CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Candelsticktrading forklart

Candlesticks brukes innen teknisk analyse og kan hjelpe traders med å nøyaktig forutse markedsbevegelser. De vil se på formen og fargen til candlesticks for å få et inntrykk av trender og mønstre i et gitt marked.

Hva er et candlestick?

Et candlestick viser et aktivums prisbevegelse over en bestemt tidsperiode. Dette kan være alt fra et minutt til en dag, alt avhengig av prisdiagrammet. De viser fire forskjellige prisnivåer som et aktivum har nådd i den bestemte tidsperioden: det laveste punktet i et aktivums pris, det høyeste punktet, samt åpnings- og lukkingsprisen.

Candlestickmønstre brukes i alle typer trading, inkludert valuta-, indeks-, aksje- og råvaretrading.

Hvordan komme i gang med candlestick-diagrammer innen trading?

Dersom du ønsker å bruke candlesticks som en del av tradingstrategien din for CFDer burde du:

  1. Undersøke i hvilke markeder i Norge du kan day trade
  2. Undersøke candlestick-diagrammene i ditt utvalgte marked
  3. Prøve ut diagrammene ved å åpne en demokonto hos IG
  4. Åpne en tradingkonto for å day trade på markedene

Alternativt kan du fortsette å lese om trading og finansielle markeder via IG Acadamys utvalg av onlinekurs.

Hvordan lese candlesticks?

Du kan lese et candlestick ved å se på fargen, søylen og vekene. Å vite hvordan man leser candlestickdiagrammer kan hjelpe deg med å forutse markedsbevegelser.

Fargen på candlestick

Fargen på et candlestick brukes til å indikere måten et marked tidligere har bevegd seg på, eller beveger seg på nå. I eksempelet ovenfor kan du se at diagrammet vil bli grønt dersom lukkingsprisen er høyere enn åpningsprisen, og at det vil bli rødt dersom lukkingsprisen er lavere enn åpningsprisen. Fargen på candlesticket er dermed en god indikator på om et marked var bullish eller bearish i den gitte tidsperioden.

Når man ser på et candlestickdiagram, vil candlesticket helt til venstre være fra den eldste tradingperioden, og det helt til høyre vil representere den nyeste eller nåværende tradingperioden. Det nåværende candlesticket kan bevege seg fordi den nåværende prisen blir brukt i stedet for lukkingsprisen. Dette vil si at fargen på candlesticket kan skifte fra grønn til rød, og motsatt, før tradingperioden er over.

GBP/USD

Noen ganger vil du se at noen candlesticks i en graf har fyll, og noen er uten fyll, i stedet for å være grønt eller rødt. Et hvitt candlestick, eller et candlestick uten fyll, er det samme som et grønt candlestick. Et svart candlestick, eller et candlestick med fyll, er det samme som et rødt candlestick.

Søylen på candlestick

Søylen til et candlestick brukes til å vise forskjellen mellom et aktivums åpnings- og lukkingspris (eller den nåværende prisen for candlesticket helt til høyre). Dersom candlesticket er grønt, representerer bunnen av søylen åpningsprisen, og toppen representerer lukkingsprisen. Dersom candlesticket er rødt, gjelder det motsatte, og toppen representerer åpningsprisen, og bunnen representerer lukkingsprisen.

Det samme gjelder søylen på candlesticket. Dersom søylen er lang, har det vært en periode med mye kjøp og salg. Er søylen på candlesticket kort derimot, har det dermed vært mer en konsolidering i markedet for den perioden.

Veken på candlestick

Veken, eller «skyggen», til candlesticket viser de høyeste og laveste prisene aktivumet har nådd i den gitte tidsperioden. Den øverste veken, også kalt den øvre skyggen, er den høyeste prisen. Den nederste veken, også kalt den nedre skyggen, er den laveste prisen.

Et candlestick med en lang øvre veke og kort nedre veke viser at kjøpere var aktive i løpet av en tradingperiode. Selgere tvinger derimot prisen til å falle fra høyden, noe som får markedet til å stenge lavere enn nivået den øvre veken nådde. Den svake lukkingsprisen skapte den lange, øvre skyggen.

På samme måte vil et candlestick med en lang nedre veke og kort øvre veke vise oss at selgerne presset prisen nedover, men at kjøperne kjøpte billig og at prisen dermed kom seg igjen. Markedet avsluttet dermed sterkt, som vist av den lange nedre veken.

Det nåværende candlesticket vil ha dynamiske veker, som beveger seg i linje med prisens stigning eller nedgang for den gitte tidsperioden.

Typer av candlestickmønstre

Det er flere forskjellige candlestickmønstre, som fungerer som brukbare indikatorer for traders som ønsker å forutse prisbevegelser.

Et av de flere bullish candlestickmønstrene som finnes, er for eksempel kjent som «hammeren» og formes av en kort søyle med en lang nedre veke. Disse finner man vanligvis på slutten av en nedadgående trend og kan være en god indikator på fremtidige oppadgående trender.

Et annet candlestickmønster er doji, som mange tror indikerer usikkerhet fra traders i markedet. Dojien består av en kort eller ikkeeksisterende søyle og veker med varierende lengde. Noen ganger kan en doji ligne på et kors, fordi mønsteret til en doji ofte har lignende åpnings- og lukkingsposisjoner, men varierende høye og lave posisjoner.

Lær mer med vår guide om 16 candlestickmønstre alle traders burde kjenne til

Candlesticks vs HLOC (OHLC) søylediagrammer

Candlestickgrafer er ganske like høy-lav-åpne-lukke (HLOC) søylediagrammer. Begge er indikatorer for teknisk analyse, og begge krever en viss forståelse før traders kan bruke, og effektivt lære av dem. Hovedforskjellen er at et HLOC-diagram legger ut informasjonen uten bruk av «søylen» til et candlestick.

Noen traders foretrekker det enkle ved vanlige søylediagram fremfor candlesticks, mens andre foretrekker det estetiske ved candlestick og sier at de gir bedre klarhet. Begge er mer eller mindre det samme. Begge indikerer et markeds høye og lave punkter, og åpnings- og lukkingsprisen for et aktivum i en bestemt tidsperiode.

Hvordan bruke candlesticks i trading

Alle de forskjellige delene av et candlestickmønster forteller deg noe. Hva de forteller deg er et helt annet spørsmål. Noen ganger kan formen, fargen og retningen til et candlestick virke tilfeldig, mens andre ganger vil flere candlesticks til sammen danne et mønster.

Candlestickmønstre er i stand til å avsløre områder med støtte og motstand, og er også verdifulle for traders som et middel de kan bekrefte forutsigelsene sine om markedsbevegelser. Det er derimot verdt å nevne at det er mye et candlestick ikke kan fortelle deg. Du kan for eksempel ikke bruke et candlestick til å fortelle deg hvorfor åpningen og lukkingen er lik eller forskjellig.

Candlestickmønstre burde dermed brukes i samsvar med andre typer teknisk og fundamental analyse, for å bekrefte en traders mistanke om en generell trend.

Den beste måten å ta i bruk candlesticks i tradingen din er å øve på å tolke signalene i et risikofritt tradingmiljø, som med en demokonto hos IG – dette lar deg venne deg til å bruke diagrammer og plassere trades uten å risikere noe reell kapital. Dersom du føler deg trygg nok til å begynne å trade kan du åpne en livekonto hos IG.

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Oppdag hvordan du kan trade på markedene

Utforsk de forskjellige markedene du kan trade – og lær hvordan de fungerer – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.