Säkerhetskrav

Vårt system med nivåindelade säkerhetskrav gör att vi kan erbjuda kurser som är konkurrenskraftiga samtidigt som de speglar storleken på din position och likviditeten i marknaden.

Vad är säkerhetskrav?

Handel med säkerhetskrav ger dig full exponering till en marknad med bara en bråkdel av den kapital du vanligtvis behöver. 

Säkerhetskravet ger dig storleken på det belopp du behöver för att öppna en position.

Till exempel: om du skulle köpa aktier för 1 000 £ via en traditionell mäklare skulle du behöva betala hela summan 1 000 £ i förväg för att äga dem (plus mäklareavgifter).

Eftersom CFDs är en produkt med hävstång behöver du inte betala hela värdet för få full exponering mot marknaden. I stället behöver du bara satsa en bråkdel av den totala exponeringen för att öppna positionen.

Det finns två typer av säkerhetskrav att tänka på:

Säkerhetskrav för öppnande av position

Säkerhetskrav för öppnande av position är det lägsta beloppet du behöver för att öppna en position.

Det kallas ibland för initialt säkerhetskrav, eller bara insättningen.

Säkerhetskravet för att hålla en position öppen

Säkerhetskravet för att hålla en position öppen, som även kallas underhållskrav, är det extra kapital som vi kanske behöver kräva av dig om din position rör sig i mot din position. Syftet med kravet är att säkerhetsställa att du har tillräckligt med pengar på ditt konto för att finansiera nuvärdet av positionen hela tiden. Detta görs genom att hela tiden täcka eventuella löpande förluster.

Saker att tänka på

  • Se till att du har tillräckligt med pengar på ditt konto för att hantera både säkerhetskravet och eventuell förlust.
  • Ditt CFD-konto har separat säkerhetskrav: Kapital i ett annat konto täcker inte säkerhetskravet eller förlusten på ett annat.

Begränsa potentiella förluster och minska säkerhetskrav med hjälp av stopporder (endast nivå 1).

Säkerhetskrav hos IG

Hos IG erbjuder vi konkurrenskraftiga säkerhetskrav genomgående i hela vårt sortiment av instrument. Vi erbjuder nivåindelade säkerhetskrav eftersom mindre handelsstorlekar brukar dra nytta av bättre likviditet i instrumentet. Positioner likt dessa har därför våra lägsta säkerhetskrav.

Här är en sammanfattning av våra nivåer på säkerhetskrav på några av de mest populära marknaderna. För att nå de lägsta nivåerna kan du minska dina säkerhetskrav genom att använda stopporder. För att se varje marknadens säkerhetskrav, gå till produktinformationssidan för varje marknad.

Marginkrav för professionella kunder

Professionella kunder är befriade från den reglering gällande hävstångsbegränsningar som gäller för icke-professionella kunder. Det innebär att om du kvalificerar dig som en professionell kund behöver du inte binda lika mycket kapital för säkerhetskravet vid öppning av en position som en icke-professionell kund.

Låt oss titta på ett exempel: Om en icke-professionell kund vill ta possition på FTSE 100 krävs ett säkerhetskrav på 5 %. För professionella kunder krävs dock endast ett säkerhetskrav på 0,45 %.

Du kan läsa mer om detta och kontrollera om du uppfyller kraven för att bli en professionell kund på vår sida om  Professional trading.

 

Aktier

Säkerhetskrav för icke-professionella kunder

Säkerhetskrav för professionella kunder

ABB Ltd (SE)
20 %
4,5 %
Volvo AB - B
20 %
4,5 %
Hennes & Mauritz AB
20 %
4,5 %
Lundin Petroleum AB
20 %
4,5 %
Modern Times Group AB - B
20 %
4,5 %

 

Valuta

Säkerhetskrav för icke-professionella kunder

Säkerhetskrav för professionella kunder

EUR/USD
3,33 %
0,45 %
GBP/USD
3,33 %
0,45 %
AUD/USD
5 %
0,45 %
EUR/JPY
3,33 %
0,45 %
USD/CHF
3,33 %
1,35 %

Index

Säkerhetskrav för icke-professionella kunder

Säkerhetskrav för professionella kunder

Sverige30
10 %
0,9 %
Wall Street
5 %
0,45 %
Tyskland30
5 %
0,45 %
USA500
5 %
0,45 %
FTSE 100
5 %
0,45 %

 

Råvaror

Säkerhetskrav för icke-professionella kunder

Säkerhetskrav för professionella kunder

Avista Guld
5 %
0,63 %
Silver (5000oz)
5 %
1,8 %
Högklassig Koppar
10 %
1,35 %
Olja - US Crude
10 %
1,22 %
Olja - Brent Crude
10 %
1,22 %

 

Kryptovalutor

Säkerhetskrav för icke-professionella kunder

Säkerhetskrav för professionella kunder

Bitcoin (USD)
50 %
13,5 %
Bitcoin Cash (USD)
50 %
22,5 %
Ether (USD)
50 %
13,5 %
Ripple (USD)
50 %
22,5 %
Litecoin (USD)
50 %
22,5 %

 

Se vår fullständiga lista över nivåindelade säkerhetskrav (PDF, 967 KB). Observera att mer gynnsamma kurser kan vara tillgängliga för nivå 3 och 4. Se vår sida om premiumtjänster för mer information.

CFDs

Säkerhetskrav aktier

Säkerhetskravet för CFD-positioner utan garanterade stopp har ett säkerhetskrav som motsvarar en position utan stopp. (Om stoppdistansen är stor kan det beräknade kravet vara betydligt högre än för en position utan stopp-loss. I dessa fall begränsas säkerhetskravet till beloppet för samma position utan stopp-loss.)

CFD

Utan stopp

Antalet aktier x aktiekursen x säkerhetskrav (procent)

Ex: 1 000 Vodafone-aktier står i kursen 1,94 £:

1 000 x 1,94 x 20 % = 388 £ säkerhetskrav

Med garanterad stopp

Det större beloppet av följande två uträkningar:

1. Värde per punkt x stoppdistans (i punkter) + premie för garanterad stopp

2. Antal aktier x aktiekurs x säkerhetskrav i procent

Exempel: 1000 Vodafone-aktier till ett pris av £ 1,94, med en garanterad stopp 11 punkter bort och 0,3 % premie för garanterad stopp.

Uträkning 1: (10 £ x 1 1) + (1000 x 1,94 £ x 0,003) = 115,82 £ i säkerhetskrav

Uträkning 2: 1000 x 1,94 £ x 20 % = 388 £

Säkerhetskravet är alltså 388 £ (det större beloppet).

Tiered margining

Vad är nivåindelade säkerhetskrav?

Nivåindelade säkerhetskrav gör det möjligt för oss att erbjuda dig säkerhetskrav som tar hänsyn till storleken på din sammanlagda position* i ett instrument. Det betyder att för de flesta positioner kommer vår lägsta nivå på säkerhetskrav att användas då det återspeglar marknadens likviditet vid mindre transaktionsstorlekar. Större positioner kan fordra högre säkerhet eftersom det är svårare att snabbt stänga dessa.

Ditt initiala säkerhetskrav avgörs med hjälp av en tabell bestående av fyra olika nivåer. Nivån för säkerhetskrav ökar progressivt då din sammanlagda position* flyttar upp från en nivå till nästa. Den högre nivån kommer dock endast att tillämpas för den del av din position som faller inom ramen för den nivån.

Intervallerna för de olika nivåerna varierar för att passa varje marknad.

Se våra nivåindelade säkerhetskrav för aktie-CFDs (för professionella, för icke professionella). Våra nivåindelade säkerhetskrav för andra marknader, vänligen använd informationen för respektive produkt i handelsapplikationen.

* Vad gäller nivåindelade säkerhetskrav inkluderar din sammanlagda position dina positioner och order att öppna med icke-garanterade stopp.

Margin factor

Säkerhetskrav

Nivån för säkerhetskrav multipliceras med totala värdet på din position, vilket ger det faktiska säkerhetskravet.

Valuta

Säkerhetskrav valuta

Säkerhetskravet för CFD-positioner utan garanterade stopp har ett säkerhetskrav som motsvarar en position utan stopp. (Om stoppdistansen är stor kan det beräknade kravet vara betydligt högre än för en position utan stopp-loss. I dessa fall begränsas säkerhetskravet till beloppet för samma position utan stopp-loss.)

CFD

Utan stopp

Antalet kontrakt x kontraktstorlek x pris i marknaden x säkerhetskrav (procent)

Ex: 2 kontrakt GBP/USD:

2 x 100 000 £ x 1,5500 x 3,33 % = 10 323 $ i säkerhetskrav

Med garanterad stopp

Det större beloppet av de båda uträkningarna:

1. Antal kontrakt x kontraktstorlek x stoppdistans + premie för garanterad stopp

2. Antal kontrakt x kontraktstorlek x pris x säkerhetskrav i procent

Exempel: 2 standardkontrakt i GBP/USD med en garanterad stopp 20 punkter bort och 1 punkt i premie för garanterad stopp:

Uträkning 1: (2 x 10 $ x 20) + (2 x 10 $ x 1) = 420 $ i säkerhetskrav

Uträkning 2: 2 x 100 000 £ x 1,5500 x 3,33 % = 10 323 $ i säkerhetskrav

Säkerhetskravet är alltså 10 323 $ (det större beloppet).

Index

Säkerhetskrav index

Säkerhetskravet för CFD-positioner utan garanterade stopp har ett säkerhetskrav som motsvarar en position utan stopp. (Om stoppdistansen är stor kan det beräknade kravet vara betydligt högre än för en position utan stopp-loss. I dessa fall begränsas säkerhetskravet till beloppet för samma position utan stopp-loss.)

CFD

Utan stopp

Antalet kontrakt x kontraktstorlek x pris på marknaden x säkerhetskrav (procent)

Ex: Ett kontrakt i FTSE 100:

1 x 10 £ x 6 600 x 5 % = 3 300 £ i säkerhetskrav

Med garanterad stopp

Det större beloppet av följande två uträkningar:

1. Antal kontrakt x kontraktstorlek x stoppdistans + premie för garanterad stopp

2. Antal kontrakt x kontraktstorlek x pris x säkerhetskrav i procent

Ex: 1 kontrakt i FTSE 100 med en garanterad stopp 12 punkter bort och 1 punkt i premie för garanterad stopp.

Uträkning 1: (1 x 10 £) + (12 x 10 £) = 130 £

Uträkning 2: 1 x 10 £ x 6 600 x 5 % = 3300 £ i säkerhetskrav

Säkerhetskravet är alltså 3300 £ (det större beloppet).

Råvaror

Säkerhetskrav råvaror

Säkerhetskravet för CFD-positioner utan garanterade stopp har ett säkerhetskrav som motsvarar en position utan stopp. (Om stoppdistansen är stor kan det beräknade kravet vara betydligt högre än för en position utan stopp-loss. I dessa fall begränsas säkerhetskravet till beloppet för samma position utan stopp-loss.)

CFD

Utan stopp

Antalet kontrakt x kontraktstorlek x pris på marknaden x säkerhetskrav i procent

Ex: 1 kontrakt i Olja – US Crude

1 x 10 $ x 3 350 x 10 % = 3 350 $ i säkerhetskrav

Med garanterad stopp

Det större beloppet av följande två uträkningar:

1. Antal kontrakt x kontraktstorlek x stoppdistans + premie för garanterad stopp

2. Antal kontrakt x kontraktstorlek x pris x säkerhetskrav i procent

Ex: 1 kontrakt i Olja – US Crude med en garanterad stopp 90 punkter bort och 4 punkter i premie för garanterad stopp:

Uträkning 1: (4 x 10 $) + (90 x 10 $) = 940 $ i säkerhetskrav

Uträkning 2: 1 x 10 $ x 3 350 x 10 % = 3 350 $ i säkerhetskrav

Säkerhetskravet är alltså 3 350 $ (det större beloppet).

Kryptovalutor

Kryptovalutors säkerhetskrav

Säkerhetskrav för CFD-positioner med icke-garanterade stopp har samma säkerhetskrav som en position utan stopp (dvs om du ställer in en stopporder långt ifrån startnivån, kan det beräknade säkerhetskravet ge ett högre säkerhetskrav än beräkningen utan stopporder. Om detta är fallet då begränsar vi säkerhetskravet till det belopp som krävs för samma position utan stopporder).

CFD

Ingen stopporder

Antal kontrakt x kontraktstorlek x pris x säkerhetskrav i procent

Till exempel fem kontrakt på Bitcoin:
5 x 1 $ x 6 600 x 35 % = 11 550 $

Stopporder

(Insättningskrav för inget stopp x slippagefaktor %) + (antal kontrakt x kontraktstorlek x stoppavstånd)

Till exempel fem kontrakt Bitcoin med en icke-garanterad stopp på 200 punkters avstånd
(11 550 $ x 50 %) + (5 x 1 $ x 200) = 6 775 $ i säkerhetskrav

Garanterad stopporder

Den större summan från de två beräkningarna nedan:
1. Antal kontrakt x kontraktstorlek x stoppavstånd + garanterad stopp-premie
2. Antal kontrakt x kontraktstorlek x pris x säkerhetskrav i procent
Till exempel fem kontrakt av Bitcoin med en garanterad stopp 750 punkter bort och 30 punkter garanterad stopp-premie.
Beräkning 1: (5 x 1 $ x 750) + (5 x 1 $ x 30) = 3 900 $ säkerhetskrav
Beräkning 2: 5 x 1 $ x 6 600 x 35 % = 11 550 $
Så säkerhetskravet är 11 550 $ (den större summan som givits av de två beräkningarna).

Öppna ett konto nu

Snabb exekvering på en rad olika marknader

Flexibel handel på över 15 000 globala marknader med pålitlig exekvering

Snabb exekvering på en rad olika marknader

Flexibel handel på över 16,000 globala marknader med pålitlig exekvering

Handla smidigt, var du än befinner dig

Handla direkt från din mobil i vår specialdesignade och prisbelönta app

Handla smidigt, var du än befinner dig

Handla direkt från din mobil i vår specialdesignade och prisbelönta app

Säker och pålitlig mäklare

Vi har 45 års erfarenhet och är stolta över att kunna erbjuda dig en marknadsledande tjänst

Säker och pålitlig mäklare

Vi har 45 års erfarenhet och är stolta över att kunna erbjuda dig en marknadsledande tjänst

Du kanske är intresserad av...

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 68 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.