Introduksjon til finansmarkedene

Kurs 2 av 10

Hvorfor trade?

Hvorfor trade de finansielle markedene?

Tenk deg at du en dag bestemmer deg for å legge alle sparepengene dine under madrassen for å oppbevare dem trygt. Hvis du så glemmer pengene og lar dem ligge der i et år, har beløpet ikke økt – det vil være nøyaktig det samme som da du la pengene under madrassen for ett år siden.

I realiteten vil pengene sannsynligvis være mindre verdt enn da du først la dem der, ettersom levekostnadene har steget i mellomtiden.

Tenk deg så at du i stedet brukte pengene til å kjøpe finansielle eiendeler som aksjer eller råvarer. I stedet for å ligge sovende ville pengene dine hatt et mye større potensial for vekst, ettersom verdien av de aktuelle aksjene eller råvarene kunne ha steget. Samtidig finnes det naturligvis også alltid en risiko for at investeringene kan falle i verdi.

Finansiell trading handler om å balansere denne risikoen mot potensialet for gevinst, og velge aktiva som har høy sannsynlighet for å bevege seg i din favør. Som vi skal se, kan gevinsten bli langt høyere enn den du kan oppnå ved å ha pengene i banken (eller under madrassen), dersom du går frem på en veloverveid og smart måte.

Investering kontra trading

Det vi har beskrevet over, kalles «investering», som i enkle trekk kan defineres som en langsiktig form for finansiell trading som involverer kjøp og besittelse av finansielle aktiva over et antall måneder eller år.

Faktisk er det ganske sannsynlig at du allerede investerer i finansmarkedene på en eller annen måte – selv om det bare er passivt. Hvis du har en pensjonsordning, for eksempel, investerer du pengene du tjener nå, med en forventning om at de skal vokse og ha blitt mer verdt når du går av med pensjon.

Pensjonsselskapene investerer generelt disse pengene for deg mot at du betaler et forvaltningsgebyr. I de fleste tilfellene kan du imidlertid selv være med og bestemme hvilke finansielle instrumenter du ønsker å plassere pengene dine i. Og som diagrammet nedenfor viser, kan noen enkle beslutninger du tar i dag, få drastiske konsekvenser i fremtiden.

 

Hvis du tar en titt på diagrammet, kan du se at hvis du satte til side et beløp på 100 £ i kontanter i 1986, ville dette bare være verd 38 £ i 2014 som følge av inflasjonen. Hvis du hadde investert det samme beløpet i det britiske aksjemarkedet, kunne du fått en avkastning på ca. 1 120 £.

Langsiktig investering er ikke den eneste måten du kan delta i finansmarkedene på: Du kan også drive med aktiv trading som noen ganger også omtales som spekulasjon.

Mens investorer generelt fokuserer på den langsiktige verdien av aktiva og forsøker å bygge opp en portefølje som vil gi god avkastning i fremtiden, har aktive traders en tendens til å fokusere på kortsiktige markedsbevegelser, og enkelte traders kan gjennomføre hundrevis av handler per dag.

Om du velger å ha et langsiktig fokus og bare legger inn noen få handler i året, eller om du i stedet betrakter hver eneste lille kursbevegelse som en mulighet for å oppnå gevinst, er helt opp til deg og avhenger av personligheten din og av hvor mye tid du kan sette av til tradingvirksomheten.

Vi skal komme nærmere inn på dette temaet i kurset «Planlegg handlene dine», men foreløpig er det viktig å merke seg at det finnes mange forskjellige måter å trade på og mange forskjellige typer tradere. Uansett hvilke interesser, ferdigheter og prioriteringer du har, vil det alltid finnes en form for trading som passer deg.

Et av de viktigste aspektene som skiller tradere fra hverandre, er typen aktiva de trader med, og det er dette vi skal ta fatt på i den neste leksjonen.

Sammendrag av leksjon

  • Finansiell trading kan få pengene dine til å vokse, men innebærer også alltid en risiko for at du kan tape penger
  • Investering fokuserer på aktivaenes verdi på lang sikt
  • Aktiv trading fokuserer på kortsiktige kursbevegelser
Leksjon fullført