Hoppa över till innehåll

Så väljer du rätt produkt

Kurs 2 av 7

Definiera din riskprofil

Din riskprofil är ett mått på hur stor risk du kan ta på dig och hur villig du är att acceptera den risken.

En vanlig missuppfattning är att riskprofilen endast bestäms av din ålder. Vissa menar att ju yngre du är, desto mer bekväm är du med att ta större risker – kanske för att du har mer tid på dig att återhämta dig från eventuella stora ekonomiska förluster.

Andra hävdar att ju äldre du blir, desto mer erfaren blir du och därför också mer bekväm med att utsätta dig för risker.

Även om åldern förvisso är en bidragande faktor, så finns det flera andra saker som påverkar din riskprofil, till exempel var du väljer att placera ditt kapital och hur stor andel av det som du är villig att riskera.

Ditt sätt att hantera pengar ämnade för din pension kan skilja sig från hur du hanterar pengar som avsatts för trading. I den här lektionen ska vi utforska tre riskprofiler och varför det är viktigt att veta vilken du tillhör.

Därför är din riskprofil viktig

Din riskprofil kan hjälpa dig att bestämma hur du deltar på marknaderna – från tradingprodukterna du använder till aktierna som du investerar i och allt däremellan.

Fundera över ditt finansiella mål. Vill du spara ihop till en renovering av din bostad? Är du ute efter att dryga ut reskassan inför en stor semester?

Låt oss titta på tre olika sätt att tjäna pengar på de finansiella marknaderna och vilken riskprofil som motsvarar dig bäst.

Ränta

Ränta förknippas oftast med sparkonton men kan också tjänas på så kallade ”mutual funds” (aktieandelsfonder) och obligationer. En del mäklare erbjuder till och med ränta på likvida medel som ännu inte har öronmärkts för en investering. Kontakta lokala banker eller sök på internet för mer information om vilka alternativ som finns tillgängliga.

Ränta är ett stabilt och förutsägbart sätt att tjäna pengar, oavsett om räntan är fast, sammansatt eller kopplad till inflationen. Fördelen är att du redan från början vet hur hög ränta du kan förvänta dig att få på dina besparingar eller placeringar, och sannolikheten för att du skulle förlora hela ditt kapital är mindre.

Att tjäna ränta på en investering innebär en väldigt liten risk, men om inflationen skulle stiga över nivån på din ränta kommer värdet på din investering att stadigt förlora köpkraft med tiden.

Utdelning

Utdelning är en andel av ett företags vinster som delas ut till aktieägarna. I en perfekt värld skulle du kunna investera i företag vars utdelningar varje år överstiger inflationen.

Dessvärre bestäms utdelningsbeloppen av företagen själva och påverkas ofta av företagens kvartalsresultat. Det betyder att utdelningarna kan minska eller utebli helt.

Utdelningar är också kopplade till ett företags aktiekurs. Det beror på att aktiekursen ibland kan stiga om företaget tillkännager en oväntad utdelning som leder till att efterfrågan på aktien ökar.

Aktiekursen kan dock även sjunka efter att en utdelning har betalats ut. Ditt ursprungliga kapital kan då minska i värde, trots att du får utdelning.

Din avkastning är potentiellt högre än när du tjänar in ränta, men investeringen är mer riskfylld. Det finns ingen garanti för att företaget som du har investerat i ger utdelning. Du kan också förlora kapital beroende på företagets resultat. Att investera i syfte att tjäna utdelningsinkomst anses därför medföra en medelhög risk.

Prisrörelser

När du köper en tillgång, exempelvis en aktie, hoppas du på att senare kunna sälja den till ett högre pris än du betalade. Det här kallas att investera i aktiens prisrörelse. För att dra nytta av prisrörelsen måste du köpa själva tillgången eller öppna en position på den underliggande marknaden med hjälp av en hävstångsprodukt.

När du köper en tillgång som ökar i värde gör du en vinst. Dock finns det ingen garanti för att tillgången som du väljer kommer att öka i värde. När en tillgång som du har investerat i sjunker i värde förlorar du pengar. Med tiden kan du kompensera för den förlusten.

Om du öppnar en hävstångsposition i marknaden kan du gå lång eller kort med olika finansiella instrument, däribland CFD:er. Att investera i syfte att utnyttja prisrörelser anses vara en strategi med hög risk.

Genom att öppna positioner med hävstång tar du din trading till nästa nivå, vilket är en av de största riskerna som du kan ta med dina pengar. Vilken form av investering du väljer beror i hög grad på hur mycket tid du har och vilka produkter du använder.

Du kan också kombinera investeringar som drar nytta av ränta, utdelning och prisrörelser. En börshandlad fond (ETF) med obligationer eller likvida medel som bas kan fungera väl. Överväg att välja en med aktier som ger dig möjlighet att tjäna på både utdelningar och prisrörelser.

Om du är en investerare som föredrar att lägga större fokus på prisrörelser kan din tidshorisont sträcka sig över flera årtionden. Du kan då investera i aktier som genererar en vinst över tid, samtidigt som du får utdelning under tiden.

Traders som intresserar sig för prisrörelser har däremot en mycket kort investeringshorisont, kanske bara några sekunder. Som du ser handlar risk inte alltid om hur mycket tid du har.

Visste du?

Känns själva tanken på att förlora minsta lilla krona av din investering ohållbar eller plågsam? Då kanske du är riskavert.

Det betyder att du inte känner dig bekväm med att ta stora risker, även om det kan ge högre avkastning. Om det stämmer in på dig kan det vara bäst att prioritera produkter med låg risk och fokusera på att tjäna in ränta.

Du skulle kunna prova en aktivitet med medelhög risk, som att investera i aktier för att potentiellt få utdelning och sälja av hela eller delar av ditt innehav när aktiekursen stiger. Du riskerar dock fortfarande att aktiekursen faller och att utdelning inte betalas ut.

Om du är en riskavert person bör du helst undvika hävstångsprodukter tills du känner dig bättre rustad att hantera riskerna som de innebär.

En riskprofil för varje behov

Du kanske har märkt att en person kan ha flera olika riskprofiler samtidigt, beroende på målsättning.

En pensionär har kanske lite pengar som inte behövs förrän om tio, tjugo år. Personen kan ta på sig hög risk genom att använda en tradingstrategi med hävstång eller skaffa sig en portfölj med enskilda aktier, och samtidigt placera en del av sitt kapital på ett sparkonto med hög ränta.

Vilken eller vilka riskprofiler en investerare väljer att använda bestäms av målen med de olika investeringarna.

Hemläxa

Ett sätt att kolla om du har valt rätt riskprofil är att göra ett så kallat ”sömntest”. Fråga dig själv följande:

 • Blir du orolig eller känner att du går miste om något när du stänger din tradingplattform för dagen?
 • Känner du dig hotad varje gång marknaden rör sig emot dig?
 • Har du svårt att sova när du håller positioner öppna över natten?
 • Har du någonsin gått upp mitt på natten bara för att kolla en graf?

Om du svarade ja på någon av frågorna ovan kan det vara dags att se över din strategi. Om dina investeringar eller trades håller dig vaken på natten har du antagligen valt fel riskprofil. Många gånger betyder det att du har tagit på dig mer risk än du klarar av.

Du kan minska din risk genom att stänga några hävstångspositioner och hålla dig till produkter inom en lägre riskprofil.

Profiler med låg, medelhög och hög risk

Din individuella riskprofil spelar en viktig roll för hur du interagerar med marknaderna. Den är dessutom unik för dig, vilket betyder att du bör avgöra vilken som passar dig bäst utifrån dina förutsättningar.

Du kan tillhöra flera profiler samtidigt, och profilerna kan i sig kombinera olika finansiella instrument med både högre och lägre risk.

Generellt delas profilerna in i tre huvudkategorier: låg risk, medelhög risk och hög risk.

Vi ska nu titta närmare på de olika profilerna och hur du kan delta i marknaden med var och en av dem.

Låg risk

En lågriskprofil består i allmänhet av sparprodukter och obligationer.

Visste du?

När en stat, en bank eller ett företag vill samla in pengar utfärdar de ibland en obligation. Det är en form av värdepapper som fungerar som ett lån för utfärdaren och som en investering för dig, köparen.

Utfärdaren lovar att du får tillbaka hela din ursprungliga investering på förfallodatumet – det avtalade datumet då du får din återbetalning.

Obligationer ger normalt en årlig ränta på din investering i form av en kupong. Kupongränta är den term som används för att beskriva räntan som du får på en obligation. Ibland kan du till och med omvandla dina obligationer till aktier efter att de har förfallit.

När du investerar i en obligation lånar du ut pengar till institutionen som har utfärdat den och köper i princip institutionens skuld. Om du väljer att använda obligationer som en del av din strategi för att bygga en förmögenhet bör du lägga på minnet att de inte alltid betalas ut till fullo.
Det finns en risk för att bara en procentandel av din ursprungliga investering betalas tillbaka. Dock får du ofta högre ränta än om du hade satt in pengarna på ett sparkonto istället.

Sparprodukter ger förutsägbar och regelbunden ränta som antingen kan återinvesteras eller spenderas, beroende på behov. Även om de medför en låg risk, så kan ditt kapital tappa i värde.

Tänk dig till exempel att du har ett sparkonto med en fast ränta på 3 % per år och att inflationen uppgår till 5 % ett visst år. Vid årsslutet kommer du att kunna köpa 2 % mindre för pengarna på ditt konto, trots den intjänade räntan.
Med lågriskstrategier som dessa brukar det dessutom ta längre tid att gå med vinst jämfört med om du hade köpt enskilda aktier eller handlat med hävstångsprodukter.

Låt oss nu utvärdera din förståelse.

Fråga

Anta att du håller på att spara till kontantinsatsen på en ny bil. Du har sålt din gamla bil och behöver en ny innan nästa år så att du kan pendla till jobbet utan att behöva förlita dig på kollektivtrafiken. Du väljer att placera dina pengar på ett sparkonto hos din lokala bank. De erbjuder en årlig ränta på 2 % och du sätter in 15 000 kr på ditt konto. Kontantinsatsen på den nya bilen som du vill köpa uppgår till 15 800 kr. Har du råd med kontantinsatsen på bilen som du vill köpa om du tar ut dina pengar efter ett år?

 • a Nej
 • b Ja

Rätt

Fel

Först måste du räkna ut räntan. 2 % av 15 000 kr är 300 kr. Lägg sedan till räntan till din ursprungliga investering. Om du adderar 300 kr till dina 15 000 kr har du totalt 15 300 kr tillgängliga. Det är 500 kr mindre än kontantinsatsen på bilen som du vill ha, så du blir därför tvungen att vänta med ditt bilköp.
Svar

Medelhög risk

Här flyttar vi uppåt på riskkurvan. En portfölj för en medelhög riskprofil kan innehålla enskilda aktier eller till och med kollektiva investeringar som börshandlade fonder (ETF:er), investeringsportföljer eller räntebärande produkter.

Vissa har en mix av både lågriskprodukter och högriskaktier i sina portföljer, vilket i slutändan ger en medelhög riskprofil.

I början kanske du har 80 % av ditt kapital på ett sparkonto och bara 20 % i aktier och justerar sedan proportionen i takt med att du blir bekvämare med att ta dig an större risker.

Fråga

Du har nyss ärvt en summa pengar och funderar på hur du skulle kunna få pengarna att växa på marknaderna. Du bestämmer dig för att lägga undan en del av pengarna till en semesterresa som du vill åka på inom de närmaste två åren. Du har ingenting emot att flytta fram resan om du i gengäld kan få högre avkastning. Eftersom du har en längre och mer flexibel tidsram kan du ta dig an en del risk. Vilken eller vilka av följande finansiella produkter passar din profil?

 • a Hävstångsprodukter
 • b En investeringsportfölj med obligationer och aktier
 • c Båda alternativen

Rätt

Fel

Den här profilen faller normalt inom den medelhöga riskkategorin. I det här fallet skulle du troligtvis välja en investeringsportfölj med en mix av obligationer och aktier med låg, medelhög och hög risk. Även om tiden är på din sida så kan dina investeringar vara volatila och istället tappa i värde. Obligationerna i din portfölj kan hjälpa till att minska en del av volatiliteten. Som redan nämnt finns det ingen garanti för att du gör en vinst med dessa produkter och utfärdaren kanske inte kan betala tillbaka hela din investering.
Svar

Hög risk

Om du har en högriskprofil kanske du väljer att handla produkter med högre likviditet och bygga en investeringsportfölj. Du kan lägga till derivatinstrument såsom CFD:er och andra hävstångsprodukter.

Se alltid till att pengarna som du investerar i en högriskportfölj är pengar som du har råd att förlora. Anledningen är att marknaderna kan vara volatila och att det därmed alltid finns en risk för att du förlorar en del av eller hela ditt kapital.

Hävstångsprodukter omfattas också av olika avgifter som kan sluka dina eventuella vinster.

Här är ett praktiskt sätt för att avgöra hur mycket pengar du behöver för att använda olika finansiella instrument som är förknippade med hög risk:

Hemläxa

Undersök olika hävstångsprodukter, hur de fungerar och vad de kostar med hjälp av tabellen nedan. Fyll i informationen om varje instrument. För att hjälpa dig på traven har vi fyllt i den första.

Produkt Hur fungerar den? Vilka extraavgifter kan tillkomma?
CFD:er

En hävstångsprodukt som används för att ta en position på prisrörelser på en underliggande marknad.

Du tar en position baserat på om du tror att priset kommer att stiga eller falla.

För vissa CFD:er läggs en spread till runt köp- och säljpriset, för andra debiteras ett courtage.

 • Courtage
 • Inaktivitetsavgifter
 • Realtidskurser för vissa aktier
 • Valutaväxlingsavgifter
 • Dagliga finansieringskostnader
Företagsaktier
Terminer
Turbowarranter
Bull & Bear-certifikat
Warranter

Tänk på att du med vissa hävstångsprodukter som CFD:er kan förlora mer än din initiala insats, så se till att vara beredd på denna ekonomiska förlust.

När du väl har förstått vilken profil (eller vilka profiler) som ditt förmögenhetsskapande faller inom blir det lättare att avgöra din riskaptit och därmed vilka produkter som är rätt för dig.

Summering av lektion

 • Din riskprofil bestäms av dina finansiella mål och din riskaptit, inte bara din ålder
 • Det finns i huvudsak tre riskprofiler som du kan tillhöra: låg, medelhög och hög
 • Beroende på vilken riskprofil du tillhör kan du välja att fokusera på att tjäna ränta och utdelning, eller försöka tjäna pengar på prisrörelserna på marknaden
 • Om du känner dig obekväm med bara tanken på att förlora minsta lilla summa pengar på marknaden kan du vara en riskavert person
Lektion avklarad