Paritet – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Begrepet paritet kan brukes på litt ulike måter innen trading, men er alltid et uttrykk for likeverdighet.

Den vanligste bruken av paritetsbegrepet er innen valutamarkedet, der det betegner punktet der to valutaer har en identisk verdi. Dette betyr at vekslingskursen mellom de to valutaene er nøyaktig 1:1.

Paritet kan også brukes i forbindelse med opsjoner, når en opsjons verdi er lik opsjonens egenverdi, eller på børser, når flere tilbud er identiske og dermed likeverdige.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com