Grunderna i teknisk analys

Kurs 4 av 11

Utbrott och falska utbrott

I förra avsnittet såg vi hur vissa prisnivåer agerar som golv och tak. Men även stöd- och motståndslinjer kan rubbas. Vi ska nu ta en titt på vad som händer när kursen faktiskt lyckas bryta sig genom dessa barriärer,

Utbrott

Om marknaden regelbundet testar en viss nivå är det sannolikt att kursen vid något tillfälle kommer lyckas att bryta sig genom denna nivå. Detta kallas för ett utbrott och kan ge upphov till en mycket kraftig kursrörelse, särskilt om stöd- eller motståndsnivån var stark till att börja med. Varför händer detta?

Även här måste psykologiska faktorer vägas in. Vi tänker oss att kursen för Medieföretaget AB har testat motståndet runt 800 p. 

Ju fler gånger kursen når denna nivå för att sedan falla igen, desto starkare anses motståndet vara. Bullish (positiva) investerare kanske bestämmer sig för att köpa aktien när den bryter genom denna nivå och till synes inte begränsas av den längre. Bearish (negativa) investerare – de som har blankat aktien – kan också bestämma sig för att stänga sina positioner (köpa aktien) eftersom de är oroliga att förlusterna kan bli väldigt stora om kursen fortsätter att stiga.

Detta kan leda till att det blir många fler köpare än säljare på marknaden, vilket i sin tur gör att priset pressas uppåt. Kanske till och med rejält uppåt. Det kan hända snabbt, särskilt om många av ordrarna på marknaden har placerats precis ovanför motståndsnivån.

När kursen bryter upp genom ett motstånd förvandlas motståndsnivån ofta till ett stödområde. På samma sätt kan stödnivån när kursen bryter ner genom ett stöd ofta förvandlas till motstånd.

Falska utbrott

Som vi nämnde tidigare kan stöd- och motståndsnivåer dock inte anges i exakta siffror. I exemplet ovan kanske du tror att motståndet har brutits vid 800 p, medan andra traders istället ser det som ett bra tillfälle att blanka aktien.

Sentimentalitet spelar också roll. Många traders kanske tvivlar på att marknaden är redo att gå högre och försöker blanka på högsta möjliga nivå för att maximera sina vinster. Det skulle kunna leda till att marknaden kortvarigt går över motståndsnivån innan den åter vänder nedåt, vilket kallas för ett falskt utbrott.

Fråga

Vad visas i diagrammet nedan, ett utbrott från nivån 800 p eller ett falskt utbrott?
  • a Utbrott
  • b Falskt utbrott

Rätt

Fel

Ett utbrott sker när marknadskursen kraftigt bryter genom en stöd- eller motståndsnivå. Ett falskt utbrott inträffar när marknadskursen bryter genom stödet eller motståndet och sedan snabbt vänder igen.
Svar

Summering av lektion

  • När kursen kraftigt bryter över eller under en stöd- eller motståndsnivå kallas det för ett utbrott.
  • När kursen bryter genom ett stöd eller motstånd för att sedan snabbt vända igen kallas det för ett falskt utbrott.
Lektion avklarad