Grunderna i teknisk analys

Kurs 10 av 11

Använda glidande medelvärden

Nu när vi har förklarat hur glidande medelvärden fungerar kanske du undrar hur du kan använda dig av den här informationen i din trading. I detta avsnitt ska vi titta på några olika sätt att analysera glidande medelvärden och förutse marknadsrörelser.

Identifiera trendriktningar med hjälp av glidande medelvärden

I uppåtgående trender brukar glidande medelvärden för kortare tidsperioder (snabba) oftast hålla sig ovanför de som sträcker sig över längre tidsperioder (långsamma). Det är inte så konstigt eftersom långsamma glidande medelvärden tar längre tid på sig att reagera på trender. I det här 4-timmars GBP/USD-diagrammet ser vi till exempel att MA-10 är överst i den stigande trenden, MA-20 återfinns i mitten och MA-50 finns längst ner.

I nedåtgående trender brukar situationen vara den omvända: vi ser här i dagsdiagrammet för EUR/USD att EMA-50 är överst, EMA-20 i mitten och EMA-10 finns längst ner:

Lägg märke till att EMA-20 och EMA-10 möts i mitten av trenden. Detta visar att den här metoden – som all teknisk analys – inte är helt tillförlitlig. Om metoden däremot kombineras med andra tekniker, såsom trendlinjer och -kanaler, kan den vara praktisk för att avgöra den generella riktningen på marknadskursen.

Korsande glidande medelvärden

Vi går tillbaka till vårt 4-timmars GBP/USD-diagram, men tar bort MA-50:

Som vi redan sett befinner sig MA-10 oftast över MA-20 i en stigande trend och under i en fallande trend. Punkterna där dessa glidande medelvärden korsar varandra kan vara bra tillfällen att öppna och/eller stänga positioner. Normalt sett skulle du välja att gå lång när MA-linjen för den kortare tidsperioden korsar över MA-linjen för den längre tidsperioden och vända din position när den längre MA-linjen korsar över den kortare MA-linjen.

Om du hade använt denna strategi under uppåttrenden här ovan, hade du gått lång den 6 maj när de glidande medelvärdena korsade varandra och sedan avslutat din affär den 17 maj när de korsades igen – och gått med god vinst.

Tänk på att den här metoden bara ska användas när marknaden befinner sig i en stark uppåtgående eller nedåtgående trend. Om marknaden är på väg att konsolideras, eller rör sig i sidled, är risken stor att det bildas många korsande signaler som troligtvis inte är värda att satsa på.

Använda glidande medelvärden som stöd och motstånd

Precis som trendlinjer och trendkanaler kan glidande medelvärden användas som dynamiska stöd- och motståndsnivåer – med den extra fördelen att du slipper rita dem själv. Vi tar en titt på dagsdiagrammet för EUR/USD igen, men den här gången tar vi bara med EMA-10.

Som du ser höll motståndsnivån för EMA-10 i sig under nästan hela den nedåtgående trenden. Vid en tidpunkt runt mitten av september bröt kursen dock ganska tvärt över linjen. Detta visade sig vara ett falskt utbrott eftersom nedåttrenden fortsatte ända till slutet av månaden och in på oktober.

Detta är anledningen till att många traders väljer att lägga till flera glidande medelvärden i ett diagram. Om vi lägger till EMA-50 ser vi att detta glidande medelvärde höll sig på samma nivå när linjerna korsades i september, trots att nivån för EMA-10 brutits.

Genom att lägga till EMA-50 får vi även en tydlig korsningssignal i slutet av konsolideringsperioden i november och i början av december, precis innan marknaden vänder uppåt.

I nästa avsnitt ska vi titta på vikten av att kombinera utvalda glidande medelvärden och andra tekniska analysverktyg för att få ännu mer exakta analyser. 

Summering av lektion

  • I stigande trender brukar snabba glidande medelvärden hålla sig ovanför långsamma. I fallande trender är situationen omvänd.
  • Korsande linjer kan vara viktiga köp- och säljsignaler.
  • Glidande medelvärden kan också användas som dynamiska stöd- och motståndsnivåer.
Lektion avklarad