Grunderna i teknisk analys

Kurs 2 av 11

Typer av diagram

Det första du behöver känna till vid teknisk analys är vilka olika typer av diagram det finns och vilka olika fördelar de har.

Det finns tre huvudtyper av diagram: linje-, stapel- och candlestick-diagram. Vi tar en titt på hur dessa olika typer fungerar.

Linjediagram

Det här är den enklaste typen av diagram, där man helt enkelt har dragit en linje mellan ett antal punkter. Det här diagrammet visar på ett enkelt och tydligt sätt kurshistoriken för en viss tillgång.

Till skillnad från stapel- och candlestick-diagram anger linjediagram bara stängningskursen för en tillgång över tid. Om vi till exempel tittar på ett dagsdiagram för avista guld visar varje punkt stängningspriset för guld en given dag.

Fördelen med linjediagram är att det kan vara lättare att upptäcka mönster, men eftersom de innehåller så lite information kan det hända att du missar viktiga kursrörelser som sker mellan öppnings- och stängningstiden för varje punkt.

Stapeldiagram

Stapeldiagram är mer avancerade än linjediagram eftersom de visar öppnings- och stängningskurs samt högsta och lägsta kurs för varje period.

Toppen respektive botten på varje stapel visar den högsta respektive den lägsta kursen för perioden. Det horisontella strecket till vänster är öppningskursen och motsvarande streck på höger sida är stängningskursen.

Stapeldiagram är ofta svartvita men kan även visas i färg, som det här femminutersdiagrammet över FTSE 100. De röda staplarna visar en tidsperiod på fem minuter då kursen har fallit medan de gröna staplarna visar en tidsperiod på fem minuter då kursen har stigit.

Candlestick-diagram

Den här typen av diagram innehåller exakt samma data som stapeldiagram, men informationen illustreras på ett lite annorlunda sätt. Candlestick-kroppen visar skillnaden mellan öppnings- och stängningskursen, svansen är lägsta respektive högsta kurs och färgen anger om kursen har fallit eller stigit.

Tidigare brukade candlestick-diagram oftast illustreras i svartvitt, men i de flesta handelsplattformar använder numera rött och grönt.

  • En röd (eller svart) kropp visar en period då kursen har fallit.
  • En grön (eller vit) kropp visar en period då kursen har stigit.

Candlestick-diagram är väldigt populära bland traders eftersom de ger snabb tillgång till stora mängder data i ett överskådligt och visuellt tilltalande format. Vissa mönster tenderar också att vara lättare att upptäcka i candlestick-diagram än i linje- eller stapeldiagram. Om vi tittar på vårt femminuters-diagram för FTSE igen, är det onekligen enklare att urskilja rörelserna och trenderna för marknaden i candelstick-diagrammet än i stapeldiagrammet.

Formen på varje candlestick kan också ge ledtrådar om balansen mellan köp- och säljtrycket i marknaden. Om en candlestick exempelvis har en lång grön kropp visar det att köptrycket är starkt. Om det istället har en lång röd kropp finns det ett betydande säljtryck.

Candlestick-diagram med korta och långa svansar indikerar att det fanns ett stort tryck i en riktning, men att trycket av någon anledning vände innan slutet på perioden. 

Vi ska titta närmare på candlestick-mönster senare i den här kursen.

Summering av lektion

  • Det finns tre huvudtyper av diagram: linje-, stapel- och candlestick-diagram.
  • Linjediagram visar endast stängningskursen för en tillgång över tid.
  • Stapeldiagram visar öppnings- och stängningskurs samt högsta och lägsta kurs för varje period.
  • I ett candlestick-diagram symboliserar kroppen skillnaden mellan öppnings- och stängningskursen, svansen är lägsta respektive högsta kurs och färgen visar om kursen har fallit eller stigit.
  • En grön (eller vit) kropp anger att kursen har stigit medan en röd (eller svart) kropp anger att den har fallit.
  • Långa ljuskroppar med korta svansar indikerar att köp- eller säljtrycket varit starkt i en riktning.
  • Korta ljuskroppar med långa svansar indikerar att det funnits betydande köp- eller säljtryck i en riktning, men att trycket sedan ändrat riktning. 
Lektion avklarad