Hoppa över till innehåll

Så väljer du rätt produkt

Kurs 1 av 7

Vilken typ av trader är du?

Innan du väljer vilka produkter du tänker handla eller investera i måste du först ta reda på vilken typ av trader du är eftersom vissa produkter kan passa dig bättre än andra.

Det finns många olika trading- och investeringsstilar. Det är mycket viktigt att du tar dig tid att hitta den som fungerar bäst för dig, som är mest lämplig och som passar just din riskprofil.

Nedan har vi samlat några frågor som kan hjälpa dig att avgöra vilken typ av trader du är och vilken finansiell produkt som är rätt för dig.

Hur mycket tid har du?

Tid är en viktig faktor när du ska bestämma vilken typ av trader du är. De flesta marknadsaktörer utgår från de mål som de har satt upp och funderar på vad de vill få ut av aktiemarknaden.

Är du ute efter att få avkastning på lång sikt som en form av pensionssparande? Eller vill du tjäna en inkomst som aktiv trader? Kanske vill du göra både och.

Oavsett hur du väljer att delta på marknaderna är det viktigt att du förstår instrumenten som du har tänkt använda.

Långsiktiga strategier brukar i regel inkludera fonder, såsom ETF:er eller investeringsportföljer, samt eventuellt även enskilda aktier. När du använder den här strategin kan du kontrollera din portfölj när du själv vill. För att motstå frestelsen att ta ut vinster för tidigt kan det vara bra att begränsa kontrollerna till två gånger om året.

Om du har ledig tid varje dag och är ute efter snabbare resultat kan du istället överväga att ta en tradingposition på marknaderna. Det finns många marknader och produkter att välja bland, men du behöver lägga mycket mer tid på att bevaka och hantera dina positioner.

Visste du?

Trading på marknaderna går ut på att handla finansiella instrument eller produkter i syfte att tjäna på prisrörelser.

Traders går lång eller kort på tillgångar baserat på om de tror att marknaden kommer att stiga eller falla, och hoppas att deras positioner kommer att öka i värde i takt med att marknaden utvecklas.

Även om de potentiellt kan göra stora vinster, så riskerar de även att göra stora förluster eftersom de använder hävstång, vilket ökar exponeringen mot en marknad.

Att fundera på hur mycket tid du kan ägna åt att bygga upp din förmögenhet är en viktig del i beslutsfattandet.

Aktiva traders brukar i regel behöva lägga minst sex timmar om dagen på sin trading eftersom de håller sina positioner öppna under mycket kort tid innan de stänger dem.

Om du har ett heltidsjobb kan det vara svårt att få tiden att räcka till regelbunden trading. Du kan förlora pengar eller till och med äventyra din karriär om du försöker bevaka marknaderna och samtidigt sköta ditt jobb.

Om du är ny på trading behöver du läsa på om de olika produkterna på marknader och vilka risker de innebär, vad det finns för tradingstilar samt hur du handskas med de känslor som kommer av att vinna eller förlora trades. Även detta kan vara tidskrävande.

Vilken tradingstil passar dig bäst?

När du väl har bestämt hur mycket tid du kan avsätta till att bygga upp ditt kapital behöver du hitta en tradingstil som passar dig. Är du kanske en daytrader eller en swingtrader? Eller passar scalping eller contrarian-trading dig bättre?

Anhängarna av de olika stilarna skulle förmodligen hävda att just deras stil är den bästa och mest lönsamma, men gör istället ditt val utifrån vad som känns rimligt för dig och vad du kan implementera. Din tradingstil kommer också hjälpa dig att avgöra vilken produkt du ska använda. Låt oss nu titta närmare på de olika stilarna och börja undersöka vilken produkt som är rätt för dig.

Daytraders

Daytraders brukar snabbt gå in och ut ur marknaden och använder ibland stor hävstång. Det mest lockande med den här metoden är att du genom att stänga alla dina positioner vid slutet av handelsdagen undviker eventuella ogynnsamma kursrörelser som sker på natten.

Daytraders håller positioner öppna i allt från 30 minuter till flera timmar och stänger dem alltid innan handelsdagen är slut.

Den här tradingstilen kan sägas vara ett heltidsjobb och kräver stort engagemang och många timmar framför skärmen. Daytraders brukar använda produkter med stor hävstång och hög likviditet för att kunna köpa och sälja tillgångar snabbt.

Visste du?

Likviditet, eller marknadslikviditet, syftar på hur lätt det är att köpa eller sälja en tillgång på marknaden utan att priset påverkas. Tillgångar med högre likviditet är mer eftertraktade, och det är därför lättare att hitta villiga köpare eller säljare till dem.

Valuta är ett exempel på en likvid marknad eftersom det både finns många traders som handlar valutapar och andra individer som växlar valuta vid utlandsresor eller köp i utländska onlinebutiker. Marknaden är därför i ständig rörelse.

Ett exempel på en illikvid marknad kan vara nylistade aktier. Det sker färre rörelser på dessa marknader eftersom det finns färre traders och investerare på dem.

Skalpare

Skalpare tar positioner på extremt kort sikt och utnyttjar små marknadsrörelser. Oftast håller de sina positioner öppna i bara några sekunder eller minuter, vilket även det kräver mycket tid framför skärmen varje dag.

Om du använder den här strategin kan du verkligen dra nytta av hävstången eftersom positionerna hålls öppna under så kort tid. Optioner, särskilt barrier-optioner, är en lämplig produkt för dessa traders, även om CFD:er också kan fungera bra.

Swingtraders

En swingtader brukar hålla sina positioner öppna längre än en skalpare. Om du använder den här metoden kan det räcka med att du bevakar dina trades några timmar om dagen. Swingtraders försöker tjäna pengar på prissvängningar och brukar leta efter marknadstrender för att förutse dessa rörelser.

Om du planerar att hålla positioner öppna under längre perioder kan hävstångsprodukter som terminer fungera bra, men de är mer komplexa.

Visste du?

På spotmarknaderna handlas tillgångar till det exakta rådande priset, som kallas för spotpris.

Terminer, eller terminskontrakt, är istället ett sätt för traders att ingå ett avtal idag om att utbyta en tillgång när den når ett visst pris i framtiden. Köparen har en skyldighet att köpa tillgången och säljaren har en skyldighet att sälja den till det överenskomna priset innan kontraktet löper ut.

Som du märker är terminskontrakt lite mer komplicerade, men de ger dig möjlighet att låsa in ett köppris som passar dig. Dessutom slipper du de dagliga finansieringskostnaderna som debiteras på de flesta spotmarknader.

Momentumtraders

Längst ut på skalan hittar vi momentumtraders som håller positioner öppna flera veckor, månader eller år i sträck, så länge de fortsätter att generera vinst. Dessa traders tar positioner på marknaden baserat på styrkan i tillgångens senaste pristrender.

Momentumtraders tittar på grafer för att hitta aktier som sker utbrott i, vilket kan leda till en snabb upp- eller nedgång i marknadspriset.

Visste du?

Utbrott är en del av en tradingteknik som går ut på att förutse en tillgångs framtida prisrörelser baserat på två synliga nivåer i en graf: stöd och motstånd.

Den lägsta nivån i en tillgångs pristrend kallas för stöd och den högsta nivån kallas för motstånd. Dessa nivåer anses vara starkare om tillgångens pris närmar sig dem flera gånger utan att bryta genom.

När priset väl har rört sig utanför det identifierade mönstret kallas det för ett utbrott. Det är dessa prisförändringar som traders utnyttjar för att ta positioner på marknaderna, i förhoppning om att priset kommer fortsätta att röra sig i samma riktning.

Om du väljer den här tradingstilen och analyserar grafer över längre tidsperioder, som veckovisa grafer, kan det räcka med att du lägger några timmar i veckan på din trading.

Positionstraders

Denna typ av traders håller positioner öppna flera veckor eller månader i sträck och fokuserar på långsiktiga kursrörelser. Positionstraders riktar ofta in sig på marknader och tillgångar med starkare trender och mindre volatilitet.

Även med den här tradingstilen är det bra att bevaka grafer över längre tidsperioder.

Här följer en snabb övning för att testa om du har förstått vilka produkter som lämpar sig för olika tradingstilar:

Fråga

Anta att du har ett krävande jobb och bara hinner kolla dina positioner eller din portfölj en gång i veckan eller månaden. Du håller också på att spara till ditt första husköp, och behöver därför inte få avkastning på ditt kapital direkt. Vilken eller vilka av följande tradingstilar passar dig bäst?

 • a Skalpning
 • b Daytrading
 • c Positionstrading
 • d Alla ovanstående

Rätt

Fel

Både skalpning och daytrading kräver mycket tid och uppmärksamhet. Positionstrading är inte lika tidskrävande eftersom du håller dina positioner öppna i flera veckor eller till och med månader.
Svar

Det finns inget rätt eller fel val när det gäller tradingstil. Det som hjälper dig att avgöra vilken stil som passar dig bäst är hur mycket tid du kan lägga på din trading.

Alla traders kan vara framgångsrika. En daytrader på heltid kan göra stora vinster, men en momentumtrader som använder veckovisa grafer kan bli precis lika framgångsrik. Du måste avgöra vad som passar bäst utifrån dina individuella förutsättningar.

Tänk dock på att trading, särskilt med hävstångsprodukter, kan leda till förluster som i vissa fall till och med kan överstiga ditt initiala utlägg.


Hur mycket pengar har du?

För att komma igång som trader behöver du ha en hel del tillgängligt kapital. Du kan exempelvis använda pengar som blir över efter att du har betalat alla dina utgifter och lagt undan till sparande.

Tyvärr är sannolikheten stor att du som nybliven trader förlorar pengar i början, kanske till och med flera gånger. Det här är en del av den svåra (och potentiellt dyra) inlärningskurvan för traders.

Om du satsar hela ditt investeringskapital i din trading och förlorar det kan du bli ruinerad. Genom att handla med mindre belopp skyddar du ditt långsiktiga ekonomiska välbefinnande från marknadens volatilitet.

Hävstångseffekten kan leda till stora förluster, men traders tar risken eftersom de potentiellt kan få större avkastning. Även om den totala mängden kapital som du använder för att ta en position på marknaderna är liten, kan avkastningen bli stor.

Det är först när du har blivit bättre på trading och konsekvent går med vinst som du kan överväga att öka mängden kapital som du lägger på din trading. Det är här som din riskaptit kommer in i bilden.

Många aktiva traders har även långsiktiga portföljer där de placerar merparten av sitt kapital. En strategi som vissa traders använder är att placera minst hälften av sitt investeringskapital i bredbaserade produkter som följer marknaden, till exempel ETF:er eller investeringsportföljer.

Men frågan kvarstår: Är du ekonomiskt och känslomässigt förberedd på en drawdown som skulle kunna betyda en förlust på mer än halva ditt kapital?


Vad är en drawdown?

En drawdown är en värdeminskning av kapitalet som sker efter flera förlustpositioner. Många traders råkar ut för en, eller flera, drawdowns under sin tradingresa.

Långsiktiga investerare kan ofta stå emot drawdowns på fallande marknader, men traders behöver ha disciplin att snabbt stänga förlustpositioner. Att ha en kapitalpool som står emot eventuella drawdowns kan vara användbart.

För att illustrera det bättre ska vi titta på ett exempel. Tänk dig att du har en tradingportfölj värd 10 000 kr. Du förlorar 500 kr på sex av dina positioner – 3 000 kr totalt. Nu är din portfölj endast värd 7 000 kr. Detta motsvarar en drawdown, eller nedgång, på 30 %.

Här följer en kort övning för att utvärdera din förståelse:

Fråga

Vi spinner vidare på exemplet ovan och tänker oss att du bara råkade ut för fyra förluster om 500 kr vardera i din portfölj som är värd 10 000 kr. Din totala förlust skulle i så fall vara 2 000 kr. Hur mycket skulle din portfölj vara värd och hur stor skulle din drawdown vara, i procent?

 • a 5 000 kr och 35 % drawdown
 • b 5 000 kr och 20 % drawdown
 • c 8 000 kr och 35 % drawdown
 • d 8 000 kr och 20 % drawdown

Rätt

Fel

Fyra drawdowns om 500 kr vardera blir totalt 2 000 kr. 10 000 kr minus en drawdown på 2 000 kr är 8 000 kr. 2 000 kr motsvarar en 20 % drawdown av den ursprungliga portföljens storlek på 10 000 kr.
Svar

Din tradingstil och riskaptit samt ditt val av produkt avgör hur stor drawdown du kan förvänta dig. En trader som använder en aggressiv hävstång, exempelvis 20 %, riskerar att drabbas av drawdowns på upp till 50 %, medan en trader som handlar aktier utan hävstång kan räkna med en drawdown på så lite som 10 %.

Om du känner dig obekväm med tanken på att förlora så mycket kapital kanske du bör fundera över om det här verkligen är rätt tillfälle för dig att börja med trading. Du kan också öva på din tradingstrategi med vårt demokonto tills du känner dig mer bekväm och säker.

Summering av lektion

 • Det är bra att fundera över hur mycket tid och pengar du kan lägga på att bygga upp ditt kapital varje månad
 • När du har beräknat storleken på dina tillgängliga medel kan du hitta den tradingstil som passar dig bäst
 • Du kan också upptäcka vilka produkter som lämpar sig bäst för dig utifrån dina mål
 • Drawdowns är ofrånkomliga, så oavsett vilken typ av trader du är måste du vara beredd på dem
Lektion avklarad