Grunderna i teknisk analys

Kurs 9 av 11

Glidande medelvärden

Så här långt har vi bara tittat på olika formationer som kan uppstå i själva kursrörelsen. Det finns dock ett helt område inom teknisk analys där man enbart ägnar sig åt att analysera köp- och säljsignaler som kan härledas från marknadspriset med hjälp av matematiska beräkningar. Dessa kallas för tekniska indikatorer och de kan vara mycket användbara verktyg för tekniska analytiker.

Det finns hundratals tillgängliga indikatorer, analytiker arbetar ständigt med att ta fram nya beräkningar för att försöka få en edge i marknaden. I den här kursen kommer vi nöja oss med att kortfattat beskriva en av de populäraste och mest använda indikatorerna: glidande medelvärde.

Det finns i huvudsak två typer av glidande medelvärde:

  • Enkelt
  • Exponentiellt 

Enkelt glidande medelvärde (MA eller SMA)

Som namnet antyder är det enkla glidande medelvärdet en enkel linje som visar medelvärdet, eller genomsnittet, för marknadspriset under en specifik tidsperiod. Låt oss ta en titt på ett diagram för GBP/USD med ett 10-dagars enkelt glidande medelvärde:

För att få fram det enkla glidande medelvärdet för en specifik dag behöver du bara addera stängningskurserna för de senaste tio perioderna (dagarna i det här fallet) och sedan dividera med tio för att få fram genomsnittet. Om du sedan drar en linje mellan dessa genomsnittsvärden får du den gröna linjen som visas överst.  Som tur är behöver du sällan göra dessa beräkningar själv – i de flesta diagrampaket kan du välja att lägga till glidande medelvärden till diagrammen automatiskt.

Notera hur det glidande medelvärdet för 10-dagarsperioden ser ut att följa kursen, men linjen är jämnare och något fördröjd. Vi tittar på vad som händer när vi lägger till ett 20-dagars MA i diagrammet:

Linjen som visar det glidande medelvärdet för 20-dagarsperioden är ännu jämnare och släpar efter ännu mer. Det är inte så konstigt med tanke på att detta värde räknar in de senaste 20 perioderna istället för bara 10. En teknisk analytiker skulle beskriva detta som att det glidande medelvärdet för 20-dagarsperioden är långsammare än motsvarande värde för 10-dagarsperioden. Vi lägger till ett 50-dagars MA:

Den här linjen är ännu jämnare och ännu mer fördröjd. Av dessa tre glidande medelvärden är MA-50 det långsammaste och MA-10 det snabbaste.

Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

Det exponentiella glidande medelvärdet fungerar ungefär på samma sätt som det enkla glidande medelvärdet, förutom att större vikt läggs vid senare tidperioder. Det innebär att EMA svarar snabbare på kursrörelser och att det brukar följa den underliggande kursen närmare än motsvarande MA-värde. Vi jämför EMA-20 med MA-20 i ett diagram med dagskursen för GBP/USD:

Här visas EMA-50 och MA-50: 

Beräkningsmetoden för EMA innebär att det är mer känsligt för stora kursförändringar under senare perioder och mindre känsligt för stora kursförändringar under tidigare perioder. Det kan vara bra att tänka på när man använder glidande medelvärden i sin trading. Vi ska titta närmare på detta i nästa avsnitt.

Summering av lektion

  • Tekniska indikatorer är matematiska beräkningar som härldes från ett marknadspris och som ofta används för att få fram köp- och säljsignaler.
  • Det enkla glidande medelvärdet (MA eller SMA) visar genomsnittspriset på en marknad under en specifik tidsperiod.
  • Det exponentiella glidande medelvärdet (EMA) fungerar på liknande sätt, men större vikt läggs vid senare tidsperioder.
  • Snabba glidande medelvärden följer marknadspriset nära medan långsamma glidande medelvärden är jämnare och mer fördröjda.
Lektion avklarad