Introduksjon til finansmarkedene

Kurs 1 av 10

Hva er finansiell trading?

Innledning

Trading kan virke forvirrende når du først begynner å sette deg inn i det. Det er mye sjargong involvert – både nokså velkjente begreper som rentesats, megler, råvare og utbytte, men også andre du kanskje aldri har hørt før, for eksempel long strangle, EBITDA og ichimoku cloud.

Under all terminologien finnes det imidlertid et nøkkelprinsipp som ligger til grunn for all finansiell trading: Alt handler om å forutsi om noe kommer til å gå opp eller ned i pris. Treffer du med forutsigelsen din, kan belønningen være stor. Bommer du, kan du tape mye penger.

Det er her vi kommer inn. Tradingskolen vår har til formål å lære deg alt det grunnleggende om finansiell trading. Jo mer informasjon du har, jo lavere er sannsynligheten for at du vil begå kostbare feil. Målet vårt er å gi deg all den kunnskapen du trenger for å kunne begynne å treffe informerte trading-beslutninger.

Vi skal se på hva, hvor og hvordan du kan trade. Vi skal lære deg hvordan du kan lete etter gode trading-muligheter, undersøke hvordan du kan håndtere risikoen din, se på teknikkene profesjonelle tradere bruker for å oppnå konsistent lønnsomhet, og mye mer.

Før vi gjør alt dette, skal vi ta for oss de grunnleggende spørsmålene som knytter seg til finansiell trading. Hva er det egentlig?

Hva er finansiell trading?

Finansiell trading er kort forklart kjøp og salg av finansielle instrumenter. Disse instrumentene finnes i mange former, men noen av hovedkategoriene er:

 • Aksjer - små biter av eierskap i et selskap, som Apple, Google og HSBC
 • Indekser - verdien av en gruppe av selskaper, representert som ett enkelt tall, f.eks. FTSE 100, S&P 500 og Nikkei 225
 • Valuta - globale valutaer, som britiske pund, amerikanske dollar og euro
 • Råvarer - fysiske eiendeler, råmaterialer og landbruksprodukter, f.eks. gull, olje og korn

Både enkeltpersoner og selskaper kan handle med finansielle instrumenter fordi de trenger de aktuelle eiendelene selv. Hvis du for eksempel skal reise fra Europa til USA, trenger du å veksle euro til dollar. Når du gjør dette, involverer du deg i valutamarkedet.

 

En bedrift som produserer bærbare datamaskiner, trenger gjerne en stor forsendelse med aluminium for å lage komponenter til produktene sine. Når bedriften kjøper metallet involverer den seg i råvaremarkedet.

I de fleste tilfeller har finansielle tradere ikke bruk for eiendelene i det hele tatt. De søker simpelthen å tjene penger på bevegelser i prisene – for eksempel ved å kjøpe billig for deretter å selge dyrt.

Hva er finansmarkedene?

Finansmarkedene er, i likhet med alle andre markeder, steder kjøpere og selgere oppsøker for å handle. De kan være fysiske steder der tradere møtes for å handle med en bestemt type aktiva, f.eks.:

 • aksjer på London Stock Exchange (LSE)
 • råvarer på Chicago Mercantile Exchange (CME)

De kan også være elektroniske systemer, som:

 • NASDAQ
 • Valutamarkedet (som i realiteten er et nettverk av større banker og valutaleverandører)

Vi skal se nærmere på de forskjellige markedstypene senere i dette kurset.

Finansmarkedene gjør det mulig for tradere å utveksle eiendeler på en rask og enkel måte, ettersom alle kjøperne og selgerne befinner seg på samme sted – enten i bokstavelig forstand eller elektronisk eller begge deler på samme tid.

De er som regel også underlagt svært strenge regler og forskrifter som bidrar til å redusere omfanget av svindel og ulovlig aktivitet. Hvis du ønsker å kjøpe bomull på et regulert råvaremarked, for eksempel, kan du gjøre dette uten å måtte inspisere produktet, i trygg forvissning om at varene allerede har gjennomgått en rekke kvalitetskontroller.

Visste du at...?

Selv om det finnes en lang rekke forskjellige finansmarkeder, er det vanligvis verdien av aksjer folk mener når de snakker om «markedet».
Hvis markedet har «steget», vil dette si at aksjer i gjennomsnitt har gjort det bra. Dette skyldes at aksjehandel er den formen for deltakelse i finansmarkedene som er best kjent og forstått av de fleste.

Sammendrag av leksjon

 • Finansiell trading handler om kjøp og salg av finansielle instrumenter
 • Det finnes mange typer finansielle aktiva, heriblant aksjer, indekser, valuta og råvarer
 • Som regel har ikke traderne i finansmarkedene noe behov for eller ønske om å eie aktivaene – de trader for å oppnå gevinst
 • Finansmarkedene er steder kjøpere og selgere oppsøker for å handle
 • Markedene er regulert for å redusere faren for svindel, holde transaksjonskostnadene lave og forbedre effektiviteten
Leksjon fullført