Grunderna i teknisk analys

Kurs 5 av 11

Trender och trendkanaler

Om du tittar på ett diagram ser du att marknadskursen oftast inte rör sig rakt uppåt eller nedåt utan istället i sicksackformationer. Kursen stiger till en topp och faller sedan till en botten. Som regel brukar marknaden ändå röra sig i en generell riktning, vilket kallas för en trend. Denna trend definieras av topparnas och bottnarnas relativa positioner.

Det finns tre typer av marknadstrender:

Stigande trend En marknad sägs vara i en stigande trend (uppåtgående trend) när den successivt når allt högre toppar och allt högre bottnar.
Fallande trend En marknad anses vara i en fallande trend, (nedåtgående trend) när den successivt når allt lägre toppar och allt lägre bottnar.
Sidledes trend I en sidledes trend finns inget tydligt mönster för toppar och bottnar och kursen pendlar vanligtvis inom ett ganska snävt område mellan olika stöd- och motståndsnivåer.

Det är ganska enkelt att identifiera trender i ett diagram: du behöver bara dra ett streck mellan två distinkta toppar eller två distinkta bottnar. Om du har gjort rätt fungerar trendlinjerna ofta på liknande sätt som stöd- och motståndsnivåer. Tänk dock på följande:

 • Det krävs bara två toppar eller bottnar för att rita en trendlinje, men det krävs tre stycken för att bekräfta trenden.
 • Precis som stöd- och motståndsnivåer sägs trendlinjer vara starkare ju fler gånger de testas.
 • Trendlinjer med större lutning är oftast mindre tillförlitliga och lättare att bryta.

Trendkanaler

Trendkanaler kan ses som en förlängning av trendlinjer och är ett annat sätt att identifiera köp- och säljområden i ett diagram.  Du skapar en trendkanal genom att rita två trendlinjer, en som förbinder topparna och en som förbinder bottnarna. 

Botten på trendkanalen kan användas som ett köpområde medan toppen kan användas som ett säljområde (såvida du inte letar efter utbrott, då det omvända förhållandet istället gäller).

Fråga

Vilken av följande trendlinjer är korrekt ritad: A, B eller C?
 • a Linje A
 • b Linje B
 • c Linje C

Rätt

Fel

Linje A och linje B går tvärs igenom topparna och bottnarna. Linje C förbinder två distinkta bottnar, så det är den enda trendlinjen som är korrekt ritad.
Svar

Summering av lektion

 • En stigande trend karaktäriseras av en serie högre toppar och högre bottnar.
 • En fallande trend karaktäriseras av en serie lägre toppar och lägre bottnar.
 • En sidledes trend har inget tydligt mönster.
 • En trendlinje förbinder två distinkta toppar eller två distinkta bottnar.
 • En trendlinje kan endast sägas vara bekräftad om marknadskursen når den minst tre gånger.
 • Ju oftare marknadskursen når en trendlinje, desto starkare anses linjen vara.
 • Trendkanaler är en förlängning av trendlinjer och ett annat sätt att identifiera köp- och säljområden.
Lektion avklarad