Egenverdi – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Innen investering kan egenverdi ha to forskjellige betydninger. I forbindelse med opsjoner viser det til differansen mellom det underliggende aktivumets pris og opsjonens strike-pris. Det kan også vise til et selskaps «reelle» verdi, slik denne oppfattes av en investor.

I forbindelse med opsjoner

I forbindelse med opsjoner blir egenverdien beregnet på ulike måter alt etter hvilken type opsjon som er involvert. For call-opsjoner beregnes den som prisen på det underliggende aktivumet minus strike-prisen. For put-opsjoner beregnes den som strike-prisen minus prisen på det underliggende aktivumet.

Egenverdi er bare relevant for in the money-opsjoner, og egenverdien kan ikke være negativ, ettersom en negativ egenverdi ville bety at opsjonen er enten at the money eller out of the money.

I forbindelse med aksjer

Forskjellige tradere kan ha ulike oppfatninger av hva som bestemmer egenverdien i forbindelse med en aksje. Noen legger mest vekt på viktige fundamentale forhold, mens andre er mer opptatt av markedsforholdene eller selskapets vekstpotensial.

Det betyr at en aksjes markedsverdi kan være svært forskjellig fra det en investor oppfatter som aksjens egenverdi. Investoren kan da velge å kjøpe eller selge aksjen fordi han eller hun mener det er et misforhold mellom den gjeldende prisen og det aksjen egentlig er verdt. I dette tilfellet tilsvarer egenverdi det som kalles virkelig verdi.

Les mer om aksjer

Sjekk fundamentale forhold for forskjellige aksjer og kom i gang med beregning av egenverdi på siden Aksjer.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com