CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

OPEC-mötet

Opec står för Organization of the Petroleum Exporting Countries. Läs om organisationens möten och beslut – bland annat vilken roll den spelar för traders och priserna på den globala oljemarknaden.

Vad är Opec-mötet?

Två gånger per år håller organisationen Opec ett möte där man beslutar hur mycket olja var och ett av de 15 medlemsländerna får producera. De produktionskvoter som man kommer överens om är viktiga eftersom de påverkar den globala tillgången på olja och, i förlängningen, oljepriset.

Varför ska jag handla OPEC-möten med IG?

 • Handla råvaror med hävstång
  Trading med CFDs ger dig full exponering mot marknaded men genom endast en liten initial insättning

 • Stort val av marknader
  Gå lång eller kort på US Crude, Brent Crude, uppvärmningsolja, naturgas och blyfribensin

 • Effektiv riskhantering
  Skydda dina vinster och begränsa dina förluster med vårt utbud av verktyg

Hur påverkar Opec-mötena traders?

Opecs medlemmar beräknas ha kontrollerat över tre fjärdedelar av de kända reserverna av råolja och tillhandahållit cirka 44 % av all olja i världen 20191. Produktionskvoterna som fastställs under Opec-mötena kan därför ha stor inverkan på den globala tillgången och priset på olja. De kan också påverka efterfrågan på andra energier, exempelvis naturgas och eldningsolja.

Marknader Sälja Köpa Uppdaterad Förändring
Olja - US Crude
liveprices.javascriptrequired
-
-
-
Olja - Brent Crude
-
-
-
-
Naturgas
-
-
-
-
Eldningsolja
-
-
-
-
Blyfri Bensin
-
-
-
-
London Gasolja
-
-
-
-

Webbplatsens villkor gäller för kurserna ovan. Kurserna är endast vägledande.

Hur reglerar Opec oljepriset?

Opec strävar efter att reglera oljepriset genom att justera mängden olja som finns tillgänglig. Om medlemmarna vill höja priset på olja kan de sänka sina produktionskvoter för att begränsa tillgången. Vill medlemsländerna istället sänka priset på olja kan de höja sina produktionskvoter, för att på så sätt utöka tillgången. Om efterfrågan håller sig på samma nivå kommer oljepriset att röra sig i önskad riktning.

Ibland deltar även andra stora producenter på Opecs möten som observatörer utan rösträtt i syfte att koordinera produktionsnivåerna. I januari 2017 ställde sig exempelvis flera icke-medlemmar bakom Opecs beslut att dra ner oljeproduktionen fram till mars 2018. Under decembermötet 2018 har vidare restriktioner på oljeproduktionen röstats igenom.

Opecs inflytande över oljepriserna har dock minskat under det senaste årtiondet på grund av ändrade förhållanden för den globala tillgången och efterfrågan. USA har på senare tid utökat den inhemska produktionen av oljeskiffer och därmed minskat sin efterfråga på olja från Opec. Detta har lett till en global prispress nedåt, trots att oljekonsumtionen i Kina samtidigt har skjutit i höjden. Likväl har man upplevt tillfälliga, kortvariga pristoppar till följd av globala kriser (t.ex. arabiska våren 2011), eftersom osäkerhet kring framtida försörjning driver upp efterfrågan.

För traders kan det därför vara en god idé att ta hänsyn till andra ekonomiska data och nyhetskällor (förutom de senaste Opec-kvoterna) innan de spekulerar i oljepriserna.

Läs mer om vad som påverkar oljepriserna.

Varför går Opec-länderna med på att använda oljekvoter?

Opec har som uttalat mål att samordna och harmonisera medlemsländernas oljepolitik samt att stabilisera oljemarknaden för att säkra en effektiv, ekonomisk och regelbunden tillgång till olja för konsumenterna, stabila intäkter för producenterna och en rättvis avkastning för de som investerar i oljeindustrin.

Det må låta nobelt, men i själva verket handlar det om en kartell som sätter priser, maximerar vinster och begränsar konkurrensen mellan sina medlemmar.

Opec-länderna har ofta anklagats för att snedvrida konkurrensen, bl.a. genom att begränsa oljeproduktionen för sin egen vinnings skull och genom att medvetet skapa ett överskott på olja i ett försök att dra ned priserna och försätta sina konkurrenter i konkurs (såsom amerikanska oljeskifferproducenter).
Ibland är också politik inblandat. Som 1973, då medlemmarna röstade för en begränsning av oljetillgångarna i syfte att komma åt de länder som man ansåg stod på Israels sida i Oktoberkriget. Det globala priset gick från 3 $ per fat i oktober 1973 till 12 $ per fat i mars 1974.

Opec-mötena kan dock sluta i dödläge om medlemmarna inte lyckas komma överens om nya produktionsvolymer. Enighet har visat sig vara svårt att uppnå, då medlemsländerna i allmänhet försöker maximera sina egna produktionsnivåer och begränsa andra länders i syfte att få tillgång till bästa möjliga pris och volymer.

Problemet förvärras ibland av icke-relaterade politiska spänningar mellan nationer.
Motsättningar mellan medlemmar kan också uppstå om ett land överskrider den avtalade kvoten, eftersom det kan innebära att priserna sänks för gruppen som helhet.

Vad hände på senaste Opec-mötet?

 

Den 1 juli inleddes Opec- och icke-Opec-ländernas 18:e ministermöte. Mötet blev dock fördröjt på grund av en del oenigheter och inget nytt datum för nästa möte avtalades. Anledningen var att länderna inte lyckades komma överens om i vilken takt oljeproduktionen bör öka under de kommande månaderna till följd av den stigade globala efterfrågan som inneburit att tillgången stramats åt. Mötet befinner sig just nu i ett dödläge på grund av Förenade Arabemiraten som blockerade avtalet den 1 juli. Fördröjningen fick vissa att oroa sig över att detta kan innebära slutet för Opec+-alliansen. Det ledde till att råoljepriset först steg till den högsta nivån sedan oktober 2018, för att sedan falla flera dagar i följd därefter.

Vid det senaste Opec-mötet som avslutades den 1 juni 2021 kom de medverkande medlemsländerna däremot överrens om att öka oljeproduktionen under juni och juli månad, när världen nu långsamt återvänder till det ”nya normala” efter störningarna i samband med covid-19.


Medlemmarna bekräftade att de står fast vid beslutet från april 2021 om att gradvis återgå till en produktionsnivå på 2 miljoner fat per dag, från maj 2021 till juli 2021. Det skulle i praktiken upphäva begräsningarna i oljeproduktionen som bestämdes under 2020 till följd av den minskade efterfrågan på råolja under pandemin.


Under mötet bekräftade man på nytt att alla länder som ingått samarbetsförklaringen (Declaration of Cooperation - DoC) håller sig till produktionsnivån på 2 miljoner fat per dag. Ett förslag som gavs var att underpresterande länder ska unyttja förlängningen av kompensationsperioden fram till slutet av september 2021.


Vidare betonade man behovet av att upprätthålla de månatliga OPEC- och icke-OPEC-ministermötena som man har hållit sedan april i fjol.

Vilka länder ingår i Opec?

Opec grundades 1960 av de fem ursprungliga medlemmarna: Iran, Irak, Kuwait, Saudiarabien och Venezuela. I dag består organisationen av 13 medlemsländer.

Varje land förväntas skicka minst en delegat till varje möte, men minst två tredjedelar av medlemmarna måste närvara för att beslut som fattas ska anses giltiga. Om ett land sänder flera personer till ett möte ska en chef för delegationen utses. Ofta brukar det vara landets olje- eller energiminister.

Varje land har en röst och länderna måste rösta enhälligt för att en policyändring ska kunna genomföras. Andra länder kan delta i mötena som observatörer om de får tillåtelse av medlemmarna, men de får ingen rösträtt.

Andra stora producenter, t.ex. Ryssland, Mexiko och Kazakhstan, deltar ibland på OPEC-mötet i egenskap av observatörer utan rösträtt för att koordinera produktionsnivåerna. Särskilt Ryssland deltagande kan ha en avgörande betydelse för vilka beslut som tas.

Land Medlemskapsår
Algeriet 1969
Angola 2007
Ekvatorialguinea 2017
Gabon 1975
Iran 1960
Irak 1960
Kuwait 1960
Libyen 1962
Nigeria 1971
Republiken Kongo 2018
Saudiarabien 1960
Förenade Arabemiraten 1967
Venezuela 1960

Öppna ett konto nu

Snabb exekvering på en rad olika marknader

Flexibel handel på över 15 000 globala marknader med pålitlig exekvering

Snabb exekvering på en rad olika marknader

Flexibel handel på över 17 000 globala marknader med pålitlig exekvering

Handla smidigt, var du än befinner dig

Handla direkt från din mobil i vår specialdesignade och prisbelönta app

Handla smidigt, var du än befinner dig

Handla direkt från din mobil i vår specialdesignade och prisbelönta app

Säker och pålitlig mäklare

Vi har 45 års erfarenhet och är stolta över att kunna erbjuda dig en marknadsledande tjänst

Säker och pålitlig mäklare

Vi har 45 års erfarenhet och är stolta över att kunna erbjuda dig en marknadsledande tjänst

Du kanske är intresserad av …

 • Oljehandel

  Upptäck vad som driver oljepriserna

 • Råvaruhandel

  Välj bland en mängd kända och mindre kända råvaror

 • Indexhandel

  Ta en lång eller en kort position på över 8 000 globala aktier, däribland Apple och Facebook

1 OPEC, 2019

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.