CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

De 10 største økonomiene i verden

Brutto nasjonalprodukt (BNP) indikerer størrelsen og tilstanden til et lands økonomi. Her går vi gjennom de 10 største økonomiene i verden og forklarer hvordan du kan få eksponering mot dem via trading.


Topp 10

Verdens største økonomier i 2019 og 2020

USA (BNP: 21,48 billioner $)

Til tross for utfordringer de siste tiårene, slik som krigen i Irak, innenlands terrorisme og ødeleggende naturkatastrofer, har USA fortsatt verdens største økonomi. Landet har en nominell BNP på 21,48 billioner $, og en BNP per innbygger på mer enn 65 000 $.2 USA har faktisk vært den største økonomien siden slutten av 1800-tallet.

Den allerede betydelige økonomien forventes å vokse med 2,5 % i 2019 og med ytterligere 1,7 % i 2020.3 Dette ser imidlertid ut til å være på vei nedover på grunn av renteøkning, handelskriger og gjeld. Siden resesjonen i 2008 har det amerikanske gjeld-til-BNP-forholdet steget betydelig og er per i dag ikke mindre enn 107,8 %.4

Den største bidragsyteren til den amerikanske økonomien er tjenestesektoren, som inkluderer helsetjenester, teknologi og detaljhandel. Tjenestesektoren står for 80 % av BNP, og resten deles mellom industri og landbruk.5

Kina (BNP: 14,17 billioner $)

Selv om Kina regnes som den nest største økonomien i verden, anses den likevel som en framvoksende markedsøkonomi. Den har opplevd en noe økonomisk nedgang i løpet av de siste tiårene på grunn av økende økonomiske risikoer, inkludert lavt privatforbruk og det svekkende handelsforholdet med USA. Handelskrigen mellom USA og Kina har forårsaket mye spenning.

Den kinesiske økonomien ligger likevel på utrolige 24,17 billioner $, og forventes å vokse med 6,3 % i 2019, og 6,1 % i 2020.3 BNP per innbygger er 10 100 $.2 Slik økonomien vokser, kan Kina ha en økonomi på 58,5 billioner $ innen 2050.6 Tjenestesektorene bidrar til mer enn 51,6 % av landets BNP, etterfulgt av industri på 40,5 %.7

Den relativt lave statsgjelden på 53,9 % setter landet i en bedre posisjon sammenlignet med noen av de andre landene på listen.4 Gjelden steg derimot med 800 milliarder $ i det andre kvartalet i 2018,8 noe som kan bety at Kina kan ha et større problem enn handelskrigene.

Japan (BNP: 5,22 billioner $)

Teknologi- og elektronikkgiganten Japan har den tredje største økonomien i verden. Landet var nummer to helt til Kina tok dem igjen i 2010. Japans nominelle BNP på 5,22 billioner $ forventes å vokse med 1,1 % i 2019 og bare 0,6 % i 2020.3 Landets BNP per innbygger ligger på 41 420 $, ikke så langt bak tallene for USA.2 Landet har dog opplevd en periode med økonomisk nedgang siden den økonomiske krisen i 2008, og har et statsgjeldsnivå på 236,6 % – den høyeste i verden per i dag.4

Japan er verdens største base for produksjon og eksport. Andre industrier som bidrar til den økonomiske aktiviteten inkluderer landbruk, turisme og tjenester.

Tyskland (BNP: 4,12 billioner $)

Tyskland har en nominell BNP på 4,12 billioner $ og en BNP per innbygger på 49 690 $.2 I mange år har landet vært i ledelsen av økonomisk frihet gjennom solide ansettelsesnivå og deres åpenhet til global handel. Den tyske økonomien forventes å vokse med 1,8 % i 2019 og 1,6 % i 2020.3 Når det gjelder statsgjeld, er Tysklands ratio på 56 %, og noen forventer at økonomien vil avta og at gjeldsnivået vil stige.4 Dette er fordi landet så vidt unngikk en resesjon i 2018, noe som resulterte i svake områder i økonomien.

Tjenestesektoren står for 68,6 % av Tysklands BNP, mens industri står for 30,7 % og landbruk for mindre enn 1 %.9

India (BNP 2,96 billioner $)

India er den tredje største voksende økonomien og den femte største økonomien i verden. En vekst på 7,4 % forventes for Indias nominelle BNP på 2,96 billioner $ i 2019, og ytterligere 7,4 % i 2020.3 Indias nåværende BNP per innbygger ligger på 2 190 $,2 mens landets brutto statsgjeldsnivå er 68,1 %.4 Indias hovedindustri er tjenester, som står for 61,5 % av landets BNP.10

Selv om India fortsatt er en voksende markedsøkonomi, har landet hatt store økonomiske seire i løpet av de siste tiårene. Velstanden til landets befolkning på 1,3 milliarder innbyggere har økt betraktelig, og fattigdomsnivået har blitt mer enn halvert fra 1993 til 2011.

Frankrike (BNP: 2,84 billioner $)

Med en nominell BNP på 2,84 billioner $ er Frankrike verdens sjette største økonomi. Den finansielle krisen i 2008 traff ikke Frankrike like hardt som andre land. Dette er delvis på grunn av landets lave avhengighet til utenrikshandel. Økonomien fikk bare en liten smell i 2009, men det har tatt lang tid å hente seg inn igjen til tross for høye utgifter. Den nåværende BNP per innbygger er 43 500 %,2 mens gjeld til BNP-forholdet er 96,5 %.4

På samme måte som for de fleste andre nasjoner, har Frankrikes tjenestesektor den største innvirkningen på BNP, med et bidrag på 78,8 %.11

Storbritannia (BNP: 2,81 billioner $)

Storbritannia har en godt utviklet økonomi med en BNP på 2,81 billioner $, og en BNP per innbygger på 42 000 $,2 i tillegg til en generell statsgjeld-ratio på 87,2 %.4 De siste årene har prispåvirkningen til Brexit skapt en svakere økonomi, noe som kan føre til nye handelsbarrierer. Pundets kontinuerlige svekkelse har betydd økte priser for forbrukere og lavere eksportpriser for landet. Storbritannias økonomi forventes likevel å vokse med minst 1,4 % i 2019 og 1,5 % i 2020.3

Selv om Storbritannia har en stor energisektor, er det tjenestesektoren som er den største bidragsyteren (79,2 %) til landets BNP, etterfulgt av industri med 20,2 %.12

Italia (BNP: 2,11 billioner $)

Den italienske økonomien befant seg i en teknologisk resesjon ved slutten av det fjerde kvartalet i 2018, med et overveldende statsgjeldsnivå på 128,7 %.4 Landet legger skylden på redusert innenriksetterspørsel for resesjonen. Til tross for nylige økonomiske sammenbrudd, ligger Italias BNP på 2,11 billioner $, med en BNP per innbygger på 34 780 $.2 Forventet vekst ligger på 1,1 % for 2019 og 1,0 % for 2020.3 På den positive siden har arbeidsledigheten sunket til 10,3 % i desember 2018.13

Italias største sektorer inkluderer bilproduksjon, tekstiler, turisme og maskineri. Tjenestesektoren er derimot størst, og bidrar med 73,9 % til den nominelle BNP.14

Brasil (BNP: 1,93 billioner $)

Brasil er den største økonomien i Sør-Amerika, og rangert som nummer ni i verden på BNP. Landets nominelle BNP er 1,93 billioner $ og 9 160 $ per innbygger.2 Den økonomiske veksten var sterk frem til 2010, men i løpet av de seneste årene har det vært grunnlag for bekymring for landets økonomiske fremtid. Problemer som inkluderer domfellelse av en tidligere president i 2016 og sanksjoner mot noen av landets ledende bedrifter.

Brasils økonomi forventes likevel å vokse med 2,3 % i 2019 og 2,5 % i 2020.3 Når det kommer til statsgjeld nærmer landet seg 100 %, med et tall på 87,7 %.4 Tjenestesektoren står for 72,7 % av Brasils BNP, mens industrien bidrar med 20,7 %.15

Canada (BNP: 1,82 billioner $)

Canada er et av de rikeligste utviklede landene i verden, med sine store reserver av råolje og naturgass. Landet har en nominell BNP på 1,82 billioner $ (48 600 $ per innbygger)2 og et statsgjeldsnivå på 84,7 %.4 BNP forventes å vokse med 2,0 % i 2019 og 1,6 % i 2020.3 Det er tre hovedsektorer i Canada – tjenestesektoren, produksjonssektoren og naturressurssektoren. Den største bidragsyteren til landets BNP er tjenestesektoren, som står for 70,2 % av BNP.16

Hvordan trade verdens største økonomier

Dersom du ønsker eksponering mot de 10 største økonomiene i verden, kan du gjøre dette via CFD-trading. Hos IG kan du trade over 90 valutakryss og 30 indekser, inkludert GBP/USD, EUR/JPY, DAX og FTSE 100.

Verdens 10 største økonomier oppsummert

Bruttonasjonalprodukt (BNP)1 BNP per innbygger2 Forventet vekst 2019-20203 Statens gjeldsnivå4
USA 21,48 billioner $ 65 000 $ 2,5 %-1,7 % 107,8 %
Kina 14,17 billioner $ 10 100 $ 6,3 %-6,1 % 53,9 %
Japan 5,22 billioner $ 41 420 $ 1,1 %-0,6 % 236,6 %
Tyskland 4,12 billioner $ 49 690 $ 1,8 %-1,6 % 56 %
India 2,96 billioner $ 2 190 $ 7,4 %-7,4 % 68,1 %
Frankrike 2,84 billioner $ 43 500 $ 1,7 %-1,6 % 96,5 %
Storbritannia 2,81 billioner $ 42 000 $ 1,4 %-1,5 % 87,2 %
Italia 2,11 billioner $ 34 780 $ 1,1 %-1,0 % 128,7 %
Brasil 1,93 billioner $ 9 160 $ 2,3 %-2,5 % 90,2 %
Canada 1,82 billioner $ 48 600 $ 2,0 %-1,6 % 84,7 %

Kilder:

 1. IMF, 2019
 2. IMF, 2019
 3. Focus Economics, 2018
 4. IMF, 2019
 5. CIA Factbook, 2017
 6. PWC, 2016
 7. CIA Factbook, 2017
 8. Reuters, 2018
 9. CIA Factbook, 2017
 10. CIA Factbook, 2016
 11. CIA Factbook, 2017
 12. CIA Factbook, 2017
 13. Istat, 2018
 14. CIA Factbook, 2017
 15. CIA Factbook, 2017
 16. CIA Factbook, 2017

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Ser du muligheter?

Grip dem nå. Trade på over 17 000 markeder med vår prisvinnende plattform, med lave spreader på bl.a. indekser, aksjer og råvarer.

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.