke-relaterade politiska spänningar mellan nationer.
Motsättningar mellan medlemmar kan också uppstå om ett land överskrider den avtalade kvoten, eftersom det kan innebära att priserna sänks för gruppen som helhet.

Form och datum för Opec-mötena

Opec-medlemmarna håller ordinarie möte två gånger per år vid organisationens högkvarter, känt som Sekretariatet. Extraordinära möten kan också läggas in, om ärendet är viktigt och inte kan vänta till nästa ordinarie möte.

Beslut meddelas via presskonferens på mötesdagen. De flesta beslut träder i kraft 30 dagar senare (förutom i de fall då man har avtalat ett annat datum eller då ett medlemsland lägger in ett veto mot beslutet innan det implementeras).

Opec publicerar även månatliga och årliga rapporter om oljemarknaden samt en årlig utbudsprognos som utvärderar den långsiktiga utvecklingen för olja i världen.

OPEC-kalender 2020

Event Datum Händelse
178:e OPEC-mötet 5 mars 2020 Presskonferens, kl. 18 (svensk tid)

Vad hände på senaste Opec-mötet?

 

Vid det senaste OPEC-mötet – som ägde rum i december 2019 – kom en del av de deltagande länderna överens om att minska produktionen med 500 000 fat per dag. Detta var utöver minskningen på 1,2 miljoner fat per dag som beslutades om i juli 2019, vilket ger en total reducering på 1,7 miljoner fat per dag som motsvarar ungefär 1,7 % av den globala produktionen. Gruppen säger att man kommer fortsätta med dessa begränsningar under åtminstone första kvartalet 2020.

Vilka länder ingår i Opec?

Opec grundades 1960 av de fem ursprungliga medlemmarna: Iran, Irak, Kuwait, Saudiarabien och Venezuela. I dag består organisationen av 15 medlemsländer.

Varje land förväntas skicka minst en delegat till varje möte, men minst två tredjedelar av medlemmarna måste närvara för att beslut som fattas ska anses giltiga. Om ett land sänder flera personer till ett möte ska en chef för delegationen utses. Ofta brukar det vara landets olje- eller energiminister.

Varje land har en röst och länderna måste rösta enhälligt för att en policyändring ska kunna genomföras. Andra länder kan delta i mötena som observatörer om de får tillåtelse av medlemmarna, men de får ingen rösträtt.

Qatar har betonat att deras avsikt är att lämna OPEC 2019, men poängterar att detta beslut inte är politiskt utan snarare speglar en önskan om att koncentrera sig på sin flytande naturgasproduktion. Just nu är nämligen Gulf-staten den största leverantören av flytande naturgas i världen, men levererar också cirka 600 000 fat råolja per dag som medlem i OPEC.

Land Medlemskapsår
Algeriet 1969
Angola 2007
Ecuador 1973
Ekvatorialguinea 2017
Gabon 1975
Iran 1960
Irak 1960
Kuwait 1960
Libyen 1962
Nigeria 1971
Republiken Kongo 2018
Qatar 1961
Saudiarabien 1960
Förenade Arabemiraten 1967
Venezuela 1960

Öppna ett konto nu

Snabb exekvering på en rad olika marknader

Flexibel handel på över 15 000 globala marknader med pålitlig exekvering

Snabb exekvering på en rad olika marknader

Flexibel handel på över 16,000 globala marknader med pålitlig exekvering

Handla smidigt, var du än befinner dig

Handla direkt från din mobil i vår specialdesignade och prisbelönta app

Handla smidigt, var du än befinner dig

Handla direkt från din mobil i vår specialdesignade och prisbelönta app

Säker och pålitlig mäklare

Vi har 45 års erfarenhet och är stolta över att kunna erbjuda dig en marknadsledande tjänst

Säker och pålitlig mäklare

Vi har 45 års erfarenhet och är stolta över att kunna erbjuda dig en marknadsledande tjänst

Du kanske är intresserad av …

 • Oljehandel

  Upptäck vad som driver oljepriserna

 • Råvaruhandel

  Välj bland en mängd kända och mindre kända råvaror

 • Indexhandel

  Ta en lång eller en kort position på över 8 000 globala aktier, däribland Apple och Facebook

1 OPEC, 2018

2 OPEC, 2017

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 68 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.