Hoppa över till innehåll

Så väljer du rätt produkt

Kurs 4 av 7

Det komplexa med trading

En annan aspekt att tänka på när du väljer en produkt är hur komplex den är. Med andra ord: Förstår du exakt hur den fungerar? Om inte kan du behöva läsa på om för- och nackdelarna med produkten innan du lägger till den i din strategi.

Överväg att köpa aktier i ett börsnoterat företag – det brukar anses vara den enklaste formen av handel på de finansiella marknaderna. Det finns flera faktorer som kan påverkar vilka aktier du köper, däribland:

  • Kursgrafer och kursrörelser
  • Historiska och aktuella finansiella data
  • Relevanta makroekonomiska händelser
  • Eventuell erfarenhet av att ha använt företagets produkt

Lägg till valutaomvandling och ränteeffekter på listan över saker att tänka på, så kan en grundläggande investering plötsligt te sig komplex.

Så fort du tar klivet in i tradingens värld blir allting ännu mer invecklat, men genom att studera drivkrafterna bakom en viss produkt eller tillgång kan det bli lättare att förstå hur den fungerar.

Vissa tillgångar, som kryptovalutor, är lockande just för att de verkar enkla. Men den extrema volatiliteten på denna marknad gör tillgångarna komplexa – för att inte nämna det växande antalet ”alt coins” med sina vitt skilda användningsområden.

Ett annat exempel är råvaror som ser ut att styras av utbud och efterfrågan. Men dessa faktorer är inte konstanta. Produktionen sker på olika prisnivåer, vilket ständigt förändrar ekvationen.

Vi tar och tittar på vad som gör en produkt komplex och hur det påverkar ditt sätt att handla.

Pris

Historiska grafer och realtidsgrafer som dessa följer prisrörelser.

En skärmavbild av en graf med realtidspriser för en CFD-position på EUR/SEK.

Det här är förmodligen det första som du kommer att tänka på när du ska välja en produkt.

Vanligtvis hittar du pris- och kostnadsinformation i orderfönstret innan du tar en position.

Tillgångar som aktier noteras på en börs, så du kan leta upp priserna och få fram historiska grafer. Att förstå hur prissättningen går till är dock inte alltid enkelt.

Vissa priser är svåra att få tag på. Rodium är en liten del av platinagruppens metaller (PGM) där vi också hittar mer välkända metaller som platina och palladium. Att handla rodium kan vara svårare än att handla andra råvaror eftersom det kan vara krångligt att få fram realtidspriser för tillgången.

Ibland finns det inte bara en källa till priset på en tillgång. West Texas Intermediate (WTI) och Brent är olika typer av råolja som därför handlas till olika priser. Om du planerar att handla på denna marknad måste du se till att du har koll på vilket pris du ska utgå från.

Bulkråvaror och kryptovalutor är andra marknader med komplex prissättning. Om du väljer att handla en tillgång från någon av dessa kategorier kan det vara värt att fråga din mäklare om var priserna hämtas ifrån och hur prisstrukturen ser ut.

Nyheter och händelser

Nyheter är en annan faktor som göra din trading eller investering mer komplicerad. Finansiella rapporter och stora nyhetsrubriker leder ofta till volatilitet på specifika marknader som påverkas av händelsen.

En skärmavbild på en prisgraf som visar ökad volatilitet och en prisuppgång för en tillgång till följd av ett nyhetsmeddelande.

Detta kan göra din trading mer komplicerad eftersom du inte bara måste bevaka relevanta prisgrafer, utan också hålla koll på ekonomiska händelser som kan få priset att fluktuera.

I vissa fall kan en nyhet som rör en marknad även påverka en annan. Till exempel så kan ett amerikanskt techbolag redovisa positiva intäkter, men ändå minska i värde eftersom den bredare branschen har drabbats av stora förluster som påverkar sentimentet för teknikaktier.

Men hur är det när du handlar på ett valutapar som USD/GBP? Valutor kan också uppleva ökad volatilitet till följd av räntebesked och rapporter om sysselsättning eller ekonomisk tillväxt.

För att vara förberedd på detta kan det vara bra att hålla ett öga på ekonomiska kalendrar och affärsnyheter. Den tradingplattform som du väljer kan också ha ett realtidsdataflöde när du kan välja källor som du vill följa. Tjänsten kan dock vara avgiftsbelagd.


Visste du?

Att ”handla på nyheter” är en strategi som går ut på att dra nytta av den ökade volatiliteten på marknaderna i spåren av relevanta händelser och finansiella rapporter.

Den här strategin lämpar sig bäst för kortsiktiga positioner eftersom marknadsutsikterna snabbt kan förändras, särskilt om resultatet som tillkännagavs är oväntat högt eller lågt.

Att handla på nyheter kräver inga avancerade kunskaper inom teknisk analys, men är trots det kanske inte den bästa vägen framåt för den som är ny på trading.

Nyheter är oförutsägbara och de efterföljande prisfluktuationerna kan vara kortvariga, vilket ökar din risk. Dessutom finns det ingen garanti för att marknaden kommer att röra sig i den riktning som förutspåtts.

Innan du väljer vilken tillgång du ska handla bör du undersöka vilka ekonomiska händelser som kan påverka tillgången samt när rapporter och tillkännagivanden väntas släppas.

Tänk på att du inte kan vara förberedd på allt. Naturkatastrofer, krig och liknande går inte att förutse och förbereda sig på, men påverkar sannolikt dina öppna positioner.

Derivat

En bild som visar hur priset på en derivatprodukt rör sig parallellt med och speglar priset på den underliggande marknaden över tid.

Trading med derivatprodukter ökar komplexiteten som är förknippad med marknaderna. Det beror på att dessa produkter hämtar sina priser från underliggande tillgångar med hjälp av lite olika metoder.

CFD:er försöker återspegla priset på den underliggande tillgången. Här beror eventuella skillnader mellan tillgångens pris och kostnaden för din trading på avgifterna för att öppna en position.

Går vi sedan in på optioner blir det krångligare. Optioner använder avancerade matematiska formler för att fastställa priset på ett kontrakt. Många av faktorerna som används i formeln – som riskfri ränta, volatilitet och förmodad utdelning – är svåra att fastställa.

Visste du?

Riskfri ränta är den avkastning som du kan förväntas få på en investering som inte har någon risk.

Siffran är teoretisk och det finns alltid någon form av risk förknippad med en investering.

För att beräkna den riskfria räntan subtraherar du inflationstakten från räntan på en statsobligation under samma tidsperiod som din investering.

En statsobligation är en typ av skuldbaserad investeringsprodukt som utfärdas av staten. I princip så lånar du ut pengar till staten i utbyte mot ränta och löftet om att få tillbaka din ursprungliga investering när lånet löper ut.

Terminer får också sina priser från en underliggande marknad, men uträkningen är enklare än för optioner. Precis som andra derivat följer dessa instrument den underliggande marknaden nära.

Det finns ytterligare en aspekt som gör de här produkterna mer riskfyllda och sofistikerade: hävstången.

Hävstång

Som vi förklarade i den förra lektionen krävs det en relativt liten insats när man handlar med hävstång för att få ökad exponering mot marknaden. Detta förstorar den potentiella vinsten eller förlusten på en position.

En liten triangel med en större som visar att kapitalet som krävs för att öppna en position med hävstång är mindre än exponering som den ger.

Om marknaden är volatil kan värdet på din position förändras snabbt. På grund av att förändringar kan ske så snabbt måste du bevaka din position noga och agera snabbt – eller använda dig av andra riskhanteringsstrategier.

Onlinemäklare brukar i regel erbjuda tillgång till flera olika verktyg för att hjälpa dig att hantera din risk. Glöm inte att du kan använda dig av villkorade ordrar, såsom stop-loss, på din mäklares plattform. Dessa kan utföra åtgärder åt dig när du inte sitter framför skärmen.

Om du väljer att använda en stopp-loss måste du veta exakt på vilken nivå du vill stänga din position för att minimera din förlust om marknaden rör sig till din nackdel. Vill du dessutom undvika slippage kan du använda en garanterad stopp, men du debiteras då en avgift om din stopp triggas.

Det kan tyckas vara en enkel lösning, men om din förlustposition triggar din stopporder och marknaden sedan återhämtar sig och börjar röra sig till din fördel igen, kommer du inte att gynnas av det. Din position kommer redan att vara stängd och du har inte längre någon chans att potentiellt omvända din förlust till en vinst.

Så påverkas du av ett instruments komplexitet

Som trader eller investerare måste du avgöra vilken nivå av komplexitet du känner dig bekväm med. Kom ihåg att du alltid kan bygga på dina befintliga kunskaper, erfarenheter och ditt självförtroende med tiden och efter hand lägga till mer komplexa instrument i din portfölj.

Även om trading med hävstångsderivat kan förstora din avkastning över tid, finns det framgångsrika marknadsaktörer som tjänar pengar på att enbart köpa och sälja aktier.

Om du precis har startat din tradingresa kanske det senare alternativet passar dig bäst.

Visste du?

Har du någon gång tänkt att en bil med inbyggda tillbehör och extrafunktioner per automatik är bättre än en annan bil? Det här fenomenet kallas för komplexitetspartiskhet.

Det är när du föredrar komplexa saker istället för enkla, även om de inte nödvändigtvis är bättre.

För att motverka denna partiskhet (bias) kan du försöka att fokusera på vad du vill få ut av en produkt och om du vet tillräckligt om den för att uppnå ditt syfte. En enklare lösning är många gånger lättare att hantera och kan fungera effektivt.

Å andra sidan är det fullt möjligt att bli expert på i stort sett vilken produkt som helst, oavsett hur komplex den är. Internet myllrar av videor, artiklar och annan information som kan hjälpa dig att förstå hur en produkt fungerar eller vilka mäklare som erbjuder den.

Hemläxa

Vill du få en känsla för hur olika produkter fungerar och hur du kan lägga till dem i din övergripande portfölj? Försök att införa ett riskbedömningssystem baserat på hur komplexa de olika produkterna är.
Bedöm den allmänna risknivån för varje produkt på en skala från låg till hög.

Produkttyp

Kärnrisk

Risknivå utifrån komplexitet

Passiva investeringsprodukter som förvaltade portföljer

De kombinerade tillgångarna i en investeringsportfölj kan underavkasta eller förlora i värde över tid

Låg

Företagsaktier och ETF:er

Dessa kan minska i värde med tiden och företag kan likvideras

Medel

Börshandlade derivat som turbowarranter, warranter och Bull & Bear-certifikat som har inbyggda mekanismer för riskhantering

Om marknaden rör sig emot dig och du inte stänger din position kan du förlora hela din ursprungliga investering

Medelhög

OTC-derivat med hävstång som optioner och CFD:er

Om marknaden rör sig emot dig och du inte stänger din position kan du förlora mer än din ursprungliga investering

Hög

Kryptovalutor

Dessa marknader kan när som helst bli illikvida om efterfrågan försvinner eftersom de inte regleras av någon tillsynsmyndighet

Väldigt hög

Börja på den lägsta nivån på skalan och arbeta dig långsamt nedåt i listan. Bestäm hur många produkter av varje typ du planerar att använda och jämför dem med din riskprofil.

Om du lutar åt det riskaverta hållet kommer produkterna som du väljer sannolikt att ligga inom de lägre riskkategorierna.

Komplexiteten på din portfölj ska matcha din riskaptit, så om den inte gör det kan du behöva lägga om din strategi.

Kom ihåg att det inte bara är kärnriskerna förknippade med varje produkt som du måste beakta.

En komplex portfölj kan erbjuda fler sätt att ta sig in på marknaderna, men den är mer tidskrävande att hantera och kan medföra en högre nivå av risk.

Summering av lektion

  • När du väljer en marknad att handla (och vilken produkt du ska använda) måste du fundera på hur bra du förstår den
  • Det finns flera faktorer som påverkar hur komplex din trading är, bland annat prissättning, produktens struktur och användningen av hävstång
  • Det kan vara bra att bevaka relevanta nyhetsrapporter och ekonomiska händelser eftersom de kan påverka volatiliteten på din valda marknad
  • Om du är ny på trading kan det vara bättre att välja mer grundläggande produkter, som investeringsportföljer, och först bygga upp ditt självförtroende som trader
  • En mer komplex portfölj kan innebära att du tar på dig mer risk och kräva mer av din tid och uppmärksamhet
Lektion avklarad