Hoppa över till innehåll

Så väljer du rätt produkt

Kurs 6 av 7

Hitta rätt produkt

Det finns många sätt att interagera med marknaderna för att försöka uppnå ekonomisk frihet. I den här lektionen ska vi titta närmare på de olika produkterna som finns tillgängliga samt vilka fördelar och risker som är förknippade med dem.

Kom ihåg att du bör välja en produkt utifrån dina egna förutsättningar, som din riskaptit, när du kommer att behöva stänga din position eller sälja dina aktier och hur mycket tid du kan lägga på att bevaka dina ordrar.

Investeringsprodukter

Om du är ute efter att få avkastning från marknaden på lång sikt kan investeringsprodukter passa din strategi. Även om de inte handlas med hävstång medför
de fortfarande en marknadsrisk.

Du kan behålla dina investeringar i flera år, så länge du är nöjd med avkastningen och kvaliteten på ditt innehav.

Aktiehandel

En symbol för ett företag bredvid ett cirkeldiagram som visar hur företagsaktier representerar olika procentandelar av ägande.

Den här aktiviteten är troligtvis den första som du kommer att tänka på när du tänker på aktiemarknaden. Aktiehandel syftar på att köpa ägarandelar i ett börsnoterat företag.

Om du väljer att bygga dig en förmögenhet genom aktiehandel blir du ägare till tillgångarna som du köper. Du får också rätt till den utdelning som investeringen kan ge.

Utdelningarna bestäms av företaget, som kan välja att inte betala ut dem eller att upphöra med dem helt. Vissa företag använder sin vinst till att köpa tillbaka sina egna aktier eller väljer istället att investera den i nya förvärv.

När marknaden är i baisse (minskar i värde) kan till och med de aktier som ger bäst avkastning i världen hamna under press och minska i värde. Kvalitetsaktier kan dock återhämta sig med tiden och belöna tålmodiga investerare.

Aktiehandel ger dig möjlighet att bygga en diversifierad portfölj genom att köpa aktier i företag som du tror kommer att öka i värde med tiden. Om du bedömer att en aktie inte utvecklas så bra som du hade hoppats kan du sälja den och leta efter ett bättre alternativ.

Till skillnad från andra tradingprodukter debiteras du vanligen låga, eller inga, avgifter för aktieinnehav på ett investeringskonto. Det är en bra nyhet, för om du hittar en vinnande aktie gör du troligtvis bäst i att behålla den så länge du kan. De flesta mäklare debiterar dock courtage när du köper och säljer akier.

Förvaltade portföljer

Dessa är ett alternativ till att köpa enskilda aktier. De sköts ofta av en förvaltare som gör grovjobbet åt dig med att välja ut aktier och sätta ihop en diversifierad portfölj

Ett diagram som visar en förvaltad portfölj som innehåller en kombination av olika aktier, obligationer och råvaror.

Förvaltade portföljer utformas utifrån din riskprofil, så leta efter en som passar dig. Oftast ingår även obligationer och råvaror i portföljerna, vilket ökar diversifieringen.

Eftersom tillgångarna handlas utan hävstång kanske du tror att de bara passar mer riskaverta personer, men förvaltade portföljer kan även innehålla mer riskfyllda investeringar som ökar de förpliktelser som kommer med investeringen.

De kan användas som en stabil ingångspunkt till marknaden eftersom de erbjuder såväl omedelbar diversifiering som expertförvaltning i en och samma produkt.

Visste du?

Vet du vilka aktier du borde investera i? Är du säker på att du har tillräckligt med tid för att bevaka alla?

När du väljer en förvaltad portfölj sköts en stor del av jobbet åt dig. Du sparar tid och kan låta proffsen sköta diversifieringen. Det är dock ingen riskfri lösning.

Som med alla portföljer kan de uppleva prisnedgångar på kort sikt på grund av de allmänna marknadsförhållandena.

Även portföljförvaltare kan fatta dåliga investeringsbeslut och exempelvis välja fel sektorer eller aktier.

Börshandlade fonder (ETF:er)

En bild som visar att ETF:er består av en kombination av aktier, obligationer och andra tillgångar som alla följer en specifik sektor.

Börshandlade fonder (ETF:er) följer en samling aktier, som ett index, eller till och med olika tillgångar, till exempel enskilda aktier eller obligationer. De är ett relativt enkelt sätt att få exponering mot ett urval aktier.

Du köper dem på samma sätt som du köper aktier via ett aktiehandelskonto och de kan också ingå i förvaltade portföljer.

Tack vare diversifieringen och de låga kostnaderna är de här produkterna en annan väg som du kan välja för att påbörja din resa som investerare.

Du sparar tid eftersom du slipper analysera enskilda aktier utan kan istället välja en ETF med ett tema, till exempel globala aktier. Du behöver inte heller bekymra dig om att bevaka de olika aktierna som ingår i fonden.

Börshandlade råvaror (ETC:er)

Börshandlade råvaror (ETC:er) liknar ETF:er, men istället för aktier eller index har de råvaror som underliggande tillgång.

Det kan vara en enda typ av råvara eller ett diversifierat index med råvaror kring ett visst tema, som jordbruk. En ETC kan innehålla flera olika jordbruksprodukter, som korn, majs och mjölk.

Trading och hävstångsprodukter

När du väl börjar använda hävstång lämnar du investeringssfären för att istället ta steget in i tradingens värld.

Som du har fått lära dig kan aktier handlas utan hävstång och användas som en långsiktig investering. Genom att tillämpa hävstång på samma aktier skiftar du fokus från långsiktig tillväxtpotential till kortsiktiga prisförändringar.

Hävstångseffekten ger dig större exponering mot marknaden i utbyte mot en relativt liten initial insats. Risken ökar eftersom dina potentiella vinster och förluster förstoras.

Många finansiella instrument har inbyggd hävstång och kan användas på de flesta underliggande marknader, som aktier, råvaror, valuta eller index. Istället för att bara köpa en tillgång direkt tar du en hävstångsposition och ökar på så vis omedelbart risken och avkastningen på din trade.

Hävstångsderivat används främst av kortsiktiga traders som hoppas på att tjäna pengar på en uppgång eller nedgång i marknaden.

CFD:er (contracts for difference)

Trading med CFD:er är ett sätt att ta en position på förändringarna i priset på en tillgång. Istället för att äga själva tillgången handlar du på prisrörelserna på den underliggande marknaden.

CFD:er använder också hävstång, men de är relativt enkla att förstå sig på. De gör det möjligt att gå lång eller kort i valfritt tillgångsslag.

En bild som visar hur hävstången förstorar vinster och förluster.

Den prisnivå på vilken du öppnar en CFD-position baseras på värdet på den underliggande tillgången. Eftersom det är en hävstångsposition betalar du bara en andel av den faktiska kostnaden för att handla på tillgången och gå in i marknaden. Hävstången medför en extra risk eftersom både vinster och förluster förstoras. Låt oss titta på hur det fungerar.

Tänk dig att du vill handla på en viss aktie som värderas till 24,50 kr. Du öppnar en position genom att köpa 1 000 CFD:er. Det totala värdet på din position är 24 500 kr och du måste sätta in ett säkerhetskrav på 10 % (dvs. 2 450 kr). Hävstången är här 10x, vilket motsvarar tio gånger exponeringen mot marknaden.

Fråga

Vi utgår från exemplet ovan och tänker oss att aktiepriset nu stiger till 26 kr. Du stänger din position och gör därmed en vinst på 1,50 kr per aktie. Hur stor är din totala vinst och hur stor procentandel av din ursprungliga investering motsvarar det?

  • a 2 600 kr och 51,22 %
  • b 1 500 kr och 51,22 %
  • c 1 500 kr och 61,22 %
  • d 2 600 kr och 61,22 %

Rätt

Fel

Eftersom du köpte exponering mot 1 000 aktier motsvaras din totala avkastning av vinsten på 1,50 kr per aktie multiplicerat med 1 000, vilket är 1 500 kr. Om du delar dina 1 500 kr med din initiala insats på 2 450 kr och sedan multiplicerar resultatet med 100, får du en vinst på 61,22 %.
Svar

Optioner

Dessa finansiella instrument har en struktur som gör dem något mer komplexa än CFD:er.

Optioner är kontrakt som ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en tillgång på eller före ett avtalat datum (förfallodatum) till ett överenskommet pris (lösenpris). Du betalar en så kallad premie för att köpa en option, men din order exekveras endast om du löser in optionen.

Det finns i huvudsak två typer av optioner: vanilla och barriers.

Vanilla-optioner

Vi börjar enkelt. Du använder köpoptioner om du tror att marknaden kommer att stiga, medan säljoptioner ger dig möjlighet att ta position på en fallande marknad. Eftersom du inte är skyldig att exekvera din order kan du låta optionen förfalla om marknaden rör sig till din nackdel

En graf som visar hur en köpoption kan fungera när du köper marknaden i tron om att den kommer att stiga.

Hävstången ingår i optionspriset, men förutom den finns det även andra saker som du behöver tänka på. Lösenpriserna och förfallodatumen gör optioner till komplexa instrument. Formeln för att fastställa deras värde använder variabler som känslighet för volatilitet eller effekten av ränteförändringar.

Barrier-optioner

Dessa är lite mer komplicerade eftersom du väljer vilken nivå optionen ska lösas in på. Din totala risk blir i princip som en stopp-loss på din order. Barrier-optioner förändras punkt för punkt med den underliggande tillgången, så om priset på den underliggande tillgången förändras så gör även priset på din option det.

Du kan också använda en säljoption som en hedging-strategi om du oroar dig för att marknaden kan komma att sjunka. Istället för att sälja av ditt aktieinnehav kan en säljoption på ett index som Sverige30 fungera som ett extra lager av skydd för din portfölj.

Om marknaden tappar i värde kommer din aktieportfölj att bli mindre värd, men du kan göra en vinst på säljoptionen och på så vis minimera din totala förlust.

Vill du lära dig mer? Utforska vår kompletta kurs om optioner här.

Spot

Spothandel erbjuds på valuta, index, ETF:er, aktier och råvaror och innebär att du betalar det rådande marknadspriset på tillgången som du handlar.

En spotmarknad kan syfta på såväl en fysisk underliggande tillgång som ett derivatinstrument. Den största skillnaden är att det inte sker någon leverans av de underliggande tillgångarna när du använder hävstångsprodukter – du handlar bara på tillgångarnas prisrörelser

Om du tror att ett index kommer att stiga i värde under de närmaste veckorna kan du ta en position på indexets spotpris. Hävstången förstorar den potentiella risken och avkastningen på positionen.

Spothandel är i många avseenden den mest grundläggande formen av trading, men hävstången lägger till ett lager av komplexitet. Det finns inget förfallodatum, så du kan hålla din position öppen så länge du vill utan att behöva oroa dig för att den ska löpa ut.

Terminer

En illustration som förklarar skillnaden mellan spothandel, optioner och terminskontrakt.

Ett terminskontrakt är ett avtal mellan en köpare och en säljare om att handla en tillgång till ett fastställt pris på ett överenskommet datum i framtiden. I motsats till optionshandel har du ingen skyldighet att genomföra affären.

Din potentiella förlust är dessutom inte begränsad, så du kan förlora mer pengar än du har på ditt tradingkonto. Anta att du tror att priset på Sverige30 kommer att stiga under de närmaste tre månaderna. Du öppnar ett terminskontrakt för att kunna köpa marknaden på ett visst framtida datum till ett lägre pris än du tror att den kommer att handlas på.

Om den underliggande marknaden istället rör sig till din nackdel och priset sjunker, kommer det fastställda priset innebära att du gör en förlust. Eftersom du är skyldig att genomföra köpet måste du ha tillräckligt med pengar på ditt konto för att täcka förlustpositionen.

Terminer använder också hävstång, men kostnaden för den är inbyggd i priset och dras av varje dag från kostnaden för din position.

Du kan handla terminer på flera olika marknader, som aktier, index, obligationer eller råvaror.

Om du handlar direkt på själva marknaden kommer du att få ta emot en leverans av tillgången. Det här händer dock först efter förfallodatumet, så du kan undvika det genom att sälja ditt kontrakt innan dess.

Du kan också handla terminskontrakt med CFD:er, vilket innebär att du aldrig kommer att äga den fysiska underliggande tillgången.

Börshandlade produkter (ETP:er)

Det finns ett brett utbud av börshandlade produkter (ETP:er) att handla, som varierar beroende på var du bor. Även om ETC:er och ETF:er också hör till denna kategori, så används de framför allt vid långsiktig investering.

Vissa börshandlade produkter, som de vi ska titta på här, är mer sofistikerade än andra och kan vara bättre lämpade för traders än investerare. Anledningen är att de är utformade för att hjälpa dig att utnyttja kortsiktiga prisförändringar i en underliggande tillgång.

Dessa produkter kan ge dig exponering mot många olika tillgångar, däribland aktier, index, valuta, råvaror och till och med kryptovalutor.

Låt oss ta en titt på hur de fungerar och hur de skiljer sig från OTC-handlade produkter som CFD:er.

Turbowarranter

Ett exempel på hur hävstången fungerar när du handlar en turbowarrant och hur den finansieras.

Turbowarranter är värdepapper som handlas med hävstång. Du kan använda dem för att gå lång eller kort i en marknad och turbopriset rör sig punkt för punkt med den underliggande tillgången.

För varje turboposition väljer du en knock-out-nivå som avgör din maximala risk. Det är på den här nivån som din position stängs om marknaden rör sig till din nackdel. Din initiala insats motsvarar också din maximala potentiella förlust.

Det finns två olika typer av turbowarranter: långa och korta. Du köper en lång turbo om du förväntar dig att priset på den underliggande marknaden kommer att stiga. Om priset stiger gör du en vinst.

Korta turbowarranter passar bäst när du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att sjunka. Om det gör det kommer priset på den korta turbowarranten att stiga i värde.

Dessa instrument handlas med hävstång, men storleken på hävstången bestäms av din knock-out-nivå: ju närmare avstånd mellan knock-out-nivån och den underliggande tillgångens aktuella pris, desto större hävstång.

De kan också vara ett bra verktyg för traders som vill ha en hävstångsprodukt som ger ett skydd mot förluster.

Warranter

Dessa hävstångsprodukter ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till det pris du väljer (lösenpriset) någon gång i framtiden. Precis som med optioner får du betala en premie, men din risk är begränsad till din ursprungliga insats.

Om du vill ta en lång position köper du den underliggande marknaden med en köpwarrant. I det här fallet tror du att marknadspriset kan stiga över lösenpriset. Om det gör det kan du utöva din rätt att köpa det underliggande instrumentet till ett lägre pris än det aktuella marknadspriset.

Om du istället har tänkt sälja det underliggande instrumentet använder du en säljwarrant och tar alltså en kort position. I det här fallet förutspår du att marknaden kommer att falla och försöker göra vinst på att sälja det underliggande instrumentet till ett högre pris än det aktuella marknadspriset.

Låt oss titta på ett exempel. Anta att du har bevakat aktiekursen för XYZ AB, som i nuläget står i 1 100 kr per aktie. Du tror att den kommer att stiga inom den närmaste fyra veckorna och bestämmer dig därför för att köpa en köpwarrant för 100 kr med ett lösenpris på 1 000 kr.


Ett diagram som visar hur hävstången fungerar när du handlar med en köpwarrant.

Om din prognos stämmer och aktiepriset stiger till 1 500 kr, kan du utöva din rätt att köpa och göra en vinst på 400 kr. Eftersom du handlar med ett hävstångsderivat behöver du inte äga själva aktien för att tjäna pengar.

Om din prognos hade varit felaktig och aktiekursen för XYZ AB hade fallit till 500 kr, hade du bara förlorat din ursprungliga insats på 100 kr, tack vare produktens inbyggda riskskydd.

Kombinationen av begränsad risk och hävstång innebär att du kan öka din exponering mot den underliggande marknaden och öka din potentiella vinst, samtidigt som du förhindrar att din förlust förstoras.

Bull & Bear-certifikat

Bull & Bear-certifikat är en annan börshandlad produkt som traders kan använda för att begränsa sin risk. Dessa produkter ger dig exponering mot tillgångar som aktier, råvaror eller valuta.

De är utformade för traders, men även långsiktiga investerare kan använda dem med lägre nivåer av hävstång. Det beror på att du själv kan välja nivån på din hävstång utifrån din riskprofil när du handlar Bull & Bear-certifikat.

Certifikaten har inte heller något förfallodatum, men om du håller ett certifikat öppet i mer än en dag kommer utvecklingen att börja skilja sig mellan certifikatet och den underliggande tillgången. Det beror på att hävstången sätts samman vid handelsdagens slut.

Dina potentiella vinster förstoras, men så även eventuella förluster. För att beräkna dem multiplicerar du den dagliga utvecklingen för den underliggande tillgången med hävstången som du valt.

Precis som warrranter begränsar dessa produkter din risk så att du aldrig kan förlora mer än din ursprungliga insats.

Ett diagram som visar hur hävstången fungerar när du handlar med Bull & Bear-certifikat över en dag.

Låt oss titta på ett exempel. Anta att du bestämmer dig för att gå lång i XYZ AB och köper ett Bull & Bear-certifikat med X5 hävstång för 200 kr. Tack vare hävstången kan du ta en position värd 1 000 kr.

Om det underliggande priset stiger med 20 % och marknaden stänger på 1 200 kr vid dagens slut, kommer din vinst att motsvara 200 kr (en avkastning på 100 %).

Om den underliggande marknaden stiger med ytterligare 20 % med samma X5-certifikat nästa dag, skulle den stänga på 1 440 kr. Din vinst skulle nu vara 440 kr.

Sammansättningseffekten som vi ser här fortsätter så länge du håller din position öppen. I början på varje ny handelsdag kommer din hävstångsnivå (X5) alltså att tillämpas på det nya totala värdet på din position.

Även förluster påverkas av sammansättningseffekten. Om det underliggande priset hade sjunkit med 20 % efter den första handelsdagen skulle marknaden ha stängt på 800 kr. Marknaden rörde sig förbi din ursprungliga insats, så din position hade stängts automatiskt.

Kom ihåg att både dina vinster och förluster påverkas, så du kan behöva bevaka eventuella långsiktiga positioner.

Välja rätt kombination av produkter

Som du ser finns det många olika produkter som du kan använda för att få tillgång till de finansiella marknaderna. I de tidigare lektionerna gick vi igenom hur din riskprofil och tidshorisont kan hjälpa dig att välja rätt produkter för just dig.

Det kan också vara bra att ta hänsyn till hävstången och hur bra du förstår de olika produkterna innan du fattar ditt beslut. Glöm dock inte att du kan ha flera olika finansiella mål. Du skulle därför kunna använda dig av en strategi med flera produkter, som vi kommer att ta upp i den sista lektionen.

Summering av lektion

  • Aktiehandel, förvaltade portföljer och investering i ETF:er och ETC:er är olika former av långsiktig investeringsverksamhet som inte använder hävstång och som kan anses ha en låg risk
  • Kortsiktig trading kan delas in i OTC-produkter och andra börshandlade produkter som båda kan anses medföra en hög risk och har unika fördelar
  • Med OTC-produkter som CFD:er kan du handla på spotmarknader, optioner eller terminer
  • Börshandlade produkter som turbowarranter, Bull & Bear-certifikat och warranter hjälper dig att begränsa din risk så att du aldrig förlorar mer än din ursprungliga insats
  • CFD:er, turbowarranter, Bull & Bear-certifikat och warranter anses alla vara derivat som handlas med hävstång, så det sker aldrig någon fysisk leverans av den underliggande tillgången
Lektion avklarad