Hoppa över till innehåll

Så väljer du rätt produkt

Kurs 3 av 7

Förstå hur hävstången fungerar

Hävstången är ett kraftfullt verktyg inom trading och en viktig egenskap hos många derivatprodukter.

För att förstå hur den fungerar kan du tänka dig följande situation: Du ska köpa en ny bil, men har inte råd att betala hela köpesumman på en och samma gång. Ofta kan du välja att lämna en handpenning och betala det resterande beloppet via delbetalning. Efter att du har betalat handpenningen får du tillgång till bilen och kan köra den.

Trading med hävstång fungerar på liknande sätt: Du behöver bara lägga ut en liten summa pengar från början för att få större exponering mot den underliggande marknaden som du handlar på. Beloppet som du får lägga ut brukar inom trading benämnas initial insättning, insats eller säkerhetskrav, beroende på vilken produkt det gäller.

Din mäklare lånar dig i princip skillnaden mellan insatsen som du betalar och det faktiska priset för att köpa marknaden.

Även om du bara betalar en bråkdel av positionens totala värde när du öppnar den, så baseras din exponering mot marknaden på hela positionen – precis som när du betalar en handpenning på en ny bil och kan köra iväg med den som om du ägde den.

Att använda hävstång kan med andra ord öka dina potentiella vinster, men också förstora dina förluster.

I den här lektionen ska vi gå igenom hur hävstången fungerar i olika situationer och hur det kan påverka ditt val av tradingprodukter.

Exempel på hävstångsprodukter

Du kan ta en hävstångsposition med en mängd olika derivatprodukter, från enkla spotpositioner till komplexa optioner.

Visste du?

Derivat är finansiella instrument som traders använder för att handla på prisrörelserna för tillgångar utan att äga själva tillgångarna.

Dessa instrument får istället sitt värde från priset på de underliggande tillgångarna och traders kan använda dem för att ta position på både stigande och fallande priser.

Istället för att exempelvis äga en aktie fungerar ett derivat som ett kontrakt mellan två parter som kan handlas på en börs eller över disk (OTC).

Valuta, råvaror, index, aktier och obligationer är bara några av alla tillgångsslag som kan handlas med derivat.

Som du kanske minns innebär spothandel att du tar en position till det rådande marknadspriset, eller spotpriset. Dessa positioner har inte några fasta förfallodatum, men omfattas av en daglig finansieringskostnad. De passar därför bra för kortsiktig trading, men är inte lämpliga för strategier på medellång och lång sikt. Realtidskurserna följer den underliggande marknaden nära.

Optionshandel är en mer komplicerad form av trading. Optioner är finansiella instrument som fungerar som kontrakt. De ger dig rätten, men inte skyldigheten, att handla en specifik tillgång till ett visst pris på ett visst framtida datum. Du får betala en mindre premie, men du är inte tvungen att genomföra transaktionen.

Terminskontrakt fungerar som ett avtal mellan två parter om att utbyta en underliggande marknad till ett fastställt pris i framtiden. Dessa produkter använder också hävstång för att öka din exponering mot marknaden. Till skillnad från optioner har köparen och säljaren här en skyldighet att köpa eller sälja marknaden före eller på förfallodatumet.

CFD:er handlas också med hävstång. De följer också rörelserna på den underliggande marknaden mycket nära eftersom de hämtar sina priser från den. Precis som med andra derivatprodukter är priset som du betalar för att handla en CFD på en viss marknad tänkt att spegla prisrörelserna för själva tillgången.

Senare i den här kursen kommer vi att gå närmare in på de olika produkterna som vi erbjuder – både de som handlas med och utan hävstång – så att du kan hitta den som passar dig bäst.

När hävstången är till din fördel

Som nämnt förstorar hävstången din exponering mot en marknad, vilket betyder att dina vinster och förluster blir exponentiellt större. Låt oss titta på hur det fungerar i praktiken.

Anta att du har 10 000 kr som du vill investera på marknaderna. Efter att ha gjort research om XYZ AB-aktien förutspår du att aktiepriset kommer att stiga inom kort. Du har två alternativ: antingen köpa aktien direkt till det fulla priset eller handla på marknaderna med derivatinstrument som använder hävstång.

Om du handlar utan hävstång köper du helt enkelt XYZ AB-aktier till ett värde av 10 000 kr. Om aktiepriset stiger med 10 % och du säljer ditt innehav får du 11 000 kr (exklusive eventuellt courtage och andra avgifter). Din vinst motsvarar 10 % av ditt ursprungliga kapital, dvs. samma värdeökning som för tillgången.

Men vad hade hänt om du istället valt att använda ett finansiellt instrument som handlas med hävstång och har ett insättningskrav på 20 %?

Med dina 10 000 kr hade du nu kunnat ta en position värd 50 000 kr eftersom din mäklare hade lånat dig mellanskillnaden på 40 000 kr.

Om din prognos stämde och tillgångens pris ökade, hade värdet också ökat med 10 %. Din position som från början var värd 50 000 kr hade nu varit värd 55 000 kr. Kom ihåg att du bara betalade 10 000 kr för positionen och att du har gjort en vinst på 5 000 kr – det motsvarar 50 % avkastning på ditt ursprungliga kapital. Det är så hävstången fungerar.

Fråga

Vi utgår från exemplet ovan och ser vad som hade hänt om insättningskravet istället var 10 %. Om din initiala insättning var 10 000 kr, hur mycket hade din position varit värd och hur stor hade din vinst blivit om aktien hade stigit med 10 %?

 • a 100 000 kr och en vinst på 10 000 kr
 • b 110 000 kr och en vinst på 10 000 kr
 • c 100 000 kr och en vinst på 5 000 kr

Rätt

Fel

Med ett insättningskrav på 10 % hade din initiala insättning motsvarat 10 000 kr, vilket betyder att du hade tagit en position värd 100 000 kr. Om aktien sedan steg med 10 % hade din position varit värd 110 000 kr. Du skulle alltså ha gjort en vinst på 10 000 kr.
Svar

När hävstången är till din nackdel

Som alltid när du handlar på aktiemarknaderna finns det ingen garanti för vinster. Om din position går med förlust kan hävstången även förstora den negativa effekten. Låt oss utforska baksidan med hävstång.

Vi använder exemplet ovan och tittar på vad som hade hänt om du hade investerat i XYZ AB och aktiepriset hade sjunkit. Om XYZ AB-aktien hade tappat 10 % skulle din investering på 10 000 kr nu vara värd 9 000 kr.

Om du tror att aktiepriset på sikt kan öka kan du behålla din position öppen. Om du tvivlar på att aktien någonsin kommer att återhämta sig gör du bäst i att stänga positionen för att undvika att förlora mer pengar. Med den här metoden realiserar du förlusten först när du säljer aktierna.

Om du istället öppnar positionen med samma finansiella instrument med hävstång som du använde tidigare, och marknaden sjunker med 10 %, kommer förlusten att förstoras. Din fulla position i marknaden kommer nu att vara värd 45 000 kr.

Det kanske inte verkar så illa, tills du minns att du gjorde en insättning på 10 000 kr med en hävstång på 20 % och därmed i praktiken öppnade en position värd 50 000 kr. Din totala förlust uppgår nu till 5 000 kr, vilket är hälften av ditt satsade kapital. Även om du bara betalade en bråkdel av det totala värdet på positionen får du stå för hela förlusten.

Fråga

Vi utgår från exemplet ovan med hävstångspositionen igen. Tänk dig att din position istället har ett insättningskrav på 20 %? Vad krävs det för att du ska förlora hela värdet på din initiala investering? Med hur mycket måste aktiepriset sjunka för att du ska förlora hela din initiala insättning på 10 000 kr?

 • a 18%
 • b 15%
 • c 20%

Rätt

Fel

Det totala värdet på dina aktier måste sjunka med 40 000 kr för att du ska förlora din initiala insättning på 10 000 kr. Dina aktier är nu bara värda 80 % av positionen som du öppnade, vilket betyder att aktiepriset har fallit med 20 %.
Svar

Det värsta tänkbara scenariot när du använder hävstång

När du handlar med hävstångsprodukter kan du förlora mer pengar än du hade från början. Kan du gissa hur det är möjligt?

Detta hade inträffat om din position hade tappat 25 % i värde, istället för bara 10 %.

Din ursprungliga hävstångsposition på 50 000 kr hade nu bara varit värd 37 500 kr och förlusten hade motsvarat 12 500 kr. Kom ihåg att du satsade 10 000 kr av kapitalet på ditt konto. Du har förlorat 2 500 kr mer än du satsade, och du måste ha tillräckligt med pengar på ditt konto för att täcka förlusten.

Om du handlar med CFD:er kommer din förlustposition som tur är att trigga ett margin call innan du förlorar hela saldot på ditt konto.

När det händer brukar din mäklare normalt meddela dig att din position håller på att snabbt tappa i värde och att du riskerar att få slut på pengar på ditt konto.

Detta signalerar att du behöver stänga dina positioner eftersom du inom kort inte längre kommer att uppfylla säkerhetskravet för att hålla dem öppna. Om du inte gör det kan din mäklare istället börja stänga dem åt dig för att minska belastningen på ditt saldo.

Inom EU finns ett lagstadgat skydd mot negativ kontobalans som säkerställer att du inte kan förlora mer än saldot på ditt konto. Om förlusterna på dina positioner leder till att ditt konto hamnar på minus är din mäklare enligt lag skyldig att återställa kontot till noll utan att det kostar dig något. Troligtvis så stängs dina positioner innan detta inträffar.

Skyddet gäller för alla trades som icke-professionella kunder gör. Däremot gäller det inte alltid för professionella kunder.

Visste du?

Du kan undvika att hamna i denna oförutsägbara situation genom att använda riskhanteringsverktyg. Med hjälp av stopp, särskilt garanterade stopp, kan du förhindra att du förlorar mer än du har råd med.

Vanliga stopp-loss-ordrar är kostnadsfria, men dina positioner kan utsättas för slippage.

Detta sker när marknaden rör sig till din nackdel vid extremt volatila förhållanden. Priserna kan förändras på mindre tid än det tar att bearbeta din order. Din mäklare kanske inte har möjlighet att stänga din position till priset som du ursprungligen angav eftersom detta pris inte längre är tillgängligt.

Om du använder en garanterad stopp så debiteras du å andra sidan en avgift om din stopp triggas. Det beror på att du betalar för att säkerställa att din position stängs på exakt det pris som du begärt. Din mäklare tar på sig risken för att slippage kan inträffa.

Om du är ny på trading kan den här sortens förluster kännas nedslående. Att styra dina känslor och handlingar när det sker är en viktig del i psykologin bakom trading. Trading med hävstång kräver således kunskap och disciplin.

Erfarenhet och planering kan hjälpa dig att förhindra att en trade går så illa att du förlorar mer pengar än du hade från början. Exempelvis bör du vara beredd på att använda stop-loss-ordrar för att ange det maximala beloppet som du är villig att förlora på en trade.

Ibland är marknaden så volatil att inte ens noggrann planering räcker, så det är viktigt att använda hävstången med försiktighet.

Kostnaderna för trading med hävstång

I det tidigare exemplet lånade du i princip pengar från din mäklare för att öppna en hävstångsposition. Som i alla ekonomiska situationer så kostar det att låna pengar.

För vissa produkter debiteras du en avgift om du håller din position öppen efter marknadens handelstider. Din mäklare gör då en räntejustering på ditt konto för att återspegla kostnaden för att finansiera din position över natten.

Det är därför som hävstångsprodukter som CFD:er kan passa bättre för kortsiktiga positioner. Om du håller dem öppna under en längre tid kan det kosta dig en hel del, vilket minskar din potentiella vinst.

Det finns andra produkter, exempelvis terminer, som är strukturerade på ett sätt som gör att du inte behöver betala någon daglig finansieringskostnad. Dessa produkter har istället en bredare spread (skillnaden mellan köp- och säljpriset som kvoteras för en tillgång) som inkluderar den dagliga finansieringskostnaden.

Här är några av kostnaderna som din trading kan medföra:

 • Courtage (när du handlar aktier med CFD:er eller när du investerar i dem)
 • Låneavgifter (när du blankar en aktie med CFD:er)
 • Valutaväxlingsavgifter (när du handlar i en annan valuta än den du äger)
 • Inaktivitetsavgifter (om du inte har handlat på ditt konto under en längre period)
 • Extraavgifter (t.ex. för realtidskurser och grafer från tredje part)

De olika avgifterna varierar också beroende på vilken mäklare du väljer samt hur mäklaren har utformat sitt produktutbud.

Hävstången är inte nödvändig för att du ska lyckas med din trading

Traders som handlar utan hävstång kan köpa den underliggande tillgången utan lånedelen. Den eventuella vinsten blir förvisso mindre, men det blir också risken för att förlora mer pengar än vad som krävs för att öppna positionen.

För den som precis har börjat med trading kan det vara en bra idé att undvika hävstången helt. Det finns tillräckligt med nytt att lära sig och hålla reda på utan att behöva tänka på den extra risken. Du kan också öva med ett riskfritt demokonto och prova på hur det känns att handla på de riktiga marknaderna.

När du känner dig lite säkrare kan du välja att lägga till hävstången i din strategi.

När du väl har bestämt dig för att använda hävstång kan det vara bra att fundera på hur mycket kapital du vill satsa. Ett insättningskrav på bara 10 % låter bra när din position går med vinst, men du kan snabbt förlora saldot på ditt konto om marknaden rör sig till din nackdel.

Oavsett vad du väljer att göra så använd dig av det som du redan har lärt dig i den här kursen. Låt din riskprofil och föredragna trading- eller investeringsstil hjälpa dig i dina val.

Summering av lektion

 • Hävstången är ett sätt för traders att öka sin exponering mot en marknad utan att öka sin initiala investering
 • Även om den här strategin ökar de potentiella vinsterna så förstorar den även eventuella förluster
 • Du kan förlora mer än du ursprungligen investerade vid stora eller snabba marknadsrörelser, såvida du inte använder riskhanteringsverktyg
 • Det finns olika hävstångsprodukter att välja bland med varierande kostnader, hävstång och insättningskrav
 • Även om hävstången är ett praktiskt verktyg så är den inte nödvändig för att du ska lyckas med din trading
Lektion avklarad