Vad är teknisk analys

Inledning

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys går ut på att studera investerarbeteenden och hur dessa ger upphov till prisrörelser på marknaden. Det finns många olika program för teknisk analys av aktier och andra instrument.

De upp- och nedgångar du ser i kursgrafer är ett uttryck för att tillgång och efterfrågan varierar. Den som använder sig av teknisk analys och analyserar diagram granskar dessa stigande och fallande mönster för att hitta trender i dem, och med hjälp av detta lista ut hur marknaden ifråga kommer att utvecklas i framtiden.

Teknisk analys kontra fundamental analys

Fundamental analys

Den som ägnar sig åt fundamental analys försöker att komma fram till det "rätta" marknadsvärdet för ett finansiellt instrument. Syftet är att föregripa kursrörelser som beror på yttre händelser och effekter, snarare än att analysera prismönster.

För att fastställa vad som är rätt kurs för exempelvis en aktie kartläggs vid fundamental analys de framtida faktorer som sannolikt är kursdrivande. Det kan röra sig om sådant som förändringar från rapport till rapport, omsättningsprognoser, bolagsstyrningens kvalitet, resultat och tillväxt. Sedan gör analytikern en bedömning av tillgången. Kanske jämförs den med branschen som helhet eller med företagets konkurrenter. Syftet är att ta reda på om aktien för närvarande är över- eller undervärderad.


Teknisk analys

Vid teknisk analys hittar analytikern i stället all väsentlig information direkt i diagrammen. Analytikern kan vid teknisk analys bortse från hur det står till med de verksamheter vars instrument handlas på marknaden, och nöja sig med att analysera prismönster.

Teknisk analys går ut på att analysera mönster i diagram och på så sätt komma underfund med hur köpare och säljare uppträder. Man har genom teknisk analys kunnat konstatera att vissa beteendemönster återkommer gång på gång. Därmed går det att indentifiera dem i takt med att de visar sig. På så vis blir det lättare att förutspå hur marknaden kommer att utvecklas när man använder sig av teknisk analys.

strategy_common_mistakes_technical_mistaktes_1

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.