Hoppa över till innehåll

Välkommen till testet

 • Genomför detta quiz så många gånger du vill. Vi sparar ditt bästa resultat om du loggar in eller registrerar dig på IG Academy
 • Det finns inte någon tidsgräns, så ta den tid du behöver
Gör om testet Mer kurser
Fråga 1 av 10

Vilken eller vilka av följande tradingstilar skulle inte passa dig om du har ett heltidsjobb? Välj alla svar som stämmer.

Välj alla svar som är rätt:
 • Skalpning
 • Momentum/swingtrading
 • Positiontrading
 • Daytrading

Förklaring

Skalpning och daytrading kräver att du ägnar flera timmar varje dag åt att bevaka dina öppna positioner. Det passar troligtvis inte någon som arbetar heltid.

Nästa
Fråga 2 av 10

Sant eller falskt: En drawdown inträffar när en position eller investering som går med förlust minskar ditt kapital med 2 % och påverkar din övergripande portfölj negativt.

 • A Sant
 • B Falskt

Förklaring

En drawdown betyder att du har en eller flera positioner eller investeringar som går med förlust och som avsevärt minskar ditt kapital och sänker det totala värdet på din portfölj.
En ogenomtänkt eller oaktsam tradingstrategi kan leda till stora förluster, även på en enda position.

Föregående
Nästa
Fråga 3 av 10

Anta att du håller på att bygga din portfölj och väljer att ta med volatila aktier och flera derivat som handlas med hävstång. Vilken riskprofil stämmer bäst in på din strategi?

 • A Riskavert
 • B Lågrisk
 • C Medelhögrisk
 • D Hög risk

Förklaring

Derivat som handlas med hävstång och volatila aktier anses på grund av sin komplexitet medföra en hög risk.

Föregående
Nästa
Fråga 4 av 10

Vilket eller vilka av följande finansiella instrument handlas med hävstång? Välj alla svar som stämmer.

Välj alla svar som är rätt:
 • Börshandladefonder (ETF:er)
 • Företagsaktier och bankobligationer
 • CFD:er
 • Börshandladeråvaror (ETC:er)

Förklaring

CFD:er är derivat som handlas med hävstång och som gör det möjligt att ta en större position på en underliggande marknad i utbyte mot en relativt liten initial insats.

Föregående
Nästa
Fråga 5 av 10

Vilka av följande kan anses vara fördelar med hävstångstrading?

 • A Handla på stigande och fallande marknader
 • B Ta en större position i utbyte mot en relativt liten insats
 • C Potentiella vinster (och förluster) förstoras
 • D Samtliga ovanstående

Förklaring

Samtliga ovanstående alternativ (A, B och C) är rätt. Trading med hävstång medför dock även risker.

Föregående
Nästa
Fråga 6 av 10

Du öppnar en CFD-position och köper tre kontrakt på FTSE 100 (10 € per kontrakt) och två kontrakt på NASDAQ (15 € per kontrakt). Vilken position ger dig störst vinst om båda indexen stiger med två punkter?

 • A De ger lika stor vinst
 • B FTSE 100
 • C NASDAQ

Förklaring

Även om du köpte färre kontrakt på NASDAQ, så var kontraktsstorleken större, vilket innebär att vinsten på dem matchar värdet på dina FTSE 100-kontrakt.
Din vinst på FTSE 100 är 3 x 10 € x 2 = 60 €
Din vinst på NASDAQ är 2 x 15 € x 2 = 60 €

Föregående
Nästa
Fråga 7 av 10

Anta att Apples aktie just nu står i 195,420. Marie tror att marknadskursen kommer att stiga och köper därför 100 aktie-CFD:er. När hon stänger sin position har kursen sjunkit till 194,210. Hur stor är hennes vinst eller förlust?

 • A 121 € i vinst
 • B 121 € i förlust
 • C 21 € i vinst
 • D 21 € i förlust

Förklaring

Eftersom Marie gick lång i en marknad som sjönk gjorde hon ingen vinst. Hennes förlust kan beräknas enligt följande:
([195,420 – 194,210] x 100 €) = 121 €, exklusive eventuella extra kostnader.

Föregående
Nästa
Fråga 8 av 10

Vilket av följande påståenden beskriver skillnaden mellan spotpris och terminspris?

 • A Det är samma sak
 • B Spotpriset är marknadspriset för en tillgång på en specifik plats, medan terminspriset är priset för ett terminskontrakt på en tillgång
 • C Spotpriset är det aktuella marknadspriset för en tillgång medan terminspriset är det garanterade värdet på en tillgång imorgon
 • D Spotpriset är det aktuella marknadspriset för en tillgång medan terminspriset är priset för ett terminskontrakt på en tillgång

Förklaring

Spotpriset syftar på det pris som säljare och köpare värderar en viss tillgång till just nu, och är alltså priset för en transaktion som sker omedelbart. Terminspriser syftar istället på priserna för transaktioner där betalningen sker senare.

Föregående
Nästa
Fråga 9 av 10

Johan tror att kursen SEK/EUR sannolikt kommer att falla. Han vill handla på den med en option. Vad borde Johan göra för att gå med vinst om hans prognos stämmer?

 • A Johan borde köpa en köpoption
 • B Johan borde köpa en säljoption

Förklaring

Eftersom Johan förutspår att marknaden kommer att falla borde han köpa en säljoption för att få en kort position i marknaden.
Det ger honom rätten att sälja till det pris som han anger, vilket kan vara högre än marknadkursen. Ju mer marknaden faller, desto högre avkastning kan Johan få.

Föregående
Nästa
Fråga 10 av 10

Sant eller falskt: En strategi med flera produkter består av både trading- och investeringsprodukter och diversifierar din portfölj.

 • A Sant
 • B Falskt

Förklaring

En strategi med flera produkter diversifierar visserligen en portfölj, men den innehåller inte alltid både trading- och investeringsprodukter – den kan innehålla olika produkter från en av kategorierna.

Föregående
Se svar