Välkommen till testet

 • Genomför detta quiz så många gånger du vill. Vi sparar ditt bästa resultat om du loggar in eller registrerar dig på IG Academy
 • Det finns inte någon tidsgräns, så ta den tid du behöver
Gör om testet Mer kurser
Fråga 1 av 10

Vilket slags diagram anses i allmänhet ge den tydligaste och mest detaljerade översikten av marknadsrörelser och -trender?

 • A Linjediagram
 • B Candlestick-diagram
 • C Stapeldiagram

Förklaring

Candlestickdiagram är populära hos många traders eftersom de förmedlar en stor mängd data samtidigt som de presenterar den i ett visuellt tilltalande och lättförståeligt format. Därför är det ofta lättare att upptäcka mönster och trender med denna typ av analysverktyg.

Nästa
Fråga 2 av 10

När en marknadskurs har en tendens att vända uppåt varje gång den har fallit till en viss nivå kallas det för …

 • A Stöd
 • B Motstånd

Förklaring

En stödnivå är som ett golv, medan motståndet är som ett tak som tillsammans verkar begränsa en marknads rörelseområde.

Föregående
Nästa
Fråga 3 av 10

Vad betyder storleken på en candlesticks kropp?

 • A Marknadens högsta/lägsta kurs
 • B Marknadens öppnings-/stängningskurs

Förklaring

Candlestickkroppen representerar intervallet mellan öppnings- och stängningskurserna, medan svansarna visar de högsta och lägsta punkterna.

Föregående
Nästa
Fråga 4 av 10

När marknadskursen studsar vid ett stöd eller motstånd och sedan vänder kallas det för …

 • A En nedåttrend
 • B Ett utbrott
 • C Ett falskt utbrott
 • D Test av nivån

Förklaring

Om marknaden snabbt berör eller bryter igenom en nivå bara för att sedan omedelbart vända tillbaka, kallas detta för att kursen testar nivån. Om den bryter igenom ett stöd eller motstånd och fortsätter, är detta ett utbrott. Men om rörelsen inte kvarstår och priset återvänder igen är det ett falskt utbrott.

Föregående
Nästa
Fråga 5 av 10

Hur många toppar eller bottnar krävs det i en trendlinje för att bekräfta en trend?

 • A Två
 • B Tre
 • C Fem
 • D Tio

Förklaring

Du behöver bara ansluta två stora toppar eller bottnar för att rita en trendlinje, men en tredje behövs för att bekräfta trenden.

Föregående
Nästa
Fråga 6 av 10

Vilket mönster har slutförts på bilden?

 • A Trippeltopp
 • B Trippelbotten
 • C Huvud och skuldra
 • D Triangel

Förklaring

När en marknad stiger med ett mönster av tre toppar som följer varandra, där den andra är den högsta toppen, om priset sedan faller under halsen på de två tidigare bottnarna mellan dem, kallas detta för en huvud/skuldra-formation.

Föregående
Nästa
Fråga 7 av 10

Vilken eller vilka av följande diagramformationer antyder att marknaden kan vara på väg att vända nedåt?

Välj alla svar som är rätt:
 • Stigande kil
 • Fallande kil
 • Rektangel
 • Bearish engulfing
 • Tweezer tops

Förklaring

En stigande kil, 'bearish engulfing' eller 'tweezer tops' candlestick formationer, tyder alla på att marknaden snart kan vända neråt. En rektangel anger en konsolidering där marknaden sannolikt fortsätter i samma riktning, medan en fallande kil är ett bullish mönster som medför en möjlig rörelse uppåt.

Föregående
Nästa
Fråga 8 av 10

Doji är en candlestick med väldigt liten kropp som bildas när öppnings- och stängningskurserna är nästan identiska.

 • A Sant
 • B Falskt

Förklaring

En doji inträffar när öppnings- och stängningskurserna är väldigt nära varandra, vilket leder till en liten kropp på Candlestick-stapeln. Svansarnas längd kan dock variera i längd i båda riktningar. En Doji tyder ofta på obeslutsamhet eller konsolidering innan en trend vänder.

Föregående
Nästa
Fråga 9 av 10

Vilket av följande glidande medelvärden skulle du troligtvis se överst i ett diagram som visar en marknad i en uppåttrend?

 • A MA-10
 • B MA-20
 • C MA-50

Förklaring

Längre perioders glidande medelvärden är långsammare och jämnare samt ligger längre efter det aktuella priset. I detta exempel är MA10 den kortaste perioden. Därför bör det följa priset närmst och vara det högsta av de tre glidande medelvärdena i diagrammet. Om marknaden var i en nedåtgående trend borde MA10 normalt vara den lägsta av värdena.

Föregående
Nästa
Fråga 10 av 10

Vad brukar korsande glidande medelvärden vara ett tecken på?

 • A En fortsättningstrend
 • B Osäkerhet på marknaden
 • C Ett trendbrott
 • D En sidledes trend

Förklaring

Eftersom kortare glidande medelvärden brukar följa det aktuella priset närmre medan de längre glidande medelvärdena släpar efter, betyder det att när deras linjer korsas kan det indikera en trendvändning.

Föregående
Se svar