CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Airbnbs börsintroduktion

Airbnb har genomfört sin börsnotering. Här förklarar vi hur du kan handla på Airbnbs aktie.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Airbnbs börsintroduktion

Airbnb har genomfört sin börsnotering. Här förklarar vi hur du kan handla på Airbnbs aktie.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Varför handla på Airbnbs aktier hos IG?

Gå lång eller kort

Köp eller sälj beroende på vad du tror om Airbnbs marknadsvärde

Handla Airbnb-aktier

Köp eller sälj aktie-CFDs på Airbnb och få exponering med hävstång

Så handlar du på Airbnbs aktier

Öppna ett tradingkonto hos IG för att kunna handla på Airbnb med CFDs.

Airbnb

liveprices.javascriptrequired

Öppna ett konto idag

Öppna ett konto idag

Snabb exekvering, enormt marknadsutbud

Upptäck möjligheter på över 17 000 internationella instrument

Ta en position var du än är

Handla även när du är på språng med vår prisbelönta app

Lita på en marknadsledare

Dra nytta av vår 45 år långa erfarenhet inom branschen

Öppna ett tradingkonto

Öppna ett tradingkonto

Snabb exekvering, enormt marknadsutbud

Upptäck möjligheter på över 17 000 internationella instrument

Ta en position var du än är

Handla även när du är på språng med vår prisbelönta app

Lita på en marknadsledare

Dra nytta av vår 45 år långa erfarenhet inom branschen

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

När börsnoterades Airbnb?

Airbnb börsnoterades 10 december 2020, bolaget annonserade datumet för listningen i november 2020.

Tanken var att börsnoteringen skulle ske mycket tidigare under 2020, men när både antalet bokningar och intäkter rasade kraftigt under coronapandemin bestämde sig företaget för att skjuta upp planerna. Airbnb har hittills gjort sig av med 25 % av arbetsstyrkan för att dra ner på kostnaderna och har utökat sittutbud med diverse onlinebaserade upplevelser.

Vår analys av Airbnbs börsintroduktion

Av Sam Dickens, portfolio manager
14 augusti 2020

Airbnb, den ledande plattformen inom s.k. ”home sharing”, planerar att börsnoteras före slutet på 2020. Ryktena om en börsintroduktion har florerat sedan 2015 och traders väntar tålmodigt på chansen att få investera i ett startupbolag med en global närvaro som dessutom visat att det kan lyckas på egen hand – till skillnad från många av de unicorns inom techbranschen som gick till börsen 2019.

Tidpunkten för noteringen är dock märkligt vald, med tanke på hur hårt resebranschen har drabbats av coronapandemin. Planen var att inleda börsintroduktionen i mars, men man hade kunnat tänka sig att företaget avvaktat lite längre, åtminstone tills det kommer ett godkänt vaccin, för att undvika risken att gå till börsen mitt under en andra nedstängning med ännu ett intäktsras.

Ett viktigt skäl till börsintroduktionen är att anställda med aktier i företaget då skulle få möjlighet att sälja av sitt innehav. Oftast väljer startupbolag att emittera aktier till allmänheten för att få in extra kapital, men Airbnb befinner sig i en avundsvärd position: företaget har en kassa på uppskattningsvis 4 miljarder dollar i balansräkningen (ytterligare 2 miljarder dollar plockades in genom att öka skuldsättningen i april i år).

Till skillnad från WeWork och andra floppar på sistone, är det dock redan bevisat att Airbnbs affärsmodell kan generera ett positivt kassaflöde. Företaget kan med andra ord växa organiskt och slipper ta in kapital för att hålla sig flytande.

Diagrammet nedan visar aktiepriserna för tre börsnoterade techföretag inom hotell- och resebranschen: Booking.com, Expedia och TripAdvisor. Priset på de tre aktierna har i genomsnitt sjunkit med cirka 18,6 % sedan början på 2020 och dragit ned marknadsvärdet med nästan 16,5 miljarder dollar. Detta samtidigt som den bredare amerikanska aktiemarknaden faktiskt har stigit med 4,5 % under året.

Den skarpa nedgången i företagens aktiepris beror till stor del på kraftigt minskade intäkter under pandemin som lett till stora förluster under det första halvåret. Tabellen nedan visar att de tre företagens intäkter minskade med mellan 52 % och 58 % under första halvåret 2020, jämfört med samma period 2019.

Booking.com Expedia TripAdvisor
Intäkter H1 2019 (miljoner dollar) 6 687 5 762 798
H1 2020 (miljoner dollar) 2 918 2 775 337
förändring i % -56% -52% -58%

Källa: Bloomberg

Enligt rapporter har utvecklingen varit liknande för Airbnb. Intäkterna för andra kvartalet 2020 rapporteras ha sjunkit till 335 miljoner dollar, en minskning med 67 % jämfört med samma kvartal 2019.3

Det här kommer onekligen att sänka den potentiella värderingen vid börsnoteringen. Airbnb värderades senast till omkring 35 miljarder dollar år 2019. Enligt en rapport från Bloomberg sänktes dock värderingen till 18 miljarder dollar i samband med de senaste skuldfinansieringarna – nästan hälften av den förra värderingen.4

Ser vi till den bredare aktiemarknaden räknar de flesta investerare med ett dystert intäktsår 2020, men tror på en återgång 2021. Om intäkterna inte ökar kommer aktiekursen troligen att backa för att ge mer realistiska prismultiplar.

Analytikernas intäktsprognoser för Booking.com, Expedia och TripAdvisor för 2021 kan ge en viss ledning om en rimlig värdering av Airbnb.

Booking.com Expedia TripAdvisor Airbnb
2019 (miljarder dollar) 15,1 12,1 1,6 4,0*
2020 (uppskattning, miljarder dollar) 7,7 5,7 0,7 2,5*
2021(uppskattning, miljarder dollar) 11,6 8,4 1,1 3,8*
Förändring 2019–21 (%) -23% -30% -31% -5%
Framåtblickande P/S-tal 6,4 1,5 2,8 7,0*
Värdering (miljarder dollar) 74,4 12,5 3,0 26,6*

Källa: Bloomberg
*Uppskattning gjord av IGs analytiker den 14 augusti 2020

Tittar vi på det framåtblickande P/S-talet ser vi att Booking.com i dagsläget värderas högre än Expedia och TripAdvisor. Det beror delvis på företagets förmåga att omvandla en större andel av intäkterna till vinst, med en treårig genomsnittlig EBITDA-marginal på 39 % jämfört med 16 % och 18 % för Expedia och TripAdvisor respektive. I en rapport från The Information fick Airbnb en EBITDA-marginal på 25 %.

Prismultiplar påverkas också i hög grad av den förväntade tillväxtgraden. Även om Airbnb inte publicerar några fullständiga finansiella rapporter beräknas den genomsnittliga tillväxten för de senaste fem åren att ligga på 35 % – mycket högre än för Booking.com, vars försäljning har ökat med i genomsnitt 12 % per år.

En högre potentiell tillväxt i kombination med en något lägre EBITDA-marginal pekar på att ett något högre P/B-tal skulle kunna användas för Airbnbs värdering. I vår beräkning har vi använt ett framåtblickande P/B-tal på 7,0. Som jämförelse är det genomsnittliga framåtblickande P/B-talet för S&P 500 för närvarande 3,9.

I en mycket förenklad värderingsmodell visar det beräknade framåtblickande P/S-talet att en värdering runt 26–27 miljarder dollar skulle vara rimlig (den 14 augusti 2020).

En bolagsvärdering kan självklart göras på flera olika sätt, med allt från en DCF-modell till en jämförande företagsanalys, och analytiker använder ett antal olika metoder för att få fram en värdering. Vi använde oss av det framåtblickande P/S-talet helt enkelt för att det inte finns några finansiella data tillgängliga om Airbnb då företaget inte är skyldigt att lämna ut finansiell information.

Blickar vi framåt kommer den framtida tillväxten att bero på en rad olika faktorer, bland annat företagets fortsatta expanderingen i Asien-Stillahavsområdet och den ökade populariteten för ”staycation”, eller hemester. Eventuella hinder, som strängare reglering, kan få tillväxtutsikterna att svaja, särskilt med det aktuella klimatet där sociala frågor som lägre bostadspriser kommer att stå högt på den politiska agendan.

Varför vill Airbnb börsnoteras?

Airbnb har ännu inte gjort något offentligt uttalande om börsintroduktionen, men det kan vara så att man vill passa på när noteringsklimatet har varit gynnsamt för andra listningar så som Warner Music Groups och Lemonades framgångsrika börsintroduktioner tidigare i år. Vidare kan det även vara så att vissa anställda och investerare hoppas kunna lösa in aktieoptioner som annars riskerar att förfalla.

Företaget kan eventuellt behöva ytterligare kapitaltillskott för att överleva coronakrisen – intäktsprognoserna har sänkts till följd av den globala minskade efterfrågan på semesterboenden.

Vilka hade investerat i Airbnb innan börsnoteringen?

Airbnbs investerare innan börsnoteringen var Silver Lake, Sixth Street, CapitalG, TCV, FirstMark, Sequoia Capital och ett dussintal andra viktiga personer och företag. Totalt hade företaget 57 investerare, varav 14 var större investerare från vilka företaget har fått in 5,4 miljarder dollar i finansiering. Silver Lake och Sixth Street var Airbnbs senaste investerare innan börsnoteringen.

Hur ser framtiden ut för Airbnb?

Airbnb har haft stor framgång sedan lanseringen 2008 och snabbt blivit en dominerande aktör inom resebranschen. Intäktsprognoserna har dock dämpats på kort sikt till följd av coronapandemin som lett till en kraftig minskning av efterfrågan på semesterboenden i år.

För att behålla sin konkurrenskraft har Airbnb på senare år arbetat med att utöka sitt utbud med olika resetjänster och upplevelser – däribland onlinebaserade upplevelser under 2020. Det planerar även att lansera ett lojalitetsprogram och på så sätt locka till sig kvalitetshotell samt kunna erbjuda företagsresor.

Före år 2022 kommer troligen en stor del av företagets utbud att bestå av upplevelser, transport och andra outforskade segment, även om uthyrning av bostäder sannolikt kommer fortsätta att vara den största inkomstkällan.

Vad har Airbnb för affärsmodell?

Airbnbs affärsmodell grundar sig på att hjälpa resenärer att boka övernattning i privatägda bostäder på nätet. Det agerar som en förmedlare mellan resenärer och bostadsägare och ger bostadsinnehavaren möjlighet att annonsera ut sitt boende och komma i kontakt med resenärer. Airbnb hanterar även betalningar, medlar vid klagomål och listar recensioner från både hyresvärdar och resenärer.

På Airbnbs tjänst erbjuds allt från privata hus till hotellrum och även mer ovanliga boenden som t.ex. trädhus. Det finns över 7 miljoner annonser i 220 länder och regioner att välja bland. Förutom boende erbjuder företaget även bokning av restauranger och upplevelser – ett område som fått ökad fokus i år på grund av coronapandemin. Användare kan välja bland över 50 000 aktiviteter, varav många onlinebaserade.

Styrkan i Airbnbs affärsmodell ligger i det konkurrenskraftiga priset, den unika användarupplevelsen och en enorm global närvaro.

Hur har Airbnb presterat?

Airbnb har haft en sämre utveckling under 2020 jämfört med föregående år på grund av coronapandemin. Tidigare i år meddelande företagets vd Brian Chesky att 25 % av personalen skulle sägas upp för att minska på utgifterna och uppgav också att intäkterna för året förväntas bli mindre än hälften av intäkterna från 2019.

Företaget släpper inga resultatrapporter, men enligt nya prognoser gjorde Airbnb en förlust på 322 miljoner dollar under de nio första månaderna av 2019, detta på grund av skenande kostnader till följd av satsningen på ett utökat tjänsteutbud. Företaget sägs dock ha gått med vinst under de två föregående åren som ett resultat av den snabba tillväxten.

Hur det kommer att gå för företaget i framtiden beror på hur snabbt coronakrisen går över samt på hur populära de nya tjänsterna visar sig vara. Intäkterna kommer sannolikt att växa snabbt när efterfrågan på semesteraktiviteter och -boende återgår till samma nivåer som före covid-19.

Vilka är Airbnbs största konkurrenter?

De största konkurrenterna inom så kallad ”home sharing” är bland andra HomeAway, VacayHero och HouseTrip. Airbnbs globala närvaro väger dock klart tyngre än de andras. När det gäller onlineresetjänster så delar Airbnb rampljuset med Booking.com.

Trots att det finns många andra uthyrningstjänster som erbjuder liknande tjänster så är Airbnb fortfarande ledande på marknaden. Förutom att Airbnb erbjuder fler rum än de fem största hotellkedjorna gemensamt, hela 7 miljoner rum, har Airbnb även fler (och mindre traditionella) typer av bostäder att välja mellan, bland annat slott, båthus och trädhus.

Hur fungerar en börsintroduktion?

En börsintroduktion sker när ett företag beslutar sig för att erbjuda sina aktier till allmänheten. Det bestämmer hur många aktier de vill erbjuda till försäljning och en investmentbank beslutar ett initialt pris på aktierna beroende på utbud och efterfrågan.

Öppna ett konto idag

Det kostar inget att öppna ett konto, det går snabbt och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Öppna ett konto idag

Det kostar inget att öppna ett konto, det går snabbt och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Öppna ett tradingkonto idag

Det kostar inget att öppna ett tradingkonto, det går snabbt och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Öppna ett tradingkonto idag

Det kostar inget att öppna ett tradingkonto, det går snabbt och du har ingen skyldighet att sätta in pengar eller handla.

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Börja handla idag

Logga in på ditt konto och få tillgång till möjligheter på ett stort urval av marknader.

Vanliga frågor

Kan jag tjäna på Airbnbs börsintroduktion?

Ja, du kan tjäna pengar på Airbnbs börsintroduktion. Du kan tjäna pengar med IGs grå marknad om du korrekt lyckas förutse riktningen på Airbnbs marknadsvärde före börsintroduktionen. Eller så kan du handla på Airbnbs aktier efter börsintroduktionen.

Vad är en grå marknad?

En grå marknad ger dig möjlighet att handla på ett företags förväntade marknadsvärde innan aktien noteras. Om du tror att företagets förväntade värde är under- eller övervärderat kan du handla på den grå marknaden i enlighet med din prognos.

Det är viktigt att komma ihåg att om du väljer att handla på den grå marknaden så handlar du på den förväntade värderingen av ett företag. Den officiella marknadsvärderingen (vad marknaden säger att aktien är värd) publiceras efter den första handelsdagen och grundar sig på efterfrågan som visas på marknaden den dagen. När detta händer stängs den grå marknaden.

Vem äger Airbnb?

Airbnb ägs inte av en enda person eller företag. Det har många investerare men de flesta Airbnb-aktierna tillhör grundarna Brian Chesky, Joe Gebbia och Nathan Blecharczyk som startade företaget 2008.

Hur tjänar Airbnb pengar?

Airbnb tjänar pengar genom att ta ut en serviceavgift för bokning av boende genom sin webbplats eller app. Serviceavgiften kan vara upp till 12 % av reservationsbeloppet. Ju dyrare bokningen är desto lägre är avgiften. Hyresvärdar debiteras även en administrationsavgift på upp till 3 % av den totala bokningskostnaden.

Detta kanske intresserar dig…

Ta reda på varför vi varit ledande inom tradingbranschen i över 45 år

Jämför fördelarna med optionshandel och CFD-handel

Börja handla instrument knutna till aktier med IG

1 Störst i världen inom CFD-handel baserat på omsättning (exklusive valutahandel). Källa: Offentliga räkenskaper. juni 2020.
2 Financial Times, 2020
3 Bloomberg, 2020.
4 The Information, 2020.