Hoppa över till innehåll

Så väljer du rätt produkt

Kurs 5 av 7

Tidens betydelse

Tiden kan vara en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till när du fattar beslut i din trading eller investering. Den kan också påverka din riskprofil som vi diskuterade i en tidigare lektion.

För att komma underfund med vilka produkter som kan hjälpa dig att nå dina finansiella mål bör du fundera på när du ska gå in i marknaden och när du borde stänga dina positioner.

Den tidsperiod under vilken du planerar att hålla dina positioner öppna brukar benämnas din ”tidshorisont”.

Den skiljer sig mellan traders och investerare och du kan dessutom använda flera olika strategier samtidigt beroende på din målsättning. Att förstå vilka tidshorisonter du har kan göra det lättare att planera och nå dina finansiella mål.

Tidshorisonter för investering

Målet med investeringsdelen av din plan är att tjäna pengar som du inte planerar att använda inom en nära framtid. Här kanske du väljer att behålla dina investeringar i flera år.

Tidshorisonter kan delas in i tre kategorier: långa, medellånga och korta. De baseras på dina mål och kan hjälpa dig att välja rätt produkter för att nå dem

En bild som visar den potentiella avkastningen på en investering med en lång tidshorisont.

Den som har en lång tidshorisont räknar med att behålla sina investeringar i 10–20 år eller kanske ännu längre. Pensionssparande faller normalt inom denna kategori eftersom det är en form av sparande som det är bra att komma igång med tidigt.

Du kan välja mer konservativa produkter, som sparkonton eller penningmarknadskonton, men inte ens dessa kan ge någon garanti för att din investering kommer att öka i värde.

Visste du?

Du kanske tror att ett sparkonto är ett säkert kort, men din investering kan fortfarande minska i värde.

Om inflationen stiger över din ränta kommer dina pengar att tappa värde, även om den fysiska mängden ökar. Det beror på att värdet på pengarna ökar för långsamt i förhållande till prisökningen på allt annat.

Ett sätt att motverka detta är genom att diversifiera din portfölj med andra tillgångsslag, som aktier eller obligationer.

Om du planerar att investera i tre till tio år kan du sägas ha en medellång tidshorisont. Det kan passa dig om du exempelvis vill spara pengar för att senare hjälpa ditt barn under deras studietid.

För att nå ditt mål kan du köpa obligationer och aktier eftersom du kan behålla dina innehav tillräckligt länge för att dra nytta av potentiella kuponger (ränteutbetalningar på obligationer) eller aktieutdelningar.

Korta tidshorisonter brukar definieras som mindre än tre år. Du kanske planerar att köpa en ny bostad eller behöver använda pengarna till ett annat inköp snart.

I det här fallet kanske du hellre vill investera i produkter som kortsiktiga obligationer så att du får tillgång till dina pengar snabbare.

Svåra ekonomiska förhållanden kan sätta press på en portfölj och minska chanserna för att den ger vinst. I vissa situationer kan hela marknaden uppleva en ekonomisk nedgång. Det här behöver dock inte nödvändigtvis avskräcka en långsiktig investerare eftersom tuffa tider inte varar för evigt och en investeringsportfölj har chans att återhämta sig.

Visste du?

Som vi såg i början av covid 19-pandemin kan marknaderna vara mycket volatila. Vissa marknader tappade över en tredjedel av sitt värde på bara några veckor.

Lyckligtvis återhämtade sig marknaderna efter den inledande paniken.

Det kan ta några år innan din förlustposition börjar ge vinst, men om du har en tillräckligt lång tidshorisont kan du dra nytta av återhämtningen.

Det är viktigt att tänka på att enskilda aktier ibland kan kollapsa och aldrig återhämta sig. En diversifierad portfölj med tillgångar inom olika sektorer, geografiska regioner och med olika aktier är en vanlig strategi för att bättre skydda investeringar.

Tidshorisonter för trading

Till skillnad från långsiktiga investerare brukar traders snarare fokusera på hur deras positioner utvecklas på kort sikt. Här kanske du håller en position öppen i några minuter eller några timmar.

Du kan också hålla en position öppen i flera dagar eller till och med månader. Valet beror på flera faktorer.

En bild som visar den potentiella avkastningen på en position med en kort tidshorisont.

För det första kan du använda dig av derivat med hävstång för att förstora dina potentiella vinster på kort sikt. Det kan leda till större förluster än vad du hade fått om du handlat på marknaden utan hävstång, men en snabb exitstrategi kan hjälpa dig att minimera de negativa effekterna av en förlustposition.

Kom ihåg att traders måste vara på sin vakt hela tiden, noga bevaka sina positioner och fatta snabba beslut om huruvida de ska ta ut en vinst eller stänga en förlustposition. Att vänta några dagar för att se vad som händer kan leda till stora förluster eller förvandla en vinstposition till en förlustposition.

För det andra behöver du ett konto för att finansiera din trading. Den dagliga finansieringskostnaden kan verka liten, men med tiden kan den växa till en stor summa.
Kostnaderna kan skapa onödig press, så det kan vara bra att förstå exakt vad du debiteras för.

Slutligen kommer dina tidshorisonter sannolikt även att påverkas av din tradingstil, som vi tog upp i en tidigare lektion.

Om du är daytrader eller skalpare stänger du antagligen dina positioner vid handelsdagens slut. Dessa positioner brukar normalt öppnas och stängas inom loppet av några sekunder eller minuter.

Eftersom du strävar efter att tjäna pengar på små marknadsrörelser kan hävstångsprodukter hjälpa dig att maximera dina potentiella vinster. Glöm inte att de även kan förstora eventuella förluster.

Swing-, momentum- och positionstraders kan däremot stanna i marknaden under flera dagar, veckor eller till och med månader. Om din stil hör till någon av dessa kategorier har du troligtvis längre tidshorisonter. En del derivatprodukter kanske inte passar dig eftersom de medför en daglig finansieringskostnad.

Sambandet mellan tid och risk

Om du har en lång tidshorisont dröjer det längre innan du kan utnyttja dina pengar.
Alternativkostnaden kan därmed bli högre och marknaderna har mer tid på sig att utvecklas till din nackdel.

Tiden ökar med andra ord avståndet till dina pengar och kan minska pengarnas potentiella värde. Ju längre tid, desto mer kan den påverka värdet på din förmögenhet.

Hur länge du planerar att hålla en position öppen kan också hjälpa dig att avgöra hur stor risk du är villig att acceptera. Ett argument är att ju längre tidshorisont du har, desto mer risk kan du ta. Man antar här att du har bättre möjlighet att vänta tills marknaden återhämtar sig.

Andra hävdar att pensionärer är mer öppna för att ta på sig större risk, kanske för att de har längre erfarenhet eller mindre behov att säkra kapital för framtiden.

I slutändan är det upp till dig att avgöra hur stor risk du är villig att ta. Du kan hålla dig till produkter som verkar säkrare eller använda flera produkter för att tillgodose olika finansiella behov.

Kom ihåg att du kan ha olika exitstrategier för dina trading- och investeringspositioner, vilket även påverkar hur mycket tid du kan lägga på att bevaka din portfölj och dina positioner.

Om du investerar på lång sikt kan du ha en tidshorisont som spänner över flera årtionden. Då behöver du inte kontrollera din portfölj lika ofta.

Däremot måste du hålla närmare koll på kortsiktiga positioner. Prisrörelser kan ske på bara några sekunder och leda till stora förluster på dina öppna positioner.

Om du inte har tid att bevaka marknaden kan det vara bättre att satsa på investering eftersom tidshorisonten brukar vara längre där.

Summering av lektion

  • Tidshorisonten för var och en av dina trades och investeringar kan skilja sig beroende på dina mål
  • Du kan ha flera positioner med olika tidshorisonter
  • Produkttyp, kostnader och tradingstil kan också påverka hur länge du håller en position öppen
  • Hur stor risk du tar hör ofta ihop med hur länge du är villig att vänta på att få avkastning på din investering
  • Ingen produkt kan garantera att ditt kapital aldrig förlorar värde eftersom all trading eller investering medför en viss grad av risk
Lektion avklarad