CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Volatilitetstrading forklart

Markedsvolatilitet er kritisk med tanke på en traders lønnsomhet, og det er viktig å forstå hvorfor det er relevant og hvordan trade det.

Hva er volatilitetstrading?

Volatilitetstrading er ganske ulikt fra de fleste andre måter å trade på, der markedet representerer en derivativ av et annet marked, i stedet for et marked i seg selv. Det mest populære volatilitetsmarkedet er Volatility Index (VIX), som er en indeks sammensatt av Chicago Board Options Exchange (CBOE) for å reflektere den forventede volatiliteten i det amerikanske S&P 500-markedet.

I følge CBOE «anslår VIX forventet volatilitet ved å aggregere de vektede prisene på S&P 500 (SPXSM) puts og calls over en rekke forskjellige strike-priser. De prisene som spesifikt brukes til å beregne VIX-verdier er midtpunktene av realtids SPX-opsjoners kjøps/salgs priskvotering».

Traders som bruker VIX vil gjøre seg opp en mening om den forventede volatiliteten på det amerikanske aksjemarkedet. Historisk sett har mange merket VIX som en «fryktindeks» med økte nivåer av forventet volatilitet som indikerer en markedsmentalitet som forventer problemer fremover. Husk at historisk sett har vi kun sett at VIX har nådd særlig høye nivåer når det er økonomiske problemer, slik som finanskrisen i 2008.

Hvordan komme i gang med volatilitetstrading?

Hvis du ønsker å komme i gang med volatilitetstrading så burde du:

  1. Undersøke i hvilke markeder du kan day trade på
  2. Undersøke diagrammene i ditt utvalgte marked
  3. Prøve ut å trade på volatilitet ved å åpne en demokonto hos IG
  4. Åpne en tradingkonto for å trade på markedene

Alternativt kan du fortsette å lese om trading og finansielle markeder via IG Acadamys utvalg av onlinekurs.

Hvordan trade på volatilitet?

Du kan trade på volatilitet på to måter. Først og fremst kan du trade volatilitetsprodukter som VIX. For det andre kan du lete etter volatilitet i hverdagsmarkeder, og traders ønsker å trade på disse markedsbevegelsene med høy avkastning og som beveger seg raskt.

VIX volatilitetsindeks

Å trade VIX vil stort sett sentrere seg rundt din oppfatning av kommende økonomisk og/eller politisk ustabilitet. Gitt den økonomiske styrken sett gjennom mye av Donald Trumps presidentperiode kommer det ikke som noen overraskelse å se at den største frykten gradvis avtar etter at han tiltrådte.

Ved årsskiftet 2019 begynte VIX å vise større, skarpe gevinster. Dette gir oss en god mulighet til å studere de forskjellige grunnene til hvorfor VIX kan vise til en skarp og vedvarende økning.

Vi har sett økt frykt for den fremtidige økonomiske stabiliteten til USA, som vist av en inversjon i avkastningskurven. En flat eller invertert avkastningskurve er et tegn på et miljø hvor traders er noe redde for fremtiden, om ikke den umiddelbare fremtiden.

Hvilke markeder er de mest volatile?

Det finnes en rekke måter å søke etter volatilitet i de finansielle markedene. Noen markeder har iboende høyere gjennomsnittlig daglig bevegelse når det måles i punkter, mens andre vil vanligvis bevege seg noen få punkter i løpet av en dag.

Dow

Et perfekt eksempel på dette er Dow Jones, sammenlignet med S&P 500. Gitt den relative verdien til hvert marked, gir det mening at traders vil se betydelig større bevegelser i form av punkter eller ticks for Dow – som nå ligger på rundt 23 000. Dette er i forhold til S&P 500, som nå ligger på rundt 2 500.

DAX

Dette utgjør mye av grunnen til at DAX ofte er et mer populært marked for traders enn FTSE 100, selv i Storbritannia. Med tanke på indeksprising, er FTSE 100 rundt 55 % mindre enn DAX. Disse er også et godt eksempel på to markeder som vanligvis viser til en betydelig forskjell i mengde volatilitet, noe som overskrider forskjellene med tanke på indeksprising.

Den ukentlige perioden på 14 «average true range» (ATR) – en volatilitetsindikator – for FTSE 100 nådde et høydepunkt på rundt 280 tidlig i 2016, mens DAX samtidig nådde sitt høydepunkt på rundt 600. Dette vil si at mens DAX er verdsatt til 55 % mer enn FTSE 100, kan vi faktisk se prissvingninger som ville vært forbundet med et marked som er 114 % større.

Hvordan beregne volatilitet?

Eksempelet ovenfor viser en av de mer populære indikatorene som brukes for å beregne volatilitet. ATRen gir en indikasjon på det gjennomsnittlige området for prishendelser, vanligvis for 14 perioder i en gitt tidsramme. Traders kan selvfølgelig også justere standardinnstillingen til å reflektere kortere eller mer langsiktige gjennomsnitt. Dersom du for eksempel bare ser på en endags-ATR, vil dette vise deg området for hver tradingdag.

Ser du derimot på en 14 ukers ATR, vil denne ikke gi deg noen idé om noen bevegelser på bare én dag, og heller en idé om hva gjennomsnittet var de siste tre månedene. Bruken av ATR er nyttig da den gir en historisk kontekst til å kunne lese volatilitet, med traders som kan få en forståelse for om området er innenfor normen eller atypisk.

En god måte å fremheve nytten til ATR kommer når man ser på to lignende markeder. Dow og DAX er begge valgt for deres store markedsbevegelser, men vi ser likevel et betydelig skifte under Trumps regjering, som fremhevet av ATRen. I 2014 så DAX et ukentlig ATR-høydepunkt på 390, mens Dows høydepunkt nådde 420. Mens Dows volatilitet var marginalt høyere, var det ikke en betydelig nok forskjell til å diktere hvilken du skulle trade. Spol frem til nåtiden og Dow har en ATR på over 1 000, mens Dax’ er nærmere 450. Det gir derfor mening for en volatilitetstrader å se mot den amerikanske indeksen fremfor det tyske markedet.

Strategier for volatilitetstrading

Å trade enten volatile markeder eller VIX vil åpenbart kreve en annerledes tilnærming fra en trader.

Strategier for VIX-volatilitetstrading

Å trade VIX er mye basert på å gjøre seg opp et synspunkt på det politiske og økonomiske bildet. VIX-gevinster kommer vanligvis fra global ustabilitet, noe som også reflekteres i alternative markeder. Eksempler på dette inkluderer avkastningskurven og verdien til «havens».

Avkastningskurven kan vise seg å være spesielt verdifull for VIX-traders, med fallende, langsiktige avkastninger og stigende, kortsiktige avkastninger, synonymt med en økende frykt innad i markedene. Dette driver langsiktige investorer til å låse inn langsiktige gevinster i obligasjonsmarkedet i stedet for å fordele aktivaene sine i mer risikable instrumenter som aksjer. Gitt at salg i markedet har en tendens til å være volatilt av natur, kan en invertert avkastningskurve kan brukes til å se etter en høyere VIX og lavere aksjer.

Tradingstrategier for volatile markeder

Å trade volatile markeder er en vanskelig utfordring, da dette kan forekomme på ethvert marked. Hvert marked har selvfølgelig sine særegenheter og drivkrefter bak hvorfor det beveger seg. Når det kommer til å trade rundt volatilitet kan traders ta i bruk en rekke teknikker uavhengig av selve markedet.

En av forløperne til volatilitet kan være når vi ser at prishendelser strammes inn, med Bollinger-bånd som krymper for å fremheve dette fallet i volatilitet. En slik forekomst kan derimot oppføre seg som en forløper til en skarp stigning i volatilitet, og traders kan dermed vente seg et skarpt utbrudd i Bollinger-båndet som kan utløse en økning i retningsbestemt bevegelse.

WTI-diagrammet nedenfor belyser dette i praksis Delen øverst til venstre i diagrammet viser et marked med lav volatilitet, som eksemplifisert av de smale Bollinger-båndene. Med et skarpt sammenbrudd tidlig i mars, noe som økte volatiliteten og utløste en nedadgående trend. I dette tilfellet, en short posisjon på dette sammenbruddet, med en stop-loss over det tidligere høydepunktet på 55,05 $.

Det vil alltid være en rekke tilnærminger til å trade volatile markeder. Det gir mening å se etter retningsbestemt volatilitet i stedet for uforutsigbar volatilitet. Med økt retningsbestemt volatilitet vil traders måtte forsikre seg om at de minimerer tapene sine, og lar trades som er lønnsomme veie opp for de som genererer tap.

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Oppdag hvordan du kan trade på markedene

Utforsk de forskjellige markedene du kan trade – og lær hvordan de fungerer – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.